На головну

Лабораторні (практичні) заняття

  1. III. Рекомендації щодо виконання завдань і підготовці до семінарських занять
  2. Lt; P> Цей сайт містить матеріали, необхідні для підготовки до занять, заліку та іспиту.
  3. V. ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ З ДОСЛІДЖЕННЯ
  4. V. Створення атмосфери для продуктивного проведення заняття
  5. XII. Вимоги до прийому дітей в дошкільні організації, режиму дня і навчальних занять
  6. аналіз заняття
  7. Аналізу логопедичного заняття
 № п / п  № семестру  Найменування розділу (теми) навчальної дисципліни (модуля)  Найменування лабораторних (практичних, семінарських) робіт  Всього годин
 1.  Предмет, метод і завдання науки "Організація і управління сервісними підприємствами"  Доповіді по темі №1 Теоретичні основи організації та управління сервісної діяльністю.
 2.  Організація виробничого процесу на підприємствах технічного сервісу  Доповіді по темі №2 Організація виробничого процесу
 3.  Планування діяльності сервісного підприємства  Завдання 1. Розгляд методів планування діяльності сервісного підприємства
 4.  Організація інноваційної та інвестиційної діяльності на сервісних підприємствах  Доповіді по темі №4 Інновації та інвестиції як фактор ділової активності підприємств
 5.  Організаційні основи управління електромережним підприємством  Доповіді по темі №5 основи управління сервісним підприємством
 6.  Формування трудового колективу електросервісних підприємств  Завдання 2. Case-study Формування трудового колективів
 7.  Взаємини споживачів і енергопостачальних організацій  Порядок і процедура укладання договорів технологічного приєднання енергоприймальні пристроїв споживачів електроенергії
     РАЗОМ:  


Розділи навчальної дисципліни (модуля), види навчальної діяльності і форми контролю | види СРС

Місце дисципліни в структурі ООП | Кінцевий результат навчання | Відомості про формах навчання | Матеріально-технічне забезпечення дисципліни | Кадрове забезпечення освітнього процесу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати