На головну

Розділи навчальної дисципліни (модуля), види навчальної діяльності і форми контролю

  1. A. Межі виробничої діяльності в СНР
  2. D форми для мила в домашніх умовах
  3. G. Отримання інформації про діяльність неформальних підприємств з даних рахунків СНС
  4. H. Підходи до вимірювання діяльності, здійснюваної
  5. I етап навчальної практики
  6. I. Спеціальні дисципліни
  7. I. ЦІЛІ ОСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 № п / п  № семес-тра  Найменування розділу (теми) навчальної дисципліни (модуля)  Види навчальної діяльності, включаючи самостійну роботу студентів (в годинах)  Форми поточного контролю успішності (по тижнях семестру)
Л  ЛР  ПЗ  СРС  всього
     I модуль            
 1.  Предмет, метод і завдання науки "Організація і управління сервісними підприємствами" 1.1 Предмет і завдання наукі.1.2. Сутність організації та управління проізводством.1.3. Теоретичні основи організації та управління сервісної діяльністю. -  Доповіді (3)
 2.  Організація виробничого процесу на підприємствах технічного сервіса2.1. Поняття про виробничий процессе2.2. Принципи організації виробничого процесса2.3. Планування завантаження ремонтно-обслуговуючого предпріятія2.4. Методика розрахунку обсягів робіт по ремонту і технічного обслуговування електрообладнання -  Доповіді (5)
 3.  Планування діяльності сервісного предпріятія3.1. Сутність і завдання планування в умовах ринкової економікі3.2. Принципи планірованія3.3. Методи планірованія3.4. Система внутрішньогосподарського планування    ЗПР (7)
 4.  Організація інноваційної та інвестиційної діяльності на сервісних предпріятіях4.1 Сутність інноваційної та інвестиційної деятельності4.2 Інновації та інвестиції як фактор ділової активності предпріятій4.3 Інноваційна діяльність предпріятій4.4 Інвестиційна привабливість підприємства -  Реферати (9)
     II модуль            Тестування (18)
 5.  Організаційні основи управління сервісним предпріятіем5.1 Основи побудови та функціонування системи управленія.5.2 Основи управління електромережним предпріятія5.3 Методи і принципи управління -  Опитування (11)
 6.  Формування трудового колективу електросервісних предпріятій6.1. Основи формування трудового колективу електросервісних предпріятій6.2. Методи управління персоналом6.3. Визначення чисельності персоналу електромережних підприємств -  Захист практичних робіт (13)
 7.  Взаємини споживачів і енергопостачальних організацій7.1. Основні положення щодо регулювання взаімоотношеній7.2. Порядок і процедура укладання договорів технологічного приєднання енергоприймальні пристроїв споживачів електроенергіі7.3. договір енергопостачання -  Реферати (15) Тестування (18)
     реферативна робота        
     СРС в період проміжної атестації - - -  
     РАЗОМ: -  

 Кінцевий результат навчання | Лабораторні (практичні) заняття

Місце дисципліни в структурі ООП | види СРС | Відомості про формах навчання | Матеріально-технічне забезпечення дисципліни | Кадрове забезпечення освітнього процесу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати