На головну

Завдання.

  1. Домашнє завдання.
  2. Домашнє завдання.
  3. Додаткове завдання.
  4. Додаткове завдання.
  5. Завдання.
  6. Завдання.
  7. Завдання.

Скласти бюджет грошових коштів, бюджетний звіт про фінансові результати.

завдання 3

Є вихідні дані для визначення функції витрат

 тиждень  Машино-години  Витрати на обслуговування, руб
 17 850
 18 165
 21 900
 13 755
 11 550
 21 840
 17 700
 22 650
 19 740
 15 480
 11 280
 14 445

Завдання.

1). За результатами спостережень взаємозв'язку між часом роботи устаткування і витратами на його утримання за минулі 12 тижнів необхідно провести розрахунки для визначення функції витрат методом вищої-нижчої точки.

2). Перевірити вірність функції витрат графічно.

варіант 22

1. Особливості прийняття рішень на основі калькуляції продукції.

Завдання 1.

Необхідно визначити, до якої групи належать нижченаведені витрати ЗАТ "Кристал".

1. Заробітна плата комірника складу готової продукції.

2. Відрахування на соціальне страхування працівників відділу маркетингу.

3. Основна заробітна плата.

4. Податок на майно (виробниче обладнання).

5. Амортизація будівлі офісу.

6. Витрати на обслуговування гідравлічного преса.

7. Страхування виробничого обладнання.

8. Комісійні дилерам.

9. Амортизація виробничого обладнання.

10. Основні матеріали.

11. Страхування готової продукції від пожежі.

12. Страхування сировини від пожежі.

13. Витрати на зберігання запасу сировини.

14. Заробітна плата працівникам відділу збуту.

15. Плата за оренду комп'ютера, який обслуговує технологічний процес.

16. Витрати на рекламу.

17. Допоміжні матеріали.

18. Заробітна плата адміністративного персоналу.

Завдання 2.

На ПП "Альянс" витрати на утримання і експлуатацію устаткування (за кожні 1000 машино-годин роботи обладнання) за серпень ц.р. склали:

заробітна плата наладчиків - 4000 руб .; мастильні матеріали - 2000 руб. Витрати на амортизацію одиниці обладнання - 2500 руб., Кількість обладнання в цеху - 50 одиниць. У серпні відпрацьовано 24 дня в одну зміну, тривалість зміни - 8 годин.

завдання:

1) побудувати графік функції витрат;

2) визначити фактор витрат на утримання обладнання.

Завдання 3.

Виробництво велотренажерів на ПП "Комфорт" відбувається в кілька стадій - виготовлення комплектуючих і їх складання. Незавершене виробництво на кінець місяця становить по першому переділу - 40%, по другому - 15%. Передано для складання - 45 комплектів, виготовлено 25 велотренажерів

 показники  виробництво комплектуючих  складання  Разом
 матеріали  10 300 ?
 Напівфабрикати власного виробництва - ? ?
 Основна заробітна плата ?
 Відрахування на соціальні заходи ? ? ?
 Витрати на утримання обладнання ? ?
 Кількість машино-годин роботи обладнання ?
 Витрати на управління ? ?

завдання:

1). Скласти відомість обліку витрат виробництва за стадіями виробничого процесу.

2). Визначити собівартість виробів після кожного переділу.

варіант 23

1. Елементи виробничих витрат.

завдання 1

Готель «Інтурист» щомісяця платить за користування телефонним зв'язком 500 руб плюс 0,2 руб за кожен дзвінок. Протягом лютого було 6 000 дзвінків, а в березні - 5 000 дзвінків.

завдання:

1). Розрахувати витрати на готелі за користування телефоном в лютому і березні.

2). Розрахувати витрати на один дзвінок в лютому і березні.

3). Розділити витрати за лютий на постійні і змінні.

4). Визначити маржинальні витрати на один додатковий дзвінок в лютому.

5). Визначити середні витрати на дзвінок в лютому.

завдання 2

Є такі дані про виробничі витрати механічного цеху підприємства «Церезіт» за вересень 2014 року:

 показник  одиниць  Витрати, руб
 матеріали  Зарплата  загальновиробничі
 Незавершене виробництво на початок місяця (матеріали 100%, обробка 60%)  5 000  10 100  3 720  2 820
 Запуск у виробництво у вересні  80 000  88 000  54 000  43 200
 Незавершене виробництво на кінець місяця (матеріали 100%, обробка 40%)  20 000 ? ? ?


Завдання. | Завдання.

Місяць Кількість, одиниць | Завдання. | Завдання. | Місяць Кількість, одиниць | Завдання. | Завдання. | Завдання. | Завдання. | Завдання. | Завдання. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати