На головну

Місце дисципліни в структурі ООП

  1. I. Спеціальні дисципліни
  2. I. Назва та місцезнаходження
  3. I. ЦІЛІ ОСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  4. II. Місце дисципліни в структурі ООП
  5. II. МІСЦЕ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРІ ООП
  6. II. ТЕРМІНИ І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

«ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ сервісних підприємств»

Напрям підготовки 35.04.06 «Агроінженерія»

Профіль підготовки: Електротехнології та електрообладнання в сільському господарстві

 Кваліфікація (ступінь) випускника  «Магістр»
 Форма навчання  очна
 Термін освоєння ООП  2 роки

Караваево 2012


Цілі освоєння дисципліни

метою освоєння дисципліни (модуля) «Організація і управління сервісними підприємствами» є вивчення дій і проявів економічних законів стосовно до конкретних форм господарської діяльності на підприємствах сільського господарства. Формування знань і навичок в області організації і управління сервісних підприємств, які сприяють підвищенню професіоналізму, завдяки, застосування цих знань і навичок у трудовій діяльності.

Завдання - вивчення організації, управління і планування виробництва на сервісних підприємствах, методів техніко-економічного обґрунтування проектів і інженерних рішень.

Місце дисципліни в структурі ООП

2.2.1. Навчальна дисципліна (модуль) «Організація і управління сервісними підприємствами» відноситься до дисциплін за вибором студента, що встановлюються вузом професійного циклу напряму «Електротехнології та електрообладнання в сільському господарстві».

2.2.2. Для вивчення даної навчальної дисципліни (модуля) необхідні наступні знання, вміння та навички, формуються попередніми дисциплінами:

- Математика

Знання: основні математичні підрахунки законів

Уміння: проводити алгебраїчні обчислення, витягувати корінь, обчислювати статечні функції

Навички: роботи з простий обчислювальною технікою

- Економічна теорія

Знання: основних економічних законів і понять

Уміння: класифікувати фактори виробництва

навички: аналізу поточної ринкової ситуації: інфляції, рівня процентних ставок

2.2.3. Перелік наступних навчальних дисциплін, Для яких необхідні знання, вміння та навички, що формуються даної навчальною дисципліною: Дисципліна «Організація і управління сервісними підприємствами» є попередньої для вивчення таких дисциплін магістратури як «Економіка і управління».методично ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | Кінцевий результат навчання

Розділи навчальної дисципліни (модуля), види навчальної діяльності і форми контролю | Лабораторні (практичні) заняття | види СРС | Відомості про формах навчання | Матеріально-технічне забезпечення дисципліни | Кадрове забезпечення освітнього процесу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати