На головну

Завдання до контрольної роботи

  1. I етап. Запис завдання в симплекс-таблицю.
  2. I. Мета та завдання КУРСОВОЇ РОБОТИ
  3. I. Мета та завдання ПРАКТИКИ
  4. I. Цілі і завдання робочої програми
  5. II. Практичні завдання для контрольної роботи
  6. II. Цілі і завдання практики

Варіант 1

Є умовні дані про економіку країни за 1 рік, наведені в таблиці

 № п / п  П о к а з а т е л ь  Одиниця виміру  значення
 Валовий випуск продуктів і послуг  млрд.р.
 Податки на виробництво продуктів  млрд.р.
 Податки на імпорт  млрд.р.
 субсидії виробництва  млрд.р.
 субсидії імпорту  млрд.р.
 Імпорт товарів і послуг  млрд.р.
 проміжне споживання  млрд.р.
 Кінцеве національне споживання  млрд.р.
 Валове нагромадження основних фондів  млрд.р.
 Зміна запасів матеріальних оборотних коштів  млрд.р.
 Експорт товарів і послуг  млрд.р.
 Оплата праці найманих працівників  млрд.р.
 Потребелніе основного капіталу  млрд.р.
 Оплата праці, передана в інші країни  млрд.р.
 Оплата праці, отримана з інших країн  млрд.р.
 Доходи від власності та підприємництва, передані в інші країни  млрд.р.
 Доходи від власності та підприємництва, отримані з інших країн  млрд.р.
 Чисті податки на виробництво, передані в інші країни  млрд.р.
 Чисті податки на виробництво, отримані з інших країн  млрд.р.
 Поточні трансферти, передані в інші країни  млрд.р.
 Поточні трансферти, отримані з інших країн  млрд.р.
 Кінцеве споживання домашніх господарств-резидентів в інших країнах  млрд.р.
 Кінцеве потребеленія домашніх господарств-нерезидентів на економічної території  млрд.р.
 Чисті купівлі землі і нематеріальних активів в інших країнах  млрд.р.
 Капітальні трансферти, передані в інші країни  млрд.р.
 Капітальні трансферти, отримані з інших країн  млрд.р.
 Чисельність населення  млн. чол.  67,2
 Чисельність зайнятого населення  млн. чол.  26,3

Потрібно знайти такі показники:

1. валовий внутрішній продукт у ринкових цінах;

2. чистий прибуток економіки;

3. валовий національний наявний дохід;

4. валове національне заощадження;

5. чисту суму кредитів іншим країнам;

6. сальдо країни за поточним рахунком;

7. дохід на душу населення;

8. середній валовий випуск на одного зайнятого;

9. середній валовий внутрішній продукт на одного зайнятого;

10. статистичне розбіжність обчислення валового випуску.

Варіант 2

Є умовні дані про економіку країни за 1 рік, наведені в таблиці

 № п / п  П о к а з а т е л ь  Одиниця виміру  значення
 Валовий випуск продуктів і послуг  млрд.р.
 Податки на виробництво продуктів  млрд.р.
 Податки на імпорт  млрд.р.
 субсидії виробництва  млрд.р.
 субсидії імпорту  млрд.р.
 Імпорт товарів і послуг  млрд.р.
 проміжне споживання  млрд.р.
 Кінцеве національне споживання  млрд.р.
 Валове нагромадження основних фондів  млрд.р.
 Зміна запасів матеріальних оборотних коштів  млрд.р.
 Експорт товарів і послуг  млрд.р.
 Оплата праці найманих працівників  млрд.р.
 Потребелніе основного капіталу  млрд.р.
 Оплата праці, передана в інші країни  млрд.р.
 Оплата праці, отримана з інших країн  млрд.р.
 Доходи від власності та підприємництва, передані в інші країни  млрд.р.
 Доходи від власності та підприємництва, отримані з інших країн  млрд.р.
 Чисті податки на виробництво, передані в інші країни  млрд.р.
 Чисті податки на виробництво, отримані з інших країн  млрд.р.
 Поточні трансферти, передані в інші країни  млрд.р.
 Поточні трансферти, отримані з інших країн  млрд.р.
 Кінцеве споживання домашніх господарств-резидентів в інших країнах  млрд.р.
 Кінцеве потребеленія домашніх господарств-нерезидентів на економічної території  млрд.р.
 Чисті купівлі землі і нематеріальних активів в інших країнах  млрд.р.
 Капітальні трансферти, передані в інші країни  млрд.р.
 Капітальні трансферти, отримані з інших країн  млрд.р.
 Чисельність населення  млн. чол.  69,3
 Чисельність зайнятого населення  млн. чол.  25,5

 

Потрібно знайти такі показники:

1. валовий внутрішній продукт у ринкових цінах;

2. чистий прибуток економіки;

3. валовий національний наявний дохід;

4. валове національне заощадження;

5. чисту суму кредитів іншим країнам;

6. сальдо країни за поточним рахунком;

7. дохід на душу населення;

8. середній валовий випуск на одного зайнятого;

9. середній валовий внутрішній продукт на одного зайнятого;

10. статистичне розбіжність обчислення валового випуску.

варіант 3

Є умовні дані про економіку країни за 1 рік, наведені в таблиці

 № п / п  П о к а з а т е л ь  Одиниця виміру  значення
 Валовий випуск продуктів і послуг  млрд.р.
 Податки на виробництво продуктів  млрд.р.
 Податки на імпорт  млрд.р.
 субсидії виробництва  млрд.р.
 субсидії імпорту  млрд.р.
 Імпорт товарів і послуг  млрд.р.
 проміжне споживання  млрд.р.
 Кінцеве національне споживання  млрд.р.
 Валове нагромадження основних фондів  млрд.р.
 Зміна запасів матеріальних оборотних коштів  млрд.р.
 Експорт товарів і послуг  млрд.р.
 Оплата праці найманих працівників  млрд.р.
 Споживання основного капіталу  млрд.р.
 Оплата праці, передана в інші країни  млрд.р.
 Оплата праці, отримана з інших країн  млрд.р.
 Доходи від власності та підприємництва, передані в інші країни  млрд.р.
 Доходи від власності та підприємництва, отримані з інших країн  млрд.р.
 Чисті податки на виробництво, передані в інші країни  млрд.р.
 Чисті податки на виробництво, отримані з інших країн  млрд.р.
 Поточні трансферти, передані в інші країни  млрд.р.
 Поточні трансферти, отримані з інших країн  млрд.р.
 Кінцеве споживання домашніх господарств-резидентів в інших країнах  млрд.р.
 Кінцеве споживання домашніх господарств-нерезидентів на економічної території  млрд.р.
 Чисті купівлі землі і нематеріальних активів в інших країнах  млрд.р.
 Капітальні трансферти, передані в інші країни  млрд.р.
 Капітальні трансферти, отримані з інших країн  млрд.р.
 Чисельність населення  млн. чол.  67,6
 Чисельність зайнятого населення  млн. чол.  25,6

Потрібно знайти такі показники:

1. валовий внутрішній продукт у ринкових цінах;

2. чистий прибуток економіки;

3. валовий національний наявний дохід;

4. валове національне заощадження;

5. чисту суму кредитів іншим країнам;

6. сальдо країни за поточним рахунком;

7. дохід на душу населення;

8. середній валовий випуск на одного зайнятого;

9. середній валовий внутрішній продукт на одного зайнятого;

10. статистичне розбіжність обчислення валового випуску.

варіант 4

Є умовні дані про економіку країни за 1 рік, наведені в таблиці

 № п / п  П о к а з а т е л ь  Одиниця виміру  значення
 Валовий випуск продуктів і послуг  млрд.р.
 Податки на виробництво продуктів  млрд.р.
 Податки на імпорт  млрд.р.
 субсидії виробництва  млрд.р.
 субсидії імпорту  млрд.р.
 Імпорт товарів і послуг  млрд.р.
 проміжне споживання  млрд.р.
 Кінцеве національне споживання  млрд.р.
 Валове нагромадження основних фондів  млрд.р.
 Зміна запасів матеріальних оборотних коштів  млрд.р.
 Експорт товарів і послуг  млрд.р.
 Оплата праці найманих працівників  млрд.р.
 Споживання основного капіталу  млрд.р.
 Оплата праці, передана в інші країни  млрд.р.
 Оплата праці, отримана з інших країн  млрд.р.
 Доходи від власності та підприємництва, передані в інші країни  млрд.р.
 Доходи від власності та підприємництва, отримані з інших країн  млрд.р.
 Чисті податки на виробництво, передані в інші країни  млрд.р.
 Чисті податки на виробництво, отримані з інших країн  млрд.р.
 Поточні трансферти, передані в інші країни  млрд.р.
 Поточні трансферти, отримані з інших країн  млрд.р.
 Кінцеве споживання домашніх господарств-резидентів в інших країнах  млрд.р.
 Кінцеве споживання домашніх господарств-нерезидентів на економічної території  млрд.р.
 Чисті купівлі землі і нематеріальних активів в інших країнах  млрд.р.
 Капітальні трансферти, передані в інші країни  млрд.р.
 Капітальні трансферти, отримані з інших країн  млрд.р.
 Чисельність населення  млн. чол.  65,3
 Чисельність зайнятого населення  млн. чол.  30,4

Потрібно знайти такі показники:

1. валовий внутрішній продукт у ринкових цінах;

2. чистий прибуток економіки;

3. валовий національний наявний дохід;

4. валове національне заощадження;

5. чисту суму кредитів іншим країнам;

6. сальдо країни за поточним рахунком;

7. дохід на душу населення;

8. середній валовий випуск на одного зайнятого;

9. середній валовий внутрішній продукт на одного зайнятого;

10. статистичне розбіжність обчислення валового випуску.

варіант 5

Є умовні дані про економіку країни за 1 рік, наведені в таблиці

 № п / п  П о к а з а т е л ь  Одиниця виміру  значення
 Валовий випуск продуктів і послуг  млрд.р.
 Податки на виробництво продуктів  млрд.р.
 Податки на імпорт  млрд.р.
 субсидії виробництва  млрд.р.
 субсидії імпорту  млрд.р.
 Імпорт товарів і послуг  млрд.р.
 проміжне споживання  млрд.р.
 Кінцеве національне споживання  млрд.р.
 Валове нагромадження основних фондів  млрд.р.
 Зміна запасів матеріальних оборотних коштів  млрд.р.
 Експорт товарів і послуг  млрд.р.
 Оплата праці найманих працівників  млрд.р.
 Споживання основного капіталу  млрд.р.
 Оплата праці, передана в інші країни  млрд.р.
 Оплата праці, отримана з інших країн  млрд.р.
 Доходи від власності та підприємництва, передані в інші країни  млрд.р.
 Доходи від власності та підприємництва, отримані з інших країн  млрд.р.
 Чисті податки на виробництво, передані в інші країни  млрд.р.
 Чисті податки на виробництво, отримані з інших країн  млрд.р.
 Поточні трансферти, передані в інші країни  млрд.р.
 Поточні трансферти, отримані з інших країн  млрд.р.
 Кінцеве споживання домашніх господарств-резидентів в інших країнах  млрд.р.
 Кінцеве споживання домашніх господарств-нерезидентів на економічної території  млрд.р.
 Чисті купівлі землі і нематеріальних активів в інших країнах  млрд.р.
 Капітальні трансферти, передані в інші країни  млрд.р.
 Капітальні трансферти, отримані з інших країн  млрд.р.
 Чисельність населення  млн. чол.  67,4
 Чисельність зайнятого населення  млн. чол.  24,3

Потрібно знайти такі показники:

1. валовий внутрішній продукт у ринкових цінах;

2. чистий прибуток економіки;

3. валовий національний наявний дохід;

4. валове національне заощадження;

5. чисту суму кредитів іншим країнам;

6. сальдо країни за поточним рахунком;

7. дохід на душу населення;

8. середній валовий випуск на одного зайнятого;

9. середній валовий внутрішній продукт на одного зайнятого;

10. статистичне розбіжність обчислення валового випуску.

варіант 6

Є умовні дані про економіку країни за 1 рік, наведені в таблиці

 № п / п  П о к а з а т е л ь  Одиниця виміру  значення
 Податки на виробництво продуктів  млрд.р.
 Податки на імпорт  млрд.р.
 субсидії виробництва  млрд.р.
 субсидії імпорту  млрд.р.
 Імпорт товарів і послуг  млрд.р.
 проміжне споживання  млрд.р.
 Кінцеве національне споживання  млрд.р.
 Валове нагромадження основних фондів  млрд.р.
 Зміна запасів матеріальних оборотних коштів  млрд.р.
 Експорт товарів і послуг  млрд.р.
 Оплата праці найманих працівників  млрд.р.
 Споживання основного капіталу  млрд.р.
 Оплата праці, передана в інші країни  млрд.р.
 Оплата праці, отримана з інших країн  млрд.р.
 Доходи від власності та підприємництва, передані в інші країни  млрд.р.
 Доходи від власності та підприємництва, отримані з інших країн  млрд.р.
 Чисті податки на виробництво, передані в інші країни  млрд.р.
 Чисті податки на виробництво, отримані з інших країн  млрд.р.
 Поточні трансферти, передані в інші країни  млрд.р.
 Поточні трансферти, отримані з інших країн  млрд.р.
 Кінцеве споживання домашніх господарств-резидентів в інших країнах  млрд.р.
 Кінцеве споживання домашніх господарств-нерезидентів на економічної території  млрд.р.
 Чисті купівлі землі і нематеріальних активів в інших країнах  млрд.р.
 Капітальні трансферти, передані в інші країни  млрд.р.
 Капітальні трансферти, отримані з інших країн  млрд.р.
 Чисельність населення  млн. чол.  65,6
 Чисельність зайнятого населення  млн. чол.  32,3

Потрібно знайти такі показники:

1) валовий внутрішній продукт у ринкових цінах;

2) чистий прибуток економіки;

3) валовий національний наявний дохід;

4) валове національне заощадження;

5) чисту суму кредитів іншим країнам;

6) сальдо країни за поточним рахунком;

7) дохід на душу населення;

8) середній валовий випуск на одного зайнятого;

9) середній валовий внутрішній продукт на одного зайнятого;

10) статистичне розбіжність обчислення валового випуску.

варіант 7

Є умовні дані про економіку країни за 1 рік, наведені в таблиці

 № п / п  П о к а з а т е л ь  Одиниця виміру  значення
 Податки на виробництво продуктів  млрд.р.
 Податки на імпорт  млрд.р.
 субсидії виробництва  млрд.р.
 субсидії імпорту  млрд.р.
 Імпорт товарів і послуг  млрд.р.
 проміжне споживання  млрд.р.
 Кінцеве національне споживання  млрд.р.
 Валове нагромадження основних фондів  млрд.р.
 Зміна запасів матеріальних оборотних коштів  млрд.р.
 Експорт товарів і послуг  млрд.р.
 Оплата праці найманих працівників  млрд.р.
 Споживання основного капіталу  млрд.р.
 Оплата праці, передана в інші країни  млрд.р.
 Оплата праці, отримана з інших країн  млрд.р.
 Доходи від власності та підприємництва, передані в інші країни  млрд.р.
 Доходи від власності та підприємництва, отримані з інших країн  млрд.р.
 Чисті податки на виробництво, передані в інші країни  млрд.р.
 Чисті податки на виробництво, отримані з інших країн  млрд.р.
 Поточні трансферти, передані в інші країни  млрд.р.
 Поточні трансферти, отримані з інших країн  млрд.р.
 Кінцеве споживання домашніх господарств-резидентів в інших країнах  млрд.р.
 Кінцеве споживання домашніх господарств-нерезидентів на економічної території  млрд.р.
 Чисті купівлі землі і нематеріальних активів в інших країнах  млрд.р.
 Капітальні трансферти, передані в інші країни  млрд.р.
 Капітальні трансферти, отримані з інших країн  млрд.р.
 Чисельність населення  млн. чол.  74,8
 Чисельність зайнятого населення  млн. чол.  28,4

Потрібно знайти такі показники:

1) валовий внутрішній продукт у ринкових цінах;

2) чистий прибуток економіки;

3) валовий національний наявний дохід;

4) валове національне заощадження;

5) чисту суму кредитів іншим країнам;

6) сальдо країни за поточним рахунком;

7) дохід на душу населення;

8) середній валовий випуск на одного зайнятого;

9) середній валовий внутрішній продукт на одного зайнятого;

10) статистичне розбіжність обчислення валового випуску.

варіант 8

Є умовні дані про економіку країни за 1 рік, наведені в таблиці

 № п / п  П о к а з а т е л ь  Одиниця виміру  значення
 Податки на виробництво продуктів  млрд.р.
 Податки на імпорт  млрд.р.
 субсидії виробництва  млрд.р.
 субсидії імпорту  млрд.р.
 Імпорт товарів і послуг  млрд.р.
 проміжне споживання  млрд.р.
 Кінцеве національне споживання  млрд.р.
 Валове нагромадження основних фондів  млрд.р.
 Зміна запасів матеріальних оборотних коштів  млрд.р.
 Експорт товарів і послуг  млрд.р.
 Оплата праці найманих працівників  млрд.р.
 Споживання основного капіталу  млрд.р.
 Оплата праці, передана в інші країни  млрд.р.
 Оплата праці, отримана з інших країн  млрд.р.
 Доходи від власності та підприємництва, передані в інші країни  млрд.р.
 Доходи від власності та підприємництва, отримані з інших країн  млрд.р.
 Чисті податки на виробництво, передані в інші країни  млрд.р.
 Чисті податки на виробництво, отримані з інших країн  млрд.р.
 Поточні трансферти, передані в інші країни  млрд.р.
 Поточні трансферти, отримані з інших країн  млрд.р.
 Кінцеве споживання домашніх господарств-резидентів в інших країнах  млрд.р.
 Кінцеве споживання домашніх господарств-нерезидентів на економічної території  млрд.р.
 Чисті купівлі землі і нематеріальних активів в інших країнах  млрд.р.
 Капітальні трансферти, передані в інші країни  млрд.р.
 Капітальні трансферти, отримані з інших країн  млрд.р.
 Чисельність населення  млн. чол.  75,9
 Чисельність зайнятого населення  млн. чол.  35,3

Потрібно знайти такі показники:

1) валовий внутрішній продукт у ринкових цінах;

2) чистий прибуток економіки;

3) валовий національний наявний дохід;

4) валове національне заощадження;

5) чисту суму кредитів іншим країнам;

6) сальдо країни за поточним рахунком;

7) дохід на душу населення;

8) середній валовий випуск на одного зайнятого;

9) середній валовий внутрішній продукт на одного зайнятого;

10) статистичне розбіжність обчислення валового випуску.

варіант 9

Є умовні дані про економіку країни за 1 рік, наведені в таблиці

 № п / п  П о к а з а т е л ь  Одиниця виміру  значення
 Податки на виробництво продуктів  млрд.р.
 Податки на імпорт  млрд.р.
 субсидії виробництва  млрд.р.
 субсидії імпорту  млрд.р.
 Імпорт товарів і послуг  млрд.р.
 проміжне споживання  млрд.р.
 Кінцеве національне споживання  млрд.р.
 Валове нагромадження основних фондів  млрд.р.
 Зміна запасів матеріальних оборотних коштів  млрд.р.
 Експорт товарів і послуг  млрд.р.
 Оплата праці найманих працівників  млрд.р.
 Споживання основного капіталу  млрд.р.
 Оплата праці, передана в інші країни  млрд.р.
 Оплата праці, отримана з інших країн  млрд.р.
 Доходи від власності та підприємництва, передані в інші країни  млрд.р.
 Доходи від власності та підприємництва, отримані з інших країн  млрд.р.
 Чисті податки на виробництво, передані в інші країни  млрд.р.
 Чисті податки на виробництво, отримані з інших країн  млрд.р.
 Поточні трансферти, передані в інші країни  млрд.р.
 Поточні трансферти, отримані з інших країн  млрд.р.
 Кінцеве споживання домашніх господарств-резидентів в інших країнах  млрд.р.
 Кінцеве споживання домашніх господарств-нерезидентів на економічної території  млрд.р.
 Чисті купівлі землі і нематеріальних активів в інших країнах  млрд.р.
 Капітальні трансферти, передані в інші країни  млрд.р.
 Капітальні трансферти, отримані з інших країн  млрд.р.
 Чисельність населення  млн. чол.  69,1
 Чисельність зайнятого населення  млн. чол.

Потрібно знайти такі показники:

1) валовий внутрішній продукт у ринкових цінах;

2) чистий прибуток економіки;

3) валовий національний наявний дохід;

4) валове національне заощадження;

5) чисту суму кредитів іншим країнам;

6) сальдо країни за поточним рахунком;

7) дохід на душу населення;

8) середній валовий випуск на одного зайнятого;

9) середній валовий внутрішній продукт на одного зайнятого;

10) статистичне розбіжність обчислення валового випуску.

варіант 10

Є умовні дані про економіку країни за 1 рік, наведені в таблиці

 № п / п  П о к а з а т е л ь  Одиниця виміру  значення
 Податки на виробництво продуктів  млрд.р.
 Податки на імпорт  млрд.р.
 субсидії виробництва  млрд.р.
 субсидії імпорту  млрд.р.
 Імпорт товарів і послуг  млрд.р.
 проміжне споживання  млрд.р.
 Кінцеве національне споживання  млрд.р.
 Валове нагромадження основних фондів  млрд.р.
 Зміна запасів матеріальних оборотних коштів  млрд.р.
 Експорт товарів і послуг  млрд.р.
 Оплата праці найманих працівників  млрд.р.
 Споживання основного капіталу  млрд.р.
 Оплата праці, передана в інші країни  млрд.р.
 Оплата праці, отримана з інших країн  млрд.р.
 Доходи від власності та підприємництва, передані в інші країни  млрд.р.
 Доходи від власності та підприємництва, отримані з інших країн  млрд.р.
 Чисті податки на виробництво, передані в інші країни  млрд.р.
 Чисті податки на виробництво, отримані з інших країн  млрд.р.
 Поточні трансферти, передані в інші країни  млрд.р.
 Поточні трансферти, отримані з інших країн  млрд.р.
 Кінцеве споживання домашніх господарств-резидентів в інших країнах  млрд.р.
 Кінцеве споживання домашніх господарств-нерезидентів на економічної території  млрд.р.
 Чисті купівлі землі і нематеріальних активів в інших країнах  млрд.р.
 Капітальні трансферти, передані в інші країни  млрд.р.
 Капітальні трансферти, отримані з інших країн  млрд.р.
 Чисельність населення  млн. чол.  68,5
 Чисельність зайнятого населення  млн. чол.

Потрібно знайти такі показники:

1) валовий внутрішній продукт у ринкових цінах;

2) чистий прибуток економіки;

3) валовий національний наявний дохід;

4) валове національне заощадження;

5) чисту суму кредитів іншим країнам;

6) сальдо країни за поточним рахунком;

7) дохід на душу населення;

8) середній валовий випуск на одного зайнятого;

9) середній валовий внутрішній продукт на одного зайнятого;

10) статистичне розбіжність обчислення валового випуску.Список теоретичних питань | Приклад рішення задачі
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати