На головну

Завдання.

  1. Домашнє завдання.
  2. Домашнє завдання.
  3. Додаткове завдання.
  4. Додаткове завдання.
  5. Завдання.
  6. Завдання.
  7. Завдання.

Завершити складання наведеного гнучкого бюджету.

варіант 14

1. Організація системи управління витратами на підприємстві.

Завдання 1.

Постійні витрати АТ "Глобус" складають 750 000 руб, змінні витрати на одиницю - 18 руб, коефіцієнт маржинального доходу - 35%.

Завдання.

а) Визначити ціну продукції підприємства і маржинальний дохід на одиницю;

б) Визначити обсяг продажів, необхідний для отримання операційного прибутку 50000 руб.

завдання 2

Підприємство «Партнер» застосовує заздалегідь визначену ставку розподілу загальновиробничих витрат на основі машино-годин.

Далі представлена ??інформація про заплановані витрати підприємства на наступний рік, руб:

-прямі матеріальні витрати 180 000;

-прямі витрати на оплату праці 660 000;

-коміссіонние дилерам 500 000;

-Зарплата майстрів 420 000;

-Допоміжні виробничі матеріали 60 000;

-витрати на рекламу 80 000;

-Амортизація виробничого обладнання 192 000.

У наступному році заплановано витратити: 64 000 машино-годин на виробництво продукції.

Завдання.

Визначити ставку розподілу загальновиробничих витрат.

Завдання 3.

Компанія "Юнітоп ЛТД" складає бюджети на червень і вже підготувала таку попередню інформацію:

1) запланований обсяг продажів становить 510000 руб, зокрема 80% - в кредит. Половина продажів в кредит оплачується в місяці продажу, а решта - в наступному місяці;

2) заплановано придбати товари на суму 280 000 руб. В місяці придбання оплачується 60% придбаних товарів, а решта - в наступному місяці; заборгованість постачальникам на 30 червня буде виплачена протягом місяця;

3) запас товарів на 30 липня планується в сумі 70000 руб;

4) витрати обігу заплановані в сумі 114000 крб (в тому числі амортизація - 20000 руб);

5) видані векселі будуть оплачені протягом червня

6) в червні компанія отримає кредит банку в сумі 25000 руб. терміном на 6 місяців.

Баланс компанії "Юнітоп ЛТД" на 31 травня 2014 року, руб

 актив  пасив
 Основні засоби (залишкова ст-сть)  Статутний капітал
 Товари  Нерозподілений прибуток
 дебітор  постачальники
 Поточний рахунок  векселі видані
 баланс  баланс


Завдання. | Завдання.

Сімферополь-2014 | Організаційно-методичні вказівки щодо виконання | Всього 20 000 | Завдання. | Завдання. | Завдання. | Місяць Кількість, одиниць | Завдання. | Завдання. | Місяць Кількість, одиниць |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати