Головна

На виробничу стратегію підприємства.

  1. I. Коротка техніко-економічна характеристика підприємства.
  2. Аналіз джерел формування майна підприємства.
  3. Аналіз клієнтів підприємства.
  4. Аналіз топологій і мережевих операційних систем для створення інформаційної системи підприємства.
  5. Вплив зовнішнього середовища на стратегію і тактику організації
  6. Питання 1. Організація управління персоналом підприємства.

Види діяльності підприємства, що знаходяться в позитивній зоні СРР, Характеризуються збільшенням обсягів продажів товарної продукції, тобто вони не досягли точки насичення життєвого циклу і є найбільш перспективними для підприємства, вимагають подальшого розвитку і фінансової підтримки, а також першочерговості запуску у виробництво.

Отже, в оперативному виробничому плані необхідно в першу чергу проводити ці товари. Однак, дефіцит споживчих товарів на ринку дозволяє збільшити відпускну ціну, що буде впливати на стратегічну позицію даного продукту по відношенню до інших.

Розглянемо можливі комбінації позиції продукту на діаграмі при зміні його відпускної ціни.

Підвищення ціни, в разі позитивної швидкості росту ринку, знижує СРР і обсяги продажів або залишає їх величини такими ж, що буває рідко.

Рентабельність продукту зростає, однак, у зв'язку з падінням обсягів продажів підвищення прибутку неочевидно.

Потрібен час на адаптацію споживача, що не дозволяє використовувати значення попередніх обсягів продажів для визначення оптимальної виробничої партії.

Графічно вплив підвищення ціни на позицію продукту представлено на малюнку 2.

Малюнок 2. - Зміна позиції продукту при підвищенні ціни.

Підвищення ціни збільшує ризики перевиробництва і підвищує невизначеність у визначенні прибутку від реалізації товарного продукту.

Зниження відпускної ціни товарної продукції знижує рентабельність, збільшує або зберігає СРР і за рахунок еластичності ринку може привести до підвищення обсягів продажів і прибутку.

Зниження відпускної ціни дозволяє використовувати в розрахунках дані обсягів попередніх продажів, що зменшує ризики перевиробництва.

Графічно вплив зниження ціни на позицію продукту представлено на малюнку 3.

Малюнок 3. - Зміна позиції продукту при зниженні ціни.

Для товарної продукції, яка характеризується негативною СРР, Цінова стратегія ефективна тільки в бік зниження ціни.

Ціновий важіль дозволяє збільшити обсяги продажів або зберегти їх на тому ж рівні.

Якщо при зниженні ціни СРР продовжує падати, необхідно проводити підготовку на заміну даного продукту новим продуктом.

У ряді випадків спостерігається різка зміна величини СРР аж до зміни її знака.

Даний ефект назвемо «Трендовими гойдалками» і розглянемо причини його виникнення.

Плавне зростання або зниження обсягів продажів характеризується плавною зміною СРР або коефіцієнта m лінійного тренда.

У разі короткого тимчасового різкої зміни обсягів продажів, тобто викиду значень статистичного ряду, а також в районі точок насичення або екстремальних значень життєвого циклу товару обсяг вибірки різко зменшується, визначення СРР стає нестійким, що призводить до «Трендовими гойдалок».

У цих випадках приймати рішення щодо зміни цін або послідовності запуску в виробництва по цих видах товарів небажано, необхідно проаналізувати статистичний ряд або дочекатися його стабілізації.Побудова бульбашкового діаграми. | Паспорт робочої ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл контактної роботи. | Розподіл самостійної роботи студентів. | ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ для самостійної роботи НАВЧАЮТЬСЯ З ДИСЦИПЛІНИ | Фонд оціночних коштів для проведення проміжної атестації учнів з дисципліни | Розподіл балів, які отримують студенти | ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ І ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ВІДПОВІДАЄ СВОЇЙ ДЛЯ ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ | ОПИС МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ, ВІДПОВІДАЄ СВОЇЙ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ДИСЦИПЛІНИ | ПІДГОТОВКА ДО АТЕСТАЦІЇ | Основні положення. | Виробництва одиниці товарної продукції. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати