На головну

Загальна характеристика системи національних рахунків

  1. A) ступінь наближення системи до ідеальної
  2. A.1.a.i.2. Повна послідовність рахунків
  3. A.i.1.a.i.3. Введення сателітних рахунків
  4. B. Нові елементи Системи національних рахунків
  5. C. Порівняння міжнародних рахунків і рахунків решти світу в СНР
  6. ERP-системи

СНС - інструмент спостереження за ринковою економікою. Зистема національних рахунків - сучасна система інформації, яка використовується в усіх країнах світу для опису і аналізу розвитку ринкової економіки на макрорівні. СНС була створена близько 50 років тому в найбільш розвинених капіталістичних країнах, коли виникла потреба органів державного управління в інформації, необхідної для регулювання ринкової економіки. В СРСР в цей час для опису і аналізу макроекономіки застосовувалася інша система показників - баланс народного господарства (БНХ). БНХ був заснований на марксистських концепціях суспільного відтворення і призначався для аналізу такої моделі економіки, яка заснована на суспільній власності на засоби виробництва і централізованому плануванні. БНХ - заснований на поділі всієї сфери економіки на дві сфери: сферу матеріального виробництва і нематеріальну сферу, а всередині матеріального виробництва - на виробництво засобів виробництва і виробництво предметів споживання. Оскільки в умовах неринкової економіки перевага віддавалася матеріальній сфері виробництва, то і основні макроекономічні показники БНХ об'єднували в собі продукти діяльності цієї сфери економіки. У сфері нематеріальних послуг (управління, оборона, охорона здоров'я, освіта і т. Д.) Відбувалося лише перерозподіл і кінцеве споживання національного доходу.Рахунок утворення доходів | Основними показниками СНР є валовий внутрішній продукт (ВВП) і валовий національний наявний дохід (ВНРД).

Метою СНР є опис загальної картини стану і розвитку економіки на макрорівні, встановлення взаємозв'язків між найбільш важливими макроекономічними показниками | СТРУКТУРА системи національних рахунків | Що таке економічне виробництво і як визначити його межі? |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати