Головна

Терміни і тривалість практики.

  1. II. ТЕРМІНИ І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
  2. II. Терміни та порядок проведення
  3. IV. ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

Федеральне державне бюджетне освітня установа вищої освіти

«Вятський державний університет»

(ФГБОУ ВО «ВятГУ»)

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-правових дисциплін

ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Напрям підготовки 40.04.01 - Юриспруденція

Магістерська програма

Теорія і практика застосування кримінального та кримінально-процесуального закону

Кваліфікація (ступінь) випускника

Магістр

Програма схвалена на засіданні кафедри

кримінально-правових дисциплін

«08» вересня 2015 р

Кіров-2015

ЗМІСТ

 I. Загальні положення, цілі і завдання практики ...
 II. Етапи та зміст практики ...
 III. Організація практики ... ...
 3.1. Керівництво практикою, права і обов'язки практиканта ...
 3.2 Обов'язки профілюючих кафедр в особі завідувачів кафедрами ... ...
 3.3 Керівник практики ... ...
 3.4. Права і обов'язки студентів-практикантів ...
 3.5 Зміст педагогічної практики ...
 3.6. Загальні методичні рекомендації практікантуо проходженні практики ... ...
 3.7. Форма звітності ... ...
 3.8. Критерії оцінки... ...

Загальні положення. Цілі і завдання практики.

Практика студентів освітніх установ вищої професійної освіти, є складовою частиною основної освітньої програми вищої професійної освіти.

Педагогічна практика входить в розділ М 3 «Практики і науково-дослідна робота».

Педагогічна практика базується на використанні знань, умінь і навичок, отриманих в результаті вивчення дисциплін загальнонаукового та професійного циклів ФГОС ВО, а також навчальної практики та науково-дослідної роботи в семестрах.

Терміни і тривалість практики.

Педагогічна практика проводиться на кафедрі кримінально-правових дисциплін, задіяних в реалізації програми підготовки магістрів 40.04.01 «Теорія і практика застосування кримінального та кримінально-процесуального закону». Тривалість практики 6 тижнів, в третьому семестрі.Матеріально-технічна база | Цілі і завдання практики.

Керівництво практикою, права і обов'язки практиканта. | Права і обов'язки магістрантів-практикантів. | Структура практики. | Загальні вказівки. | Критерії оцінки діяльності магістрантів за педагогічну практику. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати