На головну

Завдання.

  1. Домашнє завдання.
  2. Домашнє завдання.
  3. Додаткове завдання.
  4. Додаткове завдання.
  5. Завдання.
  6. Завдання.
  7. Завдання.

Провести класифікацію наведених нижче витрат:

1) щодо включення в собівартість продукції (витрати на продукцію, витрати періоду);

2) за способом віднесення на собівартість продукції (прямі і непрямі);

3) за характером реагування на зміну фактора витрат (змінні і постійні);

4) визначити середні витрати на одиницю виробу.

Завдання 2.

Є такі дані про виробничі витрати механічного цеху підприємства «Луч - енергія» за вересень 2014года:

 показник  одиниць  Витрати, руб
 матеріали  Зарплата  загальновиробничі
 Незавершене виробництво на початок місяця (матеріали 100%, обробка 60%)  5 000  10 100  3 720  2 820
 Запуск у виробництво у вересні  80 000  88 000  54 000  43 200
 Незавершене виробництво на кінець місяця (матеріали 100%, обробка 40%)  20 000 ? ? ?

Завдання.

Визначити собівартість випущеної продукції і незавершеного виробництва на кінець місяця з використанням системи калькулювання за процесами в разі оцінки запасів:

а) методом ФІФО;

б) середньозваженими методом.

завдання 3

Наведено незавершений гнучкий бюджет виробничих накладних витрат підприємства «Залізобетон».

 Стаття  На 1машіно-годину  Машино-години  
 20 000  30 000  40 000  50 000  
 Змінні витрати, руб:    
 непрямі матеріали      180 000    
 зміст обладнання      720 000    
 Комунальні послуги      300 000    
 Всього змінних витрат, руб          
 Постійні витрати, руб:    
 Зарплата майстрів      3 600 000    
 Оренда      600 000    
 Страхування      400 000    
 Всього постійних витрат, руб          
 Всього накладних витрат руб          
                 


Місяць Кількість, одиниць | Завдання.

Сімферополь-2014 | Організаційно-методичні вказівки щодо виконання | Всього 20 000 | Завдання. | Завдання. | Завдання. | Місяць Кількість, одиниць | Завдання. | Завдання. | Завдання. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати