На головну

Завдання.

  1. Домашнє завдання.
  2. Домашнє завдання.
  3. Додаткове завдання.
  4. Додаткове завдання.
  5. Завдання.
  6. Завдання.
  7. Завдання.

1). Визначити точку беззбитковості і побудувати графік беззбитковості;

2). Визначити, який прибуток отримає підприємство в разі продажу 1 000 одиниць продукції;

3). Визначити, який обсяг продажів необхідний для отримання прибутку 70400 руб.

Завдання 3.

Підприємство «Стожари» використовує систему калькулювання витрат за замовленнями і застосовує заздалегідь визначену ставку розподілу загальновиробничих витрат. У цеху № 1 загальновиробничі витрати розподіляються на основі машино-годин, а в цеху № 2 - на основі годин праці робітників.

На початок поточного року керівництво підприємства мало такими бюджетними даними для визначення ставок розподілу загальновиробничих витрат:

 витрати  Цех № 1  Цех № 2
 Пряма зарплата, руб  420 000  768 000
 Загальновиробничі витрати, руб  432 000  210 000
 Машино-години  72 000  1 800
 Годинники праці робітників  36 000  50 000

Замовлення № 402 на виготовлення 4 000 одиниць продукції було розпочато в лютому і завершено в кінці цього місяця. Є така інформація про витрати на виконання замовлення № 402:

 витрати  Цех № 1  Цех № 2
 Прямі матеріали, руб  12 200  25 000
 Пряма зарплата, руб  16 000  32 000
 Годинники праці робітників  1 300  2 000
 Машино-години  2 400

Завдання.

1). Визначити ставку розподілу загальновиробничих витрат для кожного цеху.

2). Визначити витрати на замовлення № 402 і собівартість одиниці продукції.

варіант 11

1. Собівартість продукції та витрати звітного періоду

Завдання 1.

Підприємство "Мотор" має автомобіль, який використовує на протязі чотирьох років разом з іншими трьома машинами. Щорічна орендна плата за користування гаражем становить 24000 руб .; витрати на обов'язкове страхування - 2400 руб. за рік; щорічна плата за користування ліцензією -1200 руб. Автомобіль вимагає 7 літрів бензину на 100 км; вартість одного літра бензину - 35руб .; експлуатаційні витрати - 70 руб. на 10 км.

Амортизаційні відрахування становлять 45000 руб. на рік; пробіг автомобіля очікуваний в майбутньому році - 150 тис. км.

Завдання.

1. Визначити, які з наведених витрат підприємства. належать до змінних, а які - до постійних;

2. Визначити середні витрати на 1 км пробігу автомобіля.

Завдання 2.

Витрати відділу копіювання включають амортизацію і обслуговування копіювальних машин, зарплату персоналу, утримання приміщення, витрати на папір, тонер і ін. Є такі дані про витрати і обсязі діяльності відділу за минулі шість місяців.

 місяць  Сукупні витрати, руб  кількість копій
 35 000  128 000
 40 800  156 000
 33 600  120 000
 32 200  124 000
 39 200  136 000
 36 400  140 000

завдання:

1) Необхідно визначити функцію витрат відділу копіювання методом вищої-нижчої точки.

2) Перевірте правильність функції витрат графічним методом.

завдання 3

Баланс компанії "Євровікна" на 31 травня 2014 року, руб

 актив  пасив
 Основні засоби (залишкова вартість)    Статутний капітал
 Товари  123 000  Нерозподілений прибуток
 дебітор  95 000  постачальники
 Поточний рахунок  векселі видані
 баланс  825 000  баланс  825 000

Компанія складає бюджети на червень і вже підготувала таку попередню інформацію:

1) запланований обсяг продажів без ПДВ становить 420000 руб, зокрема 60% - в кредит. Половина продажів в кредит оплачується в місяці продажу, а решта - в наступному місяці;

2) заплановано придбати товарів на суму 240000 руб. В місяці придбання оплачується 70% придбаних товарів, а решта - в наступному місяці; заборгованість постачальникам на 30 червня буде виплачена протягом місяця;

3) запас товарів на 30 липня планується в сумі 80 000 руб;

4) витрати обігу заплановані в сумі 150000 крб (в тому числі амортизація - 45000 руб);

5) видані векселі будуть оплачені протягом червня

6) в червні компанія отримає кредит банку в сумі 45000 руб. терміном на 6 місяців.

Завдання.

Скласти бюджет грошових коштів, бюджетний звіт про фінансові результати.

варіант 12

1. Особливості складання фінансового бюджету підприємства.

Завдання 1.

Наведено інформацію про продукцію підприємства "Гарант", руб:

Ціна за одиницю 38,5

Змінні витрати на одиницю 23,65

Постійні витрати за рік 222 750Завдання. | Місяць Кількість, одиниць

Сімферополь-2014 | Організаційно-методичні вказівки щодо виконання | Всього 20 000 | Завдання. | Завдання. | Завдання. | Місяць Кількість, одиниць | Завдання. | Завдання. | Завдання. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати