На головну

Робочий зошит

  1. O 1.2. Поняття організації соціологічного дослідження. Робоча програма дослідження
  2. БАЗОВА РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
  3. Залежність напору і витрати при роботі насоса, робоча точка насоса і системи опалення.
  4. Мікроклімат. Робоча зона. Температура повітря. Вологість повітря. Швидкість повітря на робочих місцях. Теплове випромінювання.
  5. Робоча група
  6. Робоча методика експериментів (опис виконуваних операцій в заданій послідовності).
  7. робоча поза

з дисципліни «Біологія»

(заочна форма навчання)

виконав:

студент 2 курсу

технологічного факультету

заочної форми навчання

______________________

напрямок ___________________

№ навчального шифру: __________

перевірив:

кандидат сільськогосподарських наук,

доцент кафедри

ветеринарно-санітарної експертизи

Ярликів Н. Г

Ярославль, 2015

Тема 1. «Властивості і хімічний склад матерії»

Завдання 1. Заповнити таблицю «Властивості живих систем»:

 Ознаки життя  визначення
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завдання 2. Перерахувати рівні організації живого, охарактеризувати їх і привести приклади (поруч з квадратом):

   
 
 
 

 Завдання 3. Заповнити таблицю «біоелемента і неорганічні сполуки»:

 елементи  Локалізація в тканинах організму  Функції в живих системах
 Основні макроелементи:    
     
     
     
     
     
 Основні мікроелементи:    
     
     
     
     
     
     
     
     
 вода    
 мінеральні солі    
     
     
     

Завдання 4. Заповнити таблицю «Обмін речовин і енергії»:

 вид обміну  визначення  Тип хім. реакції  енергетичні особливості  біологічне значення
 пластичний обмін        
 енергетичний обмін        

Завдання 5. Заповнити таблицю «Порівняльна характеристика процесів дихання і фотосинтезу.

 процес  Умови протікання (час доби)  Локалізація в клітині  кінцеві продукти  Тип клітин (тварини, гриби, рослини, бактерії)  біологічне значення
 дихання          
 фотосинтез          

Дата: ________________

Відмітка про виконання:

_____________________ (Зараховано, не зараховано)

(Проставляється викладачем)
Тема 2 «Властивості біополімерів»

Завдання 1. Заповнити таблицю «Структура і функції біополімерів»:

 елементи  Структура (будова)  функції
 нуклеїнові кислоти
 білки
 вуглеводи
 ліпіди

Завдання 2. Заповнити таблицю «Порівняльна характеристика біополімерів»:

 Назва  мономірні одиниці  локалізація  функції
 крохмаль
 глікоген
 целюлоза
 інулін
 хітин
 муреин
 пектини
 геміцелюлоза
 Гіалуронова кислота
 гепарин

Завдання 3. Заповнити таблицю «Порівняльна характеристика білків»:

 Найменування білка  локалізація  функції
 трипсин
 пепсин
 колаген
 еластин
 інсулін
 глюкагон
 гемоглобін
 міоглобін
 фібриноген
 тромбін
 міозин
 альбумін
 казеїн

Дата: ________________

Відмітка про виконання:

_____________________ (Зараховано, не зараховано)

(Проставляється викладачем)

Тема 3 «Будова еукаріотичних клітин. Морфофункціональна характеристика клітинних структур »

Завдання 1. Зобразити схематичний план ультраструктури узагальненої еукаріотичної тваринної клітини. Позначити основні органели, вказати виконувані ними функції:

 
 


Завдання 2. Заповнити таблицю «Функціональні особливості органел еукаріотів»:

 структура  схематичне зображення  функції  Розміри, кількість, локалізація
 ядро      
 мітохондрії      
 рибосоми      
 лізосоми      

Завдання 3. Заповнити таблицю «Відмінні риси будови рослинної і тваринної клітини

 Риси подібності рослинної і тваринної клітини  Відмінності рослинної і тваринної клітини
 відмінні ознаки  рослинна клітина  тваринна клітина
   Пластида    
   спосіб харчування    
   синтез АТФ    
   розщеплення АТФ    
   клітинна стінка    
   включення    

Дата: ________________

Відмітка про виконання:

_____________________ (Зараховано, не зараховано)

(Проставляється викладачем)

Тема 4 «Індивідуальний розвиток організмів»

Завдання 1. Заповніть таблицю «Зародкові листки»:

 Назва зародкового листка  Створювані системи органів
   
   
   

Завдання 2. Заповнити таблицю «Відмінність процесів сперміогенеза від оогенезу»:

 ознаки  спермиогенез  оогенез
 Началогенеза    
 Періодиразвітія    
 Кількість країн, що розвиваються клітин з одного (й) клітини    
 Розміри    
       

Завдання 3. Заповнити таблицю «Класифікація типів дроблення у сільськогосподарських тварин»:

 Назва  опис  належність
 По повноті ділення зиготи
 Повний    
 неповне    
 За розмірами утворюються бластомеров
 рівномірний    
 нерівномірний    
 Тимчасових інтервалах між поділами
 синхронне    
 асинхронне    

Дата: ________________

Відмітка про виконання:

_____________________ (Зараховано, не зараховано)

(Проставляється викладачем)

Тема 5. «Розмноження організмів»

Завдання 1. Заповнити таблицю «Відмінності між безстатевим і статевим розмноженням»:

 Тип безстатевого розмноження  Характеристика процесу і його біологічна роль  Організми, для яких характерний даний тип безстатевого розмноження
     
     
     

Завдання 2. Заповнити таблицю «Клітинний цикл»:

 Стадії клітинного циклу  Процеси, які відбуваються в клітині
 пресинтетичний період  
 синтетичний період  
 постсинтетичний період  
 Митотический період (М)  
 Цитокинез (С)  

Завдання 3. Заповнити таблицю «Мітотичний поділ клітини»:

 фаза мітозу  Процеси, які відбуваються в дану фазу
 профаза  
 метафаза  
 анафаза  
 телофаза  

Завдання 4. Заповнити таблицю «Порівняння типів поділу клітин»:

 особливості процесу  амитоз  мітоз  мейоз
 Фази клітинного циклу      
 Набір хромосом, в результаті поділу      
 Число і якість клітин, що утворюються в результаті поділу      
 В яких клітинах відбувається розподіл      
 біологічне значення      

Дата: ________________

Відмітка про виконання:

_____________________ (Зараховано, не зараховано)

(Проставляється викладачем)

Тема 6 «Основи генетики»

Завдання 1. Заповнити таблицю «Генетичні терміни»:

 терміни  визначення
 ген  
 аллель  
 локус  
 гомозигота  
 гетерозигота  
 домінантний аллель  
 рецесивний аллель  
 фенотип  
 генотип  
 генофонд  

Завдання 2. Заповнити таблицю «Закони та закономірності генетики»:

 Назва закону  автори  формулювання
 Правило едінообразованія гібридів першого покоління    
 закон розщеплення    
 Закон незалежного успадкування    
 Гіпотеза чистоти гамет    
 закон сцепленногонаследованія    
 Закон гомологічних рядів спадкової мінливості    

Завдання 3. Заповнити таблицю «Порівняльна характеристика типів мутацій»:

 типи мутацій  причини іхвознікновенія  приклади
     
     
     
     
     

Завдання 4. Заповнити таблицю «Порівняльна характеристика

форм мінливості »:

 Питання для порівняння  мутационная  Комбинативная  Модификационная
 Причини виникнення      
 вплив нафенотіп      
 вплив нагенотіп      
 спадкування      
 значення дляорганізма      
 значення дляеволюціі      

Дата: ________________

Відмітка про виконання:

_____________________ (Зараховано, не зараховано)

(Проставляється викладачем)

Тема 7. «Еволюційне вчення»

Завдання 1. Заповнити таблицю «Теорії виникнення життя»:

 Назва теорії  характеристика
 креаціонізм  
 мимовільне зародження  
 Теорія стаціонарного стану  
 панспермія  
 біохімічна еволюція  

Завдання 2. Заповнити таблицю «Фактори еволюції за Ч. Дарвіном»:

 фактори еволюції  характеристика
   
   
   
   
   

Завдання 3. Заповнити таблицю «Порівняльна характеристика визначень поняття «вид»:

 Вчені-автори визначень  Визначення поняття «Вид»  походження виду
 К. Лінней    
 Ж-Б. Ламарк    
 Ч. Дарвін    
 сучасне визначення    

Завдання 4. Заповнити таблицю «Порівняльна характеристика значення праць вчених-біологів XVIII-XIX ст.»:

 автори  Основний внесок в розвиток біологічної науки
 К. Лінней  
 Ж-Б. Ламарк  
 Ч. Дарвін  

Завдання 5. Заповнити таблицю «Екологічні фактори середовища»:

 назви чинників  характеристика фактора  Біологічна роль фактора
 абіотичні    
 біотичні    
 антропогенні    

Дата: ________________

Відмітка про виконання:

_____________________ (Зараховано, не зараховано)

(Проставляється викладачем)

 
 


Завдання виконав ______________ (підпис)

ПІБ студента ______________________

напрямок _______________________

Завдання прийняв ________________ (підпис)

Викладач: доцент, к. С. Н, Ярликів Н. Г.Тема 4. Обмін речовин і енергії в організмі | Система класифікаторів національного рахівництва. Категорії економічного виробництва.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати