На головну

Закон розподілу ДСВ.

  1. Ex 2. Припиніть пропозиції іспользуяPastPerfect.
  2. I. Закони взаємодії і руху тіл. (26 годин)
  3. II. Документи, що використовуються для обліку надходжень, в тому числі в іноземній валюті, в бюджетну систему Російської Федерації і їх розподілу між бюджетами
  4. III закон Ньютона відноситься до приватного типу законів
  5. III закон Пфлюгера (закон скорочення м'язи)
  6. III. Закони теплового випромінювання.

Функція розподілу ДСВ

Значення ДСВ можна записати у вигляді кінцевої або нескінченної послідовності  . Для кожного з цих значень  визначають відповідну ймовірність .

Визначення 6.1. Законом розподілу ДСВ називають відповідність між можливими значеннями СВ  і їх можливостями .

Закон розподілу ДСВ можна задати таблично, аналітично (у вигляді формули) і графічно.

Якщо закон розподілу ДСВ задають таблично, інакше називають поруч розподілу, То таблиця приймає такий вигляд:

Таблиця 6.1

 ...  ...
 ...  ...

Для ряду розподілу повинні виконуватися дві вимоги:

1)  (Ймовірності не можуть бути негативними величинами);

2) .

якщо X приймає кінцеве число значень, то така ДСВ називається конечнозначной.

З метою наочності закон розподілу ДСВ можна зобразити і графічно, для чого в прямокутній системі координат будують точки  , А потім з'єднують їх відрізками прямих. Отриману фігуру називають многоугольником розподілу.

Закон розподілу ДСВ задається ще функцією розподілу.

Визначення 6.2. для ДСВ X з законом розподілу  функція розподілу має вигляд

 , (6.1)

де підсумовування поширюється на всі ті індекси  , для яких .

Графіком функції розподілу для ДСВ є кусочно-постійна функція.

 появи події | Властивості функції розподілу

| Теорема додавання ймовірностей | Теорема 3.4. | Формула повної ймовірності | Формула Байєса | Формула Бернуллі | Рішення. | теорема Лапласа | Формула Пуассона | Властивості потоку подій |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати