На головну

Числові характеристики ДСВ

  1. B. Характеристики одиниць, що займаються неформальною
  2. B. Характеристики одиниць, що займаються неформальною діяльністю
  3. TR% - характеристики процедури навчання.
  4. V. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНУ МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН
  5. Автоматизоване робоче місце (АРМ) митного інспектора. Призначення, основні характеристики АРМ. Призначення підсистеми «банк - клієнт» в АІСТ-РТ-21.
  6. АКУСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВУКУ - власне вимовні властивості звуку.

Можна вважати, що закон розподілу повністю характеризує СВ. Однак часто закон розподілу невідомий і доводиться обмежуватися меншими відомостями. Іноді навіть вигідніше користуватися числами, які описують СВ сумарно: такі числа називають числовими характеристиками СВ. До числа важливих числових характеристик відносяться: математичне сподівання, дисперсія, середньоквадратичне відхилення, мода, медіана.

Визначення 6.3. Математичним очікуванням ДСВ (позначається ) називають суму твори всіх її можливих значень  на їх ймовірності :

 . (6.2)

зауваження: З визначення випливає, що математичне очікування ДСВ є невипадкова (постійна) величина.

У разі счетнозначной величини, яка може приймати значення x1, x2, ..., xn... З імовірностями p1, p2, ..., pn, ...,

,

де передбачається абсолютна збіжність ряду, в іншому випадку вважають, що у даній СВ немає математичного очікування.Властивості функції розподілу | Математичне сподівання приблизно дорівнює середньому значенню СВ.

Теорема 3.4. | Формула повної ймовірності | Формула Байєса | Формула Бернуллі | Рішення. | теорема Лапласа | Формула Пуассона | Властивості потоку подій | появи події | Закон розподілу ДСВ. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати