Головна

Історія СНС в Росії

  1. Збережемо Інститут Росії та Східної Європи
  2. IV. ІСТОРІЯ ЖИТТЯ (Anamnesis vi tae)
  3. IV. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЗАХВОРЮВАННЯ (Anamnesis morbi)
  4. V. ІСТОРІЯ ЖИТТЯ ХВОРОГО (Anamnesis vitae)
  5. VII. ЕТАПИ ПЕРЕХОДУ України до сталого розвитку

Основні ідеї, закладені в міжнародних стандартах по національному счетоводству, у вітчизняній статистиці почали впроваджуватися з кінця 80-х років. Хоча перехід на систему національних рахунків - важке завдання вітчизняної статистики, роботи здійснюються далеко не на порожньому місці. Ще в 20-х роках державними статистичними органами СРСР був розроблений перший у світовій статистиці баланс народного господарства, що зробив вплив на розвиток системи макроекономічних показників Деякі таблиці першого балансу народного госпо ства містили риси міжгалузевого балансу. У розробку методології його складання великий внесок вніс пізніше В. Леонтьєв Багато ідей і підходи, реалізовані в БНХ як системі взаємно узгоджених макроекономічних показників, були пізніше підхоплені і розвинені в балансових побудовах, орієнтованих на ринкову економіку. схема фінансового балансу (точніше балансу національного доходу за концепцією БНХ. або балансу чистого матеріального продукту) явно спрощено інтерпретувала рух доходів Досить сказати, що в БНХ неможливо однозначно розмежувати поточні і одноразові доходи, а самі потоки доходів відокремити від потоків фінансових вимог В результаті на основі так званого фінансового балансу практично неможливо було простежити, в яких секторах економіки відбувається збереження фінансових ресурсів і які сектори національного господарства використовують ці заощадження для фінансування капітальних вкладень. в 80-ті роки Держкомстатом Союзу на додаток до БНХ в його традиційному вигляді була розпочата розробка ряду нових таблиць, що містять дані про деякі аспекти соціально-економічного розвитку, не охоплених схемою БНХ. Російської статистикою за 1995 р вперше складено міжгалузевий баланс за методологією СНР по розгорнутій програмі. Після 1987 р республіки колишнього Союзу розробили скорочені версії міжгалузевих балансів як за концепцією БНХ. так і в. експериментальному порядку за методологією СНР. За методологією СНС "малий 'міжгалузевий баланс розроблявся в Росії. Починаючи з 1991 р .. щорічно. Система національних рахунків сама стає інструментом формування і розвитку серед цивілізованих ринкових відносин

12. Структурні елем-ти застосува-мі в СНС. до основних категорій СНС або її структурних елементів відносяться: 1ек-кі фун-ії-основн народохоз перші процеси: Вироби,, потребл-ие і накопичення, посередництво в перераспр-ії доходів і ін.; 2ек-кі операції-ті елементарні ек-кі акти, кіт роблять госп-ті од-ці (ек-кі агенти) в процесі пиполненія ек-ких ф-ий, 3 ек-кі агенти-суб-ти ек операцій приним-ие различ госп-ті рішення; 4об'екти ек операцій-товар, гроші, фінансові док-ти є предметом опису та аналізу. Внутрішня ек-ка охоплює деят-ть на ек території даної країни як резидентів так і нерерідентов. Нац ек-ка охопити деят-ть тільки резидентів незалежно від їх місцезнаходження: на територі-ії даної країни або за її межами. Ек-кая територія це територія адміністративно керована урядом даної країни, в межах кіт особи, товари і гроші можуть вільно переміщатися (також воздуш Простягни-во, територі-ті водами та континентальним шельфом, територі-ті анклави) резидентІнституції од-ца, центр ек інтересу кіт нах на даній ек територі-ії, т. е. кіт заним або собир-ся заним-ся ек деят-ю або опер-ми в значному масштабі на протязі неопред-го або довгих-го пер-да часу а також особи проживши-ие на територі-ії країни більше року. Нерезіденти-громадяни имеющ постійного місце жит-ва за кордоном навіть якщо вони тимчасово нах-ся на територі-ії даної країни а також знаходять-ся в ній іноз дипломатичні-ие торгові та інші офіц перші представить-ва з дипломатичного привілеями.

 Історія метушня-я і разв-я нац. рахунків-ва. | Ринкове і неринкова вироб.

Визначення нац. счит. сутність і необхід-ть методології СНР. | Відмінність методології СНР від методології БНХ. | Методи побудови нац рахунків-ва | Методи викладу СНС. | Теоретичні основи побудови СНС | Угруповання за сферами деят-ти і галузі. | Угруповання за формами влас-ти. | Угруповання по ек. операціями | Рез-тати ек. деят-ти. | Основні принципи побудови нац. рахунків. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати