Головна

Виробництва одиниці товарної продукції.

  1. A) відрахування від оплати праці робітників основного виробництва
  2. C. Дані про фактори виробництва (праця і капітал), що використовуються галузями.
  3. E.1.a.i.1. Інституційні одиниці і сектори
  4. E.1.a.i.4. Продукти харчування й виробляють одиниці (виробники)
  5. F. Одиниці однорідного виробництва
  6. I. Рахунок виробництва

Умовно постійні витрати можна розділити на дві складові: постійні витрати виробничих цехів (Зп.п.) І загальнозаводські постійні витрати (Зп.об.).

Постійні загальноцехові витрати складаються з витрат на утримання общецехового адміністративного та обслуговуючого персоналу, земельного податку, амортизаційних відрахувань на адміністративні будівлі і споруди, а також з витрат на загальноцехові обслуговуючі підрозділи, такі як котельня і т. Д.

Загальноцехові постійні витрати пропорційно розподіляються між виробничими цехами.

Постійні витрати виробничих підрозділів складаються з амортизаційних відрахувань на виробничі фонди, будівлі та споруди виробництва, витрат на виробничий адміністративний і обслуговуючий апарат і т.д.

Сумарні постійні цехові витрати (Зп.ц.с.) визначаються як:

 

 Зп.ц.с. = Зп.п. + Зп.об. / n,  (4)

де:

 Зп.ц.с -  сумарні постійні цехові витрати, д.ед;
 Зп.п.- -  постійні витрати виробничих цехів, д.ед .;
 Зп.об. -  общезаводские постійні витрати, д.ед .;
n -  кількість виробничих підрозділів в цеху.

Як приклад визначення сумарних постійних цехових витрат Зп.ц.с. для підприємства, що складається з дев'яти виробничих цехів (n = 9), Представлені в таблиці 1. Загальнозаводські постійні витрати дорівнюють Зп.об. = 1287 Д.Є., а постійні витрати Зп.п. виробничих цехів представлені в першому рядку таблиці 1.

 

Таблиця 1 - Сумарні постійні витрати виробничих підрозділів в один виробничий день.

 

 номер підрозділу
 Зп.п.
 Зп.ц.с.

Сумарні постійні витрати виробничих підрозділів переносяться на вироблену підрозділами продукцію.

Розподілимо постійні витрати за видами продукції, що випускається відповідно до технологічними процесами її виготовлення.

Як приклад розглянемо цех, що складається з дев'яти виробничих підрозділів і випусковий сім видів продукції, технологічні процеси яких представлені в таблиці 2, де номер відповідає коду технологічної операції, що проводиться виробничим підрозділом цеху, номеруемим тим же номером.

 

 

Таблиця 2 - Технологічний процес виготовлення продукції.

 

 номер продукції
 Пландневного випускапродукцііопределенногопо обсягами продажів, шт.
 Последовательностьтехнологіческіх операцій  2,1,5,6,8  2,6,8,9; 3,4  2,1,5,6,9; 3,7  2,1,6,9; 3,7,9  2,1,9; 3,6,7,9  3,4,5,6,7  3,4,5,6,8

Крапка з комою означає, що операція після неї починається одночасно з першою операцією технологічного процесу, тобто техпроцес складається з паралельних операцій.

У таблиці 3 показана тривалість часу в годинах, необхідна для випуску одиниці продукції кожного виду.

Якщо у випуску продукції виробничий підрозділ не бере, то тривалість обробки прирівнюється нулю.

Необхідний фонд часу в годинах для випуску продукції обсягами, показаними в таблиці 2, за видами виробництва визначається як сума добутків рядка «План денного випуску продукції за обсягами продажів, шт.» Таблиці 2 на рядки таблиці 3.

 

 

Таблиця 3. - Тривалість часу в годинах, необхідна для випуску добової продукції.

 

 i \ j
 0,25  0,00  0,30  0,30  0,20  0,00  0,00
 0,30  0,20  0,33  0,35  0,25  0,00  0,00
 0,00  0,27  0,17  0,33  0,30  0,10  0,15
 0,00  0,30  0,00  0,00  0,00  0,22  0,28
 0,20  0,00  0,25  0,00  0,00  0,23  0,43
 0,23  0,22  0,18  0,27  0,20  0,27  0,28
 0,00  0,00  0,13  0,20  0,27  0,18  0,00
 0,13  0,38  0,00  0,00  0,00  0,00  0,18
 0,00  0,17  0,35  0,25  0,38  0,00  0,00

У стовпці i показані номери виробничих підрозділів.

В рядку j показані номери видів продукції, що випускається.

Під фондом часу розуміється сумарна тривалість зайнятості кожного виробничого підрозділу.

Приклад розрахунку фонду часу представлений в таблиці 4.

 

Таблиця 4. - Результати розрахунку часу зайнятості виробничих підрозділів і «Фонду часу» при плануванні денного випуску продукції за обсягом продажів.

 

 i \ j  фонд часу
 33,00  0,00  36,60  36,60  18,00  0,00  0,00  124,20
 39,60  12,80  40,67  42,70  22,50  0,00  0,00  158,27
 0,00  17,07  20,33  40,67  27,00  11,20  9,60  125,87
 0,00  19,20  0,00  0,00  0,00  24,27  18,13  61,60
 26,40  0,00  30,50  0,00  0,00  26,13  27,73  110,77
 30,80  13,87  22,37  32,53  18,00  29,87  18,13  165,57
 0,00  0,00  16,27  24,40  24,00  20,53  0,00  85,20
 17,60  24,53  0,00  0,00  0,00  0,00  11,73  53,87
 0,00  10,67  42,70  30,50  34,50  0,00  0,00  118,37

Частка зайнятості виробничого підрозділу у випуску виду продукції визначається діленням тривалості зайнятості підрозділи на фонд часу, які показані таблиці 5.

 

 

Таблиця 5 - Частка часу зайнятості виробничого підрозділу.

 

 i \ j
 0,2657  0,294686  0,294686  0,144928
 0,250205  0,080874  0,256966  0,269792  0,142162
 0,135616  0,161516  0,323111  0,214507  0,088981  0,076269
 0,311688  0,393994  0,294318
 0,238332  0,275345  0,235894  0,250339
 0,186024  0,083771  0,135109  0,196473  0,108715  0,180407  0,109501
 0,190962  0,286385  0,28169  0,240962
 0,326712  0,455355  0,217746
 0,090141  0,360733  0,257667  0,291459

Величина постійних витрат по виробничим підрозділам і видам продукції, що випускається (Зпос.ij)визначаться як твір постійних виробничих витрат підрозділу i(Зп.п i) На частку часу зайнятості значення Зпос.ij.

Підсумувавши значення Зпос.ij по одному стовпчику, отримаємо величину умовно постійних витрат за видами продукції (Зп.в.).

приклад розрахунку Зп.в. представлений в таблиці 6, а вихідні дані сумарних постійних цехових витрат Зп.ц.с.виробничих підрозділів взяті з таблиці 1, а частка часу зайнятості - з таблиці 5.

 

 

Таблиця 6 - Визначення постійних витрат за видами продукції.

 

 i \ j
 186,79  0,00  207,16  207,16  101,88  0,00  0,00
 267,98  86,62  275,19  288,95  152,26  0,00  0,00
 0,00  189,15  225,36  450,72  299,25  124,13  106,40
 0,00  195,43  0,00  0,00  0,00  247,00  
 234,29  0,00  270,67  0,00  0,00  231,92  246,12
 135,24  60,89  98,21  142,85  79,04  131,14  79,62
 0,00  0,00  144,91  217,37  213,80  182,92  0,00
 148,66  207,23  0,00  0,00  0,00  0,00  99,11
 0,00  99,40  397,90  284,21  321,49  0,00  0,00
 Зп.в.  972,96  838,71  1619,41  1591,27  1167,72  917,12  531,25

 

Ставлення умовно постійних витрат виду продукції до обсягу виробленого виду продукції цехом (Qп) Визначить складову постійних витрат в собівартості одиниці продукції (З п.в.):

 

 З п.в. = Зп.в. / Qп,  (5)

де:

 З п.в. -  складова постійних витрат в собівартості одиниці продукції;
 Зп.в. -  величина умовно постійних витрат за видами продукції, д.ед;
 Qп -  обсяг виробництва виду продукції цехом, шт.

Собівартість одиниці продукції (спп) Визначається як сума змінних витрат на одиницю продукції Сп і постійних витрат на одиницю продукції.

 

 Спп = Сп + Сп.в.  (6)

Величина валового виробничого прибутку визначається різницею між маржинальної прибутком виробничої партії з урахуванням життєвого циклу і складовою постійних витрат

 

 Пру = Прум - Зп.в,  (7)

де:

 Пру -  валова виробничий прибуток, д.ед;
 Прум -  маржинальний прибуток виробничої партії з урахуванням життєвого циклу, д.ед .;

 

У зв'язку з тим, що основна частина товарної продукції реалізується за відпускною ціною, а залишки - за залишковою вартістю, необхідно визначити середню ціну одиниці (Цс) продукції виробничої партії:

 

 Цс = Пру / Qпр + СПП,  (8)

де спп -собівартість одиниці продукції, д.ед.

 Основні положення. | Побудова бульбашкового діаграми.

Обсяг дисципліни в залікових одиницях із зазначенням кількості академічних або астрономічних годин і видів навчальних занять. | Структура навчальної дисципліни. | Розподіл контактної роботи. | Розподіл самостійної роботи студентів. | ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ для самостійної роботи НАВЧАЮТЬСЯ З ДИСЦИПЛІНИ | Фонд оціночних коштів для проведення проміжної атестації учнів з дисципліни | Розподіл балів, які отримують студенти | ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ І ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ВІДПОВІДАЄ СВОЇЙ ДЛЯ ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ | ОПИС МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ, ВІДПОВІДАЄ СВОЇЙ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ДИСЦИПЛІНИ | ПІДГОТОВКА ДО АТЕСТАЦІЇ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати