На головну

Організаційно-методичні вказівки щодо виконання

  1. I. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  2. I. Вказівки, дослідження і керівництва по неформальній економіці
  3. I. ЦІЛЬОВА ВСТАНОВЛЕННЯ І ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  4. I1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  5. II. Методичні рекомендації щодо виконання завдань переддипломної практики
  6. II. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ I ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

розрахунково-графічної роботи

Рекомендації щодо виконання розрахунково-графічної роботи:

Розрахунково-графічна робота складається з двох частин: теоретичної та практичної. Теоретична частина роботи передбачає написання студентами реферативних відповідей на теоретичне питання відповідно до варіанта студента. Варіант розрахунково-графічної роботи визначається відповідно до номером студента в списку академічної групи. Рішення практичних вправ і розрахункових завдань передбачає наявність числового відповіді і виведення за отриманими результатами.

Вимоги до оформлення роботи:

Розрахунково-графічна робота готується студентами в рукописному, друкованому або комп'ютерному варіанті. Обсяг контрольних робіт становить 15-20 зошитових сторінок або 10-15 сторінок друкованого тексту.

Після написання студент здає готову роботу на кафедру менеджменту. Студент повинен здати розрахунково-графічну роботу на перевірку пізніше 15 грудня. Якщо в роботі під час перевірки викладачем були знайдені істотні помилки, розрахунково-графічна робота повертається студенту на доопрацювання.

Розрахунково-графічні роботи, які містять повні аргументовані відповіді на теоретичні питання і правильно вирішені практичні вправи та висновки, зараховуються, а студент допускається до заліку згідно навчального плану.

Список літератури роботи складається в алфавітному порядку. При використанні статей з журналів слід вказати автора роботи і її назва. На всі джерела літератури необхідно зробити посилання по тексту з використанням квадратних дужок, наприклад: [1, с.28]

У списку повинно бути не менше 4-5 джерел. Інформаційний матеріал слід узагальнити в таблицях і малюнках і помістити або по ходу викладу, або в додатку.

Варіанти розрахунково-графічних робіт

Варіант 1

1. Калькуляція змінних витрат. Система директ - костинг.

Завдання 1.

Підприємство «билогии» реалізувало товари на суму 134 000 руб. У липні; на суму 226000 руб. в серпні і на суму 188000 руб. у вересні. З інформації про надходження коштів за реалізовані товари відомо, що 60% коштів від продажу в кредит надходить на наступний місяць після продажу; 36% - у другому місяці, 4% -оплата вступить взагалі. Обсяг кредиту складає 50% від продажів.

Розрахувати, скільки коштів надійде від продажу в кредит в вересні.

Завдання 2.

Є такі дані про запаси підприємства, руб .:

 запаси  На початок звітного періоду  На кінець звітного періоду
 Готова продукція  250 000  105 000
 Незавершене виробництво  85 000
 матеріали  100 000  110 000

Виробничі витрати звітного періоду включають, руб .:

 Прямі матеріальні витрати ?
 пряма зарплата  815 000
 Виробничі накладні витрати  284 000

Протягом звітного періоду було придбано матеріалів на суму 220 000 руб.

1). Визначте прямі матеріальні витрати.

2). Визначте собівартість виробленої продукції.

3). Визначте собівартість реалізованої продукції.

Завдання 3.

Наведено звіт про виконання бюджету компанії «Весна», руб.

 показник  факт  бюджет  відхилення
 продажі  2 552 460  2 968 000  -415 540
 Собівартість реалізованих товарів  1 717 040  1 981 400  264 360
 Валовий прибуток  835 420  986 600  - 151 180
 витрати обігу  635 210  627 760  -7 450
 Операційний прибуток  200 210  358 840  - 158 630

 

Бюджетні продажу склали 70 000 одиниць, а бюджетні змінні витрати на одиницю - 23 руб.

Змінні витрати обігу були заплановані в розмірі 7% продажів.

Фактично було реалізовано 57 000 одиниць, змінні витрати на одиницю - 23,5 руб, а змінні витрати обігу - 178 672 руб.

Зробіть аналіз відхилень з використанням гнучкого бюджету.

Варіант 2

1. Особливості складання фінансового бюджету підприємства.

Завдання 1.

За даними інвентаризації на ВАТ «Олена» в наявності є 200 пар взуття. Норма витрачання шкіри на одну пару в грудні минулого року становила 70 руб., А в січні ц.р. - 65 руб. Залишок незавершеного виробництва за даними обліку на 01.01 ц.р. склав 13200 руб.

Перевірте правильність оцінки витрат в незавершеному виробництві на початок ц.р.

Завдання 2.

ЗАТ "Силует" виготовляє жіночі плащі. На кожному з трьох переділів використовується специфічне обладнання, найбільш механізованим є процес пошиття одягу. Після пошиття виявлена ??недостача 1 вироби. Втрати від недостачі склали 50 руб.

 витрати  переділи  Разом
 розкрій  пошиття  Оздоблення  
 1. Основні матеріали - -  
 2. Напівфабрикати власного виробництва        
 3. Допоміжні матеріали -  
 4. Основна заробітна плата  
 5. Додаткова заробітна плата      
 6. Відрахування на соціальні заходи        
 7. Цехові витрати      
 8. Випуск продукції, шт.  

Заповніть відомість обліку витрат на виробництво і визначте собівартість напівфабрикату по кожному переділу.

Завдання 3.

Підприємство "Текстиль" виготовляє три види виробів: "Костюм", "Штани" і "Сорочка", про яких є така інформація, руб

 показник  виріб
 костюм  штани  сорочка
 Ціна
 витрати:      
 - Пряма зарплата
 - Прямі матеріали
 - Змінні накладні витрати

Попит на продукцію підприємства перевищує її потужність. Тому керівництво підприємства розглядає питання, що стосується виробничої програми на наступний місяць. Ставка оплати праці робітників на підприємстві встановлена ??в розмірі 5,5 руб за годину, а місячна потужність становить 1800 годин роботи.

Скласти оптимальну виробничу програму підприємства на наступний місяць, яка забезпечить отримання максимального маржинального доходу.

варіант 3

1. Технологія складання виробничого бюджету підприємства.

Завдання 1.

Наведено такі дані про роботу підприємства:Сімферополь-2014 | Всього 20 000

Завдання. | Завдання. | Завдання. | Місяць Кількість, одиниць | Завдання. | Завдання. | Місяць Кількість, одиниць | Завдання. | Завдання. | Завдання. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати