Головна

Визначення нац. счит. сутність і необхід-ть методології СНР.

  1. I. Визначення проблеми
  2. I. Визначення проблеми і цілей дослідження
  3. I. Створення ініціалів і визначення стажу роботи
  4. " Отже, в самій загальній формі можна дати таке визначення релігії: релігія є впізнання Бога і переживання зв'язку з Богом ".
  5. V. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА В СКЛАДІ передпроектні проробок
  6. V. визначення коефіцієнта пористості і ступінь вологості глинистого грунту
  7. VII. визначення щільності ґрунту в сухому стані

СНР по ек в цілому являє собою систему взаємопов'язаних показників побудовану вигляді визна-го набору рахунків і стандартних таблиць, що дозволяють отримати предоставеніе про соц-ек-й діяльності секторів ек-ки і її галузей. СНР сформовано а категоріях і термінах в рин ек-ці, її концепція і визначення повинні соотв-ть міжнародної стандартної концепції побудови СНР. в наст вр в РФ реалізована програма переходу на міжнарод станданти в про статистики та бух. обліку. нац. счит-по-єдина система первинного, бух, балансоваго обліку, статистики заснована на єдиних методологічних-х принципах і явл-ся основою міжнародної методології статистики, забезпечивши-й єдність всієї світової статистики її міжнар співробітництво, це обумовлює порівнянність показників всіх країн і їх зведення на світовому рівні, визна-т місце і роль будь-якої нац ек-ки в світовій. осн мета составл СНС щоб створити макро ек-ю базу даних дозволяє межах і проаналізувати проведену соц ек політику і її результати СНС повинна містити макроек інформ-ю, показники позвол-е отримати повну і комплексну хар-ку рівня і динаміку ек-го розвитку країни і її регіонів, визначити роль кожного регіону в ек-ці, оцінити еф-ть проведеної політики, порівняти і проанализ-ть рівні розвитку отдельн регіонів як усередині країни так і м / д країнами. завдання: 1) Відобразити валів випуск тов і послуг, ПП, добавл стоїмо по галузях і сектору в целом.2) Охарак-ть найважливіші пропорції і співвідносячи-я ек-ки, визна-ть результати ек-й діяльності в розрізі сектора, галузей і ек-ки в целом.3) Исслед-ть процес образ-я доходів в ек-ці, виявити динаміку і структуру дох з праці, дох від влас, прибутку і смешен дох.4) Вивчити процеси утворення конеч дох сектора і їх испоьзуют -е.5) Исслед формиров валів і чистих заощаджень як найважливіших джерел фін-я капіта вкладень, накопичений нац майна в розрізі сектора ек-кі.6) проаналізує-ть міжгалузеві і міжнародні ек-ие взаімосвязі.7) Охарак-ть фінн- е потоки м / д агентами резидентами і незезідентамі.8) Виявити вплив факторів росту ек-х результатів, визна-ть інтенсивність і еф-ть товариств вироби. в рахунках повинні відображатися результати всіх видів ек деятельн: Вироби, матеріал благ і послуг, формиров первинних і вторинних дох, всіх видів трансфертів, использ дох і накопичений майна. інформаці можливості СНС дозволяють проанализ практично всі основ ек-ие процеси наявні-ся в країні і їх результати. СНР повинна містити інф-ю про всі: 1) госп суб'єктів бере участь-х в ек-м процесі, про юрид осіб і д / х2) Ек-х операція, пов'язаних з вироб-м матеріальних благ і послуг, з розподілом і перерозподілити дох , конечн спожитий населення, 3) Ек-х активах і пасивах формую-х нац багатства (осн фонди, фін активи)| Відмінність методології СНР від методології БНХ.

Методи побудови нац рахунків-ва | Методи викладу СНС. | Теоретичні основи побудови СНС | Історія метушня-я і разв-я нац. рахунків-ва. | Історія СНС в Росії | Ринкове і неринкова вироб. | Угруповання за сферами деят-ти і галузі. | Угруповання за формами влас-ти. | Угруповання по ек. операціями | Рез-тати ек. деят-ти. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати