Головна

Схема і система МОБ виробництва і розподілу продукції.

  1. A) відрахування від оплати праці робітників основного виробництва
  2. C) Бюджетна система, включаючи державні позабюджетні фонди, фонди страхування, кредит, фінанси господарюючих суб'єктів.
  3. C. Дані про фактори виробництва (праця і капітал), що використовуються галузями.
  4. F. Одиниці однорідного виробництва
  5. I. Рахунок виробництва
  6. II. Документи, що використовуються для обліку надходжень, в тому числі в іноземній валюті, в бюджетну систему Російської Федерації і їх розподілу між бюджетами

Схема МОБ СНС відповідає відомої відкритої статистичної моделі, в якій виділяються три основні частини (квадранти): внутрішній квадрант (I), бічне крило (II), нижнє крило (III). Перший квадрант характеризує взаємозв'язки галузей і одночасно проміжне споживання, у другому квадраті відбивається кінцеве використання валового внутрішнього продукту (ВВП), в третьому квадранті показаний вартісної складу ВВП. Четвертий квадрант в МОБ СНС не розробляється. Показники МОБ СНС е вітчизняній статистиці розробляються в цінах покупців (кінцевого використання), в той же час в схемі слравочно передбачений показник випуску в основних цінах. Найважливіший результат розробки і аналізу міжгалузевого балансу - обчислення коефіцієнтів прямих і повних витрат. Під прямими витратами прийнято розуміти витрати одного продукту (певного виду послуги) на виробництво іншого. Коефіцієнт прямих витрат розраховується шляхом ділення загальної величини витрат одних товарів (послуг) на весь обсяг виробництва виготовлених з них продуктів (послуг). Коефіцієнти прямих витрат дозволяють встановити міру безпосередніх зв'язків між галузями, структуру витрат по окремих галузях і виявити вплив технічного прогресу на рівень витрат. В повні витрати входять витрати того чи іншого продукту (виду послуги), пов'язані з виробництвом іншого продукту (іншої послуги) не тільки у вигляді прямих витрат, але і побічно, через інші продукти (послуги) у виготовленні даного продукту (виду послуги). Взаємозв'язку між коефіцієнтами прямих і повних витрат, кінцевим продуктом і валовим випуском описуються срормула-ми матричної алгебри:(E-А) -1 * У = Х,

де (E-А) -1 - матриця повних витрат (матриця, зворотна матриці Е-А);Е - одинична матриця;А - Матриця коефіцієнтів прямих витрат; V - вектор-стовпець кінцевого продукту;X - Вектор-стовпець валового випускуСистема показників результатів економічної діяльності в СНР. | МОБ витрат праці

Фінансовий рахунок, його стр-ра. | Классифик активів в СНС (фін і нефинеї) | Осн. Розділи балансу народного госп-ва. | Платіжний баланс. Основи розробки платіжного балансу | Основні напрямки аналізу національного багатства на базі СНС. | Баланс відтворення накопиченого багатства. | Баланси основних фондів і капітальних вкладень. | Розрахунок власного капіталу за секторами госп-ва країни. | Організація Міжнародних програм зіставлень | Основи методології Міжнар зіставлень показників СНР. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати