На головну

ПРОЦЕДУРА ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

  1. G. Фактичне кінцеве споживання сектору державного управління
  2. I. Програма підсумкового іспиту.
  3. II. Основні принципи ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ.
  4. VI. Заходи щодо забезпечення федерального державного санітарно-епідеміологічного нагляду за КГЛ
  5. VIII. Обов'язки і процедура Генеральної асамблеї
  6. Припинення адміністративних правопорушень в системі заходів державного примусу

Форми і умови проведення атестаційних випробувань визначаються Вченою радою університету і доводяться до відома студентів не пізніше, ніж за півроку до початку підсумкової атестації. Студенти забезпечуються програмою іспиту, яка видається в деканаті і лабораторії документознавства. Для підготовки до здачі іспиту проводяться передекзаменаційні консультації та оглядові лекції з питань дисциплін, включених в програму міждисциплінарного іспиту.

Здача державного міждисциплінарного іспиту проводиться в письмовому вигляді. Студент відповідає на п'ять питань. Кожна відповідь оцінюється від 0 до 20 балів. Максимальна кількість балів - 100. Студенти, які набрали від 60 до 74 балів, отримують оцінку «задовільно»; від 75 до 90 балів - «добре»; від 91 до 100 балів - «відмінно».

Оцінки "відмінно", "добре" і "задовільно" виставляється студентам, які демонструє в ході підсумкового іспиту комплекс знань і умінь, які свідчать про їх відповідність вимогам ДОС ВПО і готовності виконувати професійні завдання.

Тривалість іспиту становить 4 академічних (або 3 астрономічних) години.

Показ робіт і оголошення оцінок проводиться не пізніше ніж через два робочих дня після проведення іспиту після оформлення в установленому порядку протоколів засідання екзаменаційної комісії.

До підсумкового міждисциплінарного іспиту допускаються студенти, які завершили повний курс навчання, успішно пройшли всі семестрові атестаційні іспити передбачені програмою практики.

Списки студентів, допущених до складання підсумкового міждисциплінарного іспиту, затверджуються наказом ректора університету і представляються в комісію до початку її роботи.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДЕК | РОБОТА ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

програма | Пояснювальна записка | структура документа | Науково-історична і практична цінність документа | Роль класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації та стандартів в інформаційному забезпеченні управління | Система органів державної влади суб'єктів Російської Федерації | Проектування технологічної, організаційної та інформаційної підсистем управління | джерела | ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати