На головну

Список теоретичних питань

  1. Amp; СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  2. I. Список теоретичних питань до ЗАЛІКУ
  3. IV. Список нормативних актів і літератури
  4. U Характеристика найбільш ефективних в діловому спілкуванні питань.
  5. VI. ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ЗАЛІК
  6. АДВОКАТ: Немає питань.
  7. Алгоритм постановки питань, які активізують всі сфери читацького сприйняття

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Курганський державний університет

Кафедра «Аналіз, бухгалтерський облік і аудит»

Система національних рахунків

Методичні вказівки

до виконання контрольної роботи

для студентів заочної форми навчання

напрямку «Економіка» 080100

Курган 2012


Кафедра: «Аналіз, бухгалтерський облік і аудит»

Дисципліна: «Система національних рахунків»

Склала доцент, канд. Екон. Наук Зирянова О. Т.

Затверджено на засіданні кафедри

«___» ____________ 200__р.

Рекомендовані редакційно-видавничим радою університету

«___» ____________ 200__р.


загальні положення

Контрольна робота по дисципліни, що вивчається призначена для закріплення теоретичних знань, набуття навичок у розрахунку показників макроекономічної статистики, самостійного опрацювання теоретичних питань і рішення практичних завдань.

Контрольні завдання представлені в 10 варіантах. Студенти повинні відповісти на два питання і вирішити одну задачу. Номер варіанта завдання відповідає останній цифрі шифру залікової книжки.

Контрольна робота виконується в звичайному зошиті, обсяг її не повинен перевищувати двадцяти чотирьох сторінок. Сторінки повинні бути пронумеровані і мати поля для зауважень рецензента. В кінці роботи повинен бути наведений список використаної літератури, на яку в тексті робляться посилання. Робота повинна бути виконана акуратно з дотриманням ГОСТ. Недбало виконані роботи рецензентом не розглядаються.

Контрольну роботу слід здати і захистити до екзаменаційної сесії.

Список теоретичних питань

1. Теоретичні основи побудови СНР.

2. Система показників результатів економічної діяльності. Види оцінки показників СНС.

3. Загальні принципи методології розрахунку валового випуску. Методологія розрахунку по галузям.

4. Поняття і загальні принципи розрахунку проміжного споживання. Статистика проміжного споживання.

5. Методи обчислення валового внутрішнього продукту. Переоцінка ВВП в постійні ціни на стадії виробництва і на стадії кінцевого використання.

6. Рахунок виробництва.

7. Рахунок первинного розподілу доходів.

8. Рахунок вторинного розподілу доходів.

9. Рахунок перерозподілу доходів у натуральній формі.

10. Рахунки використання доходів.

11. Рахунок операцій з капіталом.

12. Фінансовий рахунок

13. Рахунок продуктів і послуг.

14. Рахунки сектора «Нефінансові підприємства».

15. Рахунки сектора «Фінансові установи».

16. Рахунки сектора «Державна установа».

17. Рахунки сектора «НКО».

18. Рахунки сектора «Домашні господарства».

19. Рахунки сектора «Решта світу».

20. Завдання міжгалузевого балансу СНР. Схема його складання, методологія.
Що таке економічне виробництво і як визначити його межі? | Завдання до контрольної роботи
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати