Головна

Місце дисципліни в структурі ООП

  1. I. Спеціальні дисципліни
  2. I. Назва та місцезнаходження
  3. I. ЦІЛІ ОСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  4. II. Місце дисципліни в структурі ООП
  5. II. МІСЦЕ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРІ ООП
  6. II. ТЕРМІНИ І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

Дисципліна «Сучасні теорії грошей, фінансів і кредиту» включена в варіативну частину першого блоку навчального плану, є дисципліною за вибором. Вимоги до попередніх знань представлені в таблиці 2.1. Перелік дисциплін, для яких дисципліна «Сучасні теорії грошей, фінансів і кредиту» є основоположною, представлений в табл. 2.2.

Таблиця 2.1. Вимоги до пререквізітам дисципліни

 дисципліна  модуль  Знати, вміти, володіти
 Макроекономіка (бакалаврат)  Модуль 1, 2 знати: механізми дії основних ринків, складових структуру ринкової системи; мети і інструменти державного регулювання економіки; основні макроекономічні показники і фактори, що впливають на такі явища як інфляція, зайнятість, економічне зростання, економічний цикл.вміти: оцінити ефективність впливу державного регулювання на національну економіку; прогнозувати напрям розвитку економіки під впливом різних економічних, соціальних і політичних факторів; критично осмислювати економічну практику.володіти: методами рішень економічних завдань, вправ.
 Мікроекономіка (бакалаврат)  Модуль 1, 2, 3 знати: базові економічні категорії; основні економічні закони, закономірності господарського розвитку; основні проблеми економічної теорії та практики; основні принципи і прийоми оптимізації використання економічних ресурсів;вміти: орієнтуватися в основних проблемах ринкової економіки; самостійно виконувати нескладні техніко-економічні розрахунки, пов'язані з аналізом і обґрунтуванням раціональної поведінки суб'єктів ринку; систематизувати і узагальнювати інформацію;володіти: методами рішень економічних завдань, вправ.
 Кафедра економічної теорії та управління  Зав. кафедрою  Ю. В. Сінгаева  ___2015 Р  

Таблиця 2.2. Вимоги до постреквізітам дисципліни

 дисципліна  модуль  Кафедра  ПІБ зав. кафедрою  Дата  підпис
 Фінансові та грошово-кредитні методи регулювання економіки  1, 2, 3, 4  Фінансів і кредиту  В. С. Левін    

 Цілі освоєння дисципліни | Компетенції того, хто навчається, що формуються в результаті освоєння дисципліни

| теми рефератів | Оціночні кошти для проміжної атестації | Методичні вказівки, рекомендації та інші матеріали до занять | Методичні рекомендації викладачам за освітніми технологіями |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати