На головну

Поняття прямих та портфельних інвестицій. Фінансування платіжного балансу. Поняття загального сальдо платіжного балансу.

  1. I Етап: проведення загальних зборів власників житла
  2. II. Теплові випромінювачі і їх характеристика поняття
  3. IX. ПОДАННЯ, МІРКУВАННЯ, ПОНЯТТЯ

Инвестиции_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ "Інвестиційна діяльність"І"інвестиційне планування"____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Інвестиції забезпечують динамічний розвиток підприємств і дозволяють вирішувати завдання:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Всі інвестиції можна розділити на дві основні групи:

портфельні інвестиції ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________реальні інвестиції ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________З точки зору спрямованості дій, інвестиції поділяються на:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

інвестиційне планування ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Основними завданнями інвестиційного планування є:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Результати інвестування будуть значно вище, якщо при його плануванні дотримуватися деяких правил, вироблених на основі багаторічної практики реалізації інвестиційних проектів:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Бізнес план______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Грошовий потік ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Список літератури:

1. Абрютина М. С. Від бухгалтерського обліку до національних рахунках. Навчально-практичний посібник - М .: Финстатинформ, 2001.
 Іванов Ю. М., Казарінова С. Є., Карасьова Л. А. Основи національного рахівництва: Підручник. - М .: ИНФРА-М, 2005. - 480 с.

2. Статистика фінансів: підручник / за ред. В. Н. Саліна - 2 изд., Перераб. і доп. - М .: Фінанси і статистика, 2002

3. Система національних рахунків (СНР ООН 1993 року). Видання ООН російською мовою - 1998

4. Національне рахівництво: Підручник / за ред. Б. І. Башкатова - 2 изд., Пе-рераб. і доп. - М .: Фінанси і статистика, 2002

5. Салін В. Н., Медведєв В. Г., Кудряшова С. І., Шпаковская Е. П. Макроекономічна статистика: навчальний посібник - 2-е изд., Испр. - М .: Справа, 2001.

6. Салін В. Н., Кудряшова С. І. Система національних рахунків. Тести і завдання - М .: Фінансова академія при Уряді України, 2002

7. Національні рахунки Росії в 1994 - 2001 роках: статистичний збірник / Держкомстат Росії - М .: 2002

 Індекс споживчих цін та індекс рівня оптових цін. |

Система класифікаторів національного рахівництва. Категорії економічного виробництва. | Методи побудови рахунків СНС. | Показники національного багатства. | Схема рахунку виробництва по секторах. | Рахунки економічних операцій. | Методологія і схеми зіставлення квадрантів міжгалузевого балансу. | Платіжний баланс. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати