Головна

Ринкове і неринкова вироб.

  1. Розділ 4. Попит, пропозиція та ринкова рівновага
  2. ринкова рівновага
  3. ТТКУ №29. Hа малюнку представлений графік, що показує ринкова рівновага в короткому періоді. Якими обставинами викликана дана ситуація?

ринкове виробництвоскладається із1) товарів і послуг, що виробляються і продаються в один і той же період за цінами, які надають значний вплив на попит на ці продукти; 2) товарів і послуг, вироблених і обмінюваних за бартером в один і той же період на інші товари, послуги та активи; 3) товарів і послуг, вироблених і наданих в один і той же період роботодавцями своїм робочим в якості оплати праці в натуральній формі; 4) товарів і послуг, вироблених одним закладом і поставляються іншого закладу, що належать одному і тому ж підприємству для використання в останньому у виробництві в тому ж або наступних періодах; 5) готової продукції, виробленої в даний період, і незавершеного виробництва даного періоду, що надходять в запаси матеріальних оборотних коштів у виробника перед їх майбутнім продажем, обміном за бартером, використанням в якості оплати праці працівників або для поставок між закладами в наступний період.неринкова виробництвоскладається з: 1) товарів і yслуг вироблених в даний період і залишаються власниками закладів або підприємств дня їх власного кінцевого споживання або валового накопичення основного капіталу: 2) послуг, що надаються домашнім господарствам членами сім'ї; 3) послуг з використання домашніми господарствами і неринковими виробниками власних зданій4) товарів і послуг, вироблених в даний період і надаються безкоштовно або за цінами, які не мають, значного впливу на попит, іншим інституційним одиницям, включаючи колективне послуги, що надаються суспільству в цілому: 5) готової продукції і незавершеного виробництва даного періоду, призначених для неринкового використання і надходять у запаси матеріальних оборотних коштів у виробника

17. Система цін в СНС У практиці складання СНР і МОБ примен-ся следв іди цін: ринкові ціна-ціна виробника і ціна покупця; факторна ціна-ісп в МОБ; основна ціна-ціна одержувана виробником за од-цу реалізую-го прод-та чи послуги без податків на прод-ти але з включенням субсидій на прод-ти. Вона примен-ся для усунення впливу різного при ставок податків і субсидій в різного при галузях ек-ки. Рин ціна виробниц-ля-ціна отримується виробником за реалізовану од-цу прод-та чи послуги вкл-а податки на прод-ти (крім податку підприємствам поліграфії на території стоїмо-ть і податків на імпорт) і исключ-ая субсидії на продукти (податки за винятком субсідій.-чисті податки)Рин ціна покупця-ціна сплачена покупцем за прод-ти і послуги включ-ая все чистий податки на прод-ти і торгово-транспортну націнку. Оцінка в поточних цінах осущ-ся в системі за цінами фактично використовуваним в операціях. Ціна произова =стоїмо-ти товару на підприємс-ії виробника (без витрати на доставку)Ціна споживання вкл торгово-транспортні націнки. Формування добавл вартості: ВІД + прибуток = добавл стоїмо-ть по факторний вартості + податки на пр-во-субс на пр-во = добавл стоїмо-ть по осн цінами + податки на прод-ти-субс на прод-ти = добавл стоїмо -ть за ціною виробника. Перш за все осн ціни більше підходять для аналізу рес-сов получ-их виробниками тов-в і послуг від їх виробництва-ой деят-ти. Переоцінка в порівнянні (попереднього року) ціни проводиться як по зробленому ВВП так і за показниками його исп-ня.

18. основні угруповання та класифікації економіки в нац рахівництваУ СНС сущ слід классиф-ії:1)економіка за сферами деят-ти і по галузях(За сферами деят-ти: пр-во коштів вироби, і непроізвод сфера) по галузям осущ классиф-я в соотв-ії з загальносоюзним классиф-ром галузей народного госп-ва. Классиф-ми од-ми явл самост підприємс-я і організ-ії а классификац ознаками явл: види деят-ти, спеціалізація, вид сировини, характер праць деят-ти, характер технологічних процесу. Віднесення до галузевих группир-ам осущ-ся по основн увазі деят-ти. Сущ 2 поняття галузі: госп-ая-сложівш-ся совок-ть підпр-ий і орг-ії об'єднаних спільністю ф-ий; приватна. Классиф-я галузі по 4 категоріям: -ринкові; -Виробляються-ие НЕ рин послуги силами держ уста;-виробники не ринкова послуг; - галузі оказ-ие нериноч послуги ДХ. Чистий галузь-совок од-ц виробниц-ая 1 вид або групу однорідної прод-в або послуг. Загальноросійський классиф-ор видів ек деят-ти прод-тов і послуг (ОКДП) в основі лежить: 1междунар стандартн галузева классиф-ия 2междунар классиф-ор осн прод-ії. За ек операціям- це рух об'єктів ек деят-ти від одного суб-та до ін. Угрупування операцій: 1) опер-ии з прод-ми і послугами относящ-ся до вироб-ву обміну і ісп-ю їх в галузях і сек -рах ек-кі.2) розподіляються ек опер-ии- по розпод-ю і перерозподілу-ю произвед прод-та і сбереженій.3) фінансові-що призводять до змін в активах і пасивів в разл секторах і галузях ек-кі.4 ) операції з капіталом (покупка нерухомості, споживання осн фондів рух невідтворених фондів). За способом осущ-ия различ: односторонні і двосторонні ек операції. За характером осущ-ия ек операції діляться: -компенсаціонние; -тратсферти: поточні, капітальні, договірні, в грошових формі, в натур формі. За хар-ру об'єктів ек операції діляться: поточні і капітальні. 2) Інституційних од-ці по секторам ек-ки. За секторами ек-ки: проводиться з метою дослідження потоків дох й витр-в, финансир активів і пасивів. Показники секторальних рахунків дають можл-ть простежити весь процес руху вартості: від произова до накопичення активів в кожному секторі, пов'язати ці дані м / у собою і підняти кач-во розрахунку. Од-ца счит-ся інституцій-ой якщо вона веде повний набір бух рахунків і явл юрид особою. Інституції од-ці об'єд-ся в слід сектори: нефінанс предпр-я, фінанс установи, держ установи, НКООДХ, ДХ, «інший світ».3) за видами ек діяльності4)продукції і послуг5)проізвводітелейІсторія СНС в Росії | Угруповання за сферами деят-ти і галузі.

Визначення нац. Счит. Сутність і необхід-ть методології СНР. | Відмінність методології СНР від методології БНХ. | Методи побудови нац рахунків-ва | Методи викладу СНС. | Теоретичні основи побудови СНС | Історія метушня-я і разв-я нац. Рахунків-ва. | Угруповання за формами влас-ти. | Угруповання по ек. операціями | Рез-тати ек. Деят-ти. | Основні принципи побудови нац. Рахунків. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати