На головну

Лікарська таємниця.

  1. Державна таємниця.
  2. Як же, само собою зрозуміло! - Вигукнула вродлива білявка, - розумію, таємниця. Будь ласка, заходьте, ви і так завжди можете заходити до нього без дозволу.
  3. Перша медична та долікарська допомога в осередках природних катастроф.
  4. Перша медична та долікарська допомога при кровотечах та крововтраті.

Інформація про факт звернення за медичною допомогою, стан здоров'я громадянина, діагноз його захворювання й інші відомості, отримані при його обстеженні та лікуванні, складають лікарську таємницю. Громадянину повинна бути підтверджена гарантія конфіденційності наданих їм відомостей.

Не допускається розголошення відомостей, що становлять лікарську таємницю, особам, яким вони стали відомі під час навчання, використанні професійних, службових та інших обов'язків, крім випадків, встановлених частинами третьою і четвертою цієї статті.

За згодою громадянина або його законного представника допускається передача відомостей, що становлять лікарську таємницю іншим громадянам, в тому числі посадових осіб, в інтересах обстеження і лікування пацієнта, для проведення наукових досліджень, публікацій в науковій літературі, використання цих відомостей в навчальному процесі чи інших цілях.

Надання відомостей, що становлять лікарську таємницю, без згоди громадянина або його законного представника допускається в наступних випадках:

- З метою обстеження і лікування громадянина, нездатного через свого стану висловити свою волю.

- При загрозі поширення інфекційних захворювань.

- За запитом органів дізнання і слідства, прокуратури і суду в зв'язку з проведенням розслідування або судовим розглядом.

- У разі надання допомоги неповнолітньому в віці до 15 років, для інформування його батьків або законних представників.
 - При наявності підстав, які дозволяють вважати, що шкода здоров'ю громадянина заподіяна у результаті протиправних дій.


Особи, яким в установленому законом порядку передані відомості, що становлять лікарську таємницю, нарівні з медичними працівниками, фармацевтичними працівниками з урахуванням завданої громадянинові шкоди, несуть за розголошення лікарської таємниці дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації, республік у складі Російської федерації .

 Проточно-промивне дренування. | Група галоідов.

Фізичні методи стерилізації. | Висушування. | Стерилізація перев'язувального матеріалу і білизни. | Способи контролю стерильності. | Способи стерилізації шовного матеріалу. | Проблема СНІДу в хірургії. | Антисептика. | Механічна антисептика. | Фізична антисептика. | Пасивне дренування. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати