Головна

спеціальності: «Страхова справа» 3 курс, 2015-2016 уч. рік

 1. У 2015-2016 навчальному році.
 2. Валютна система, її елементи. Валютний курс, його види та фактори на нього впливають.
 3. Валютна система, її елементи. Валютний курс, його види та фактори на нього впливають.
 4. І семестр 2015-2016 н. р.) - І заїзд
 5. І семестр 2015-2016 н. р.) - І заїзд
 6. І семестр 2015-2016 н. р.) - І заїзд
 7. курс, 2 семестр Відділення очне

Мінський КОЛЕДЖ ПІДПРИЄМНИЦТВА

ОБОВ'ЯЗКОВА Контрольна робота

з дисципліни: «РЕВІЗІЯ І КОНТРОЛЬ»

Для учнів заочного відділення

спеціальності: «Страхова справа» 3 курс, 2015-2016 уч. рік

Підготував викладач Г. І. Масленкова

Розглянуто на засіданні

ЦК бухгалтерського обліку і фінансів

протокол № ___ від «___« ___201 р

Голова ЦК А. А. Янцевіч

Мінськ, 2015

Матеріалик обов'язкової контрольної роботи з дисципліни «Ревізія і контроль» дляучащіхся 3-го курсу заочного отделеніяспеціальності «Страхова справа» Теоретичні питання:
 1. Значення контролю в умовах ринкової економіки. Функції контролю.
 2. Ревізія як основна форма контролю. Види ревізії.
 3. Методичні прийоми документальної перевірки господарських операції та їх зміст.
 4. Прийоми фактичного контролю і їх зміст
 5. Поняття, зміст і види аудиту. Вимога, пред'явлення до аудиторам і аудиторським організаціям.
 6. Порядок складання та змісту акта ревізії діяльності підприємства.
 7. Ревізія касових операцій. Заходи відповідальності за порушення порядку ведення касових операцій.
 8. Контроль розрахунків з підзвітними особами.
 9. Контроль розрахунків з відшкодування матеріального збитку.
 10. Контроль операцій з надходження основних засобів.
 11. Контроль операцій з вибуття основних засобів.
 12. Контроль операцій по руху товарно-матеріальних цінностей.
Практичні завдання:

Завдання 1.

При проведенні перевірки дотримання організацією касової дисципліни ревізором було встановлено: 25 серпня 201 р в касу організації отримані з розрахункового рахунку гроші за чеком № 125385 на господарські потреби. Складено ПКО № 15 від 27августа на суму 350 000 тисяч рублів. 27августа по РКО № 18 видано завгоспа Корбут Н. Н. на придбання канцелярських товарів 170 000 рублів і

28 серпня по РКО № 20 гл. інженеру Михееву І. П. на відрядження 180 000 рублей.

потрібно:

1. Вказати: якими нормативними документами регламентується

порядок ведення касових операцій в Республіці Білорусь.

2. Встановити допущені порушення і визначити адміністративне стягнення за порушення порядку ведення касових операцій (за максимальною ставкою).

Завдання 2.

При проведенні перевірки господарсько-фінансової діяльності організації ревізором було встановлено: 12, серпня 201 р гл. економісту Сидорову І. К. за РКО № 187 було видано аванс на відрядження (з 13. 08. по 17. 08 в м Брест) в сумі 380 000 рублей. Авансовий звіт складений Сидоровим І. К. і затверджений керівником організації 25.08 на суму 350 000 рублів. Сума невикористаного авансу внесена в касу 25.08 (ПКО № 125 складено 25.08). 20.08 був виданий гл. економісту Сидорову І. К. новий аванс на відрядження на суму 220 000 рублей.

потрібно:

1. Вказати: якими нормативними документами регламентується

порядок ведення касових операцій в Республіці Білорусь.

2. Встановити допущені порушення і визначити адміністративний взисканіеза порушення порядку ведення касових операцій (за максимальною ставкою).

Завдання 3.

При перевірці фінансово-господарської діяльності організації ревізором встановлено:

9 грудня 201 р завгоспа підприємства було видано підзвіт 30000 рублів для придбання канцелярських товарів. Авансовий звіт був представлений 18 грудня, до якого було докладено виправдувальні документи на придбання ручок і олівців на суму 24000 руб., Включаючи ПДВ за ставкою 20%. Залишок невикористаного авансу був повернутий до каси 18 грудня (ПКО № 578).

У бухгалтерському обліку були зроблені такі записи:

Д-т 71 К-т 50 --- 30000 руб .--- на суму виданих під звіт грошей;

Д-т 26 К-т 71 --- 24000 руб .--- на суму наданого авансового звіту;

Д-т 50 К-т 71 --- 6000 руб .--- на суму повернутого залишку авансу;

Ніяких актів на списання або відомості роздачі канцелярських товарів

перевірці представлено не було.

потрібно:

1. Вказати: якими нормативними документами регламентується

порядок ведення касових операцій в Республіці Білорусь.

2. Встановити допущені порушення і визначити адміністративне стягнення за порушення порядку ведення касових операцій (за максимальною ставкою).

Завдання 4.

При перевірці фінансово-господарської діяльності організації ревізором встановлено: в квітні минулого року підприємством були витрачені матеріали на упаковку готової продукції на суму 284000 руб., А також нараховано заробітну плату робітникам, зайнятим пакуванням продукції в розмірі 266000 руб. Від нарахованої заробітної плати були проведені відрахування в Белгосстрах і ФСЗН за встановленими нормами (0,6% і 34%) в розмірі 1596 руб. І 90440 руб.

У бухгалтерському обліку дані господарські операції були відображені в такий спосіб:

Дт 25 Кт 10 - 284000 руб. - На суму витрачених матеріалів;

Дт 25 Кт 70 - 266000 руб. - На суму нарахованої заробітної плати .;

Дт 25 Кт 76 \ 2 - 1596 руб. - На суму відрахувань до Белгосстрах;

Дт 25 Кт 69 - 90440 руб. - На суму відрахувань до фонду соціального захисту населення;

потрібно:

1. Вказати нормативний документ з обліку витрат на виробництво продукції;

2. Визначити допущені порушення;

3. Дати оцінку встановлених порушень, скласти правильні бухгалтерські проводки, вказати адміністративне стягнення (за максимальною ставкою)

Завдання 5.

При проведенні перевірки фінансово-господарської діяльності організації було встановлено:

в січні місяці поточного року був придбаний об'єкт основних засобів на суму 1920000 крб. (В т. Ч ПДВ- 320 000руб), витрати з його транспортування склали 120 000 крб. (В. Т. Ч ПДВ-20 000 руб.), Сторонньої організації оплачені вантажно-розвантажувальні роботи в сумі 720000 крб. (В т. Ч ПДВ- 120 000 крб). У бухгалтерському обліку організації зроблені такі записи:

Акцептований рахунок постачальника: Дт08-1600 000 руб. Дт18-320 000 руб. Кт60-1920000 руб.

Списані транспортні та вантажно-розвантажувальні роботи:

Дт20- 700 000 крб. Дт18-140 000 руб. Кт60-840000 руб.

Оприбутковано об'єкт до складу основних засобів: Дт01 Кт08-1600 000 руб.

потрібно:

1. Вказати нормативний документ з обліку основних засобів;

2. Встановити порушення, оцінити правильність зроблених в обліку записів, перевірити правильність постановки на облік об'єкта ОЗ, вказати адміністративне стягнення (за максимальною ставкою)

Завдання 6.

При проведенні перевірки фінансово-господарської діяльності організації була проведена інвентаризація каси. Касир Михайлова К. В. пред'явила комісії готівку грошові кошти в розмірі 5 140 000 руб. Фактично, за даними касового звіту, на початок дня в касі повинно значиться:

залишок грошових коштів --- 5 600 000; ПКО №151 -30 000; ПКО №152 -

40 000; РКО №120 - 300 000. Кассиром були пред'явлені розписки працівників про отримання грошових коштів з каси до заробітної плати:

Юрко І. В. (секретар) -120 000 руб.

Василець І. К. (комірниця) -110 000 руб.

При перевірці касових документів ревізором було встановлено, що касова книга пронумерована, прошнурована, але не опечатана печаткою, не підписана керівником і гол. бухгалтером

потрібно:

1. Вказати нормативний документ з ведення касових операцій.

2. Встановити порушення, зробити висновки по даній ситуації;

3. Відобразити результати інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку,

вказати адміністративно стягнення (за максимальною ставкою)

Викладач: Г. І. Масленкова

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії бухгалтерського обліку та фінансів

Протокол № ___ від «___» ___ р.

Голова ЦК ___ А. А. Янцевіч

 Денне відділення | Фріц Ріман
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати