На головну

Кадрове забезпечення освітнього процесу

  1. I етап сестринського процесу
  2. II етап сестринського процесу
  3. II. Організація діяльності дошкільного навчального закладу
  4. II. Організація діяльності дошкільного навчального закладу
  5. II. Організація діяльності дошкільного навчального закладу
  6. III етап сестринського процесу
 № п / п  Найменування предмета, дисципліни (модуля) відповідно до навчальному плану  Характеристика педагогічних працівників
 прізвище, ім'я, по батькові, посада за штатним розкладом  яке освітня установа закінчив, спеціальність (напрям підготовки) по документу про освіту  науковий ступінь, вчене (почесне) звання, кваліфікує-Ціон категорія  стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи  основне місце роботи, посаду  умови залучення до педагогічної діяльності (штатний працівник, внутрішній сумісник, зовнішній сумісник, інше)
 всього  в т. ч педагогічної роботи
 всього  в т. ч за вказаною предмету, дисципліни, (модулю)
 «Організація і управління сервісними підприємствами»  Василькова Тетяна Максимівна, доцент  Московська сільськогосподарська академія ім. К. А. Тімірязєва Ярославський філія, Економіка і організація сільського господарства.  Кандидат економічних наук, доцент  ФГБОУ ВПО Костромська ГСХА, доцент  штатний працівник
 «Організація і управління сервісними підприємствами»  Середа Надія Олександрівна зав. кафедрою  Костромська ГСХА, Економіка і управління аграрним виробництвом (економіст)  Кандидат економічних наук, доцент  ФГБОУ ВПОКостромскаяГСХА, зав. кафедрою ЕіУТС  штатний працівник

Програма складена відповідно до вимог ФГОС ВПО з урахуванням рекомендацій і ПрООП ВПО за напрямом підготовки 35.04.06 «Агроінженерія» і профілем «Електротехнології та електрообладнання в сільському господарстві»

Автор (и) ____________________________ Т. М. Василькова

Завідувач кафедри _________________________ Н. А. СередаМатеріально-технічне забезпечення дисципліни | Робоча програма дисципліни

Місце дисципліни в структурі ООП | Кінцевий результат навчання | Розділи навчальної дисципліни (модуля), види навчальної діяльності і форми контролю | Лабораторні (практичні) заняття | види СРС | Відомості про формах навчання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати