Головна

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. B. Загальні принципи вартісної оцінки
  2. I. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  3. I. Загальні положення
  4. I. Загальні положення
  5. I. Загальні положення

Відповідно до положень Закону Російської Федерації "Про освіту" та чинного Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти (ДОС ВПО) спеціальності 032001 (розділ 7) формою підсумкової атестації випускників є державний іспит.

Підсумкова державна атестація випускників включає Державний міждисциплінарний іспит і захист дипломної роботи за фахом. За відповідності знань випускника всім вимогам, передбаченим положеннями ДОС ВПО, випускнику вручається диплом державного зразка з присвоєнням професійної кваліфікації "документознавець".

Підсумковий міждисциплінарний іспит за фахом "Документознавство та документаційне забезпечення управління" враховує загальні вимоги до випускника, а також вимоги окремих дисциплін, розділи яких включені в програму державного іспиту.

Для проведення міждисциплінарного іспиту формується державна екзаменаційна комісія, яка працює відповідно до затверджених річних графіком навчального процесу та розкладу роботи ДЕК.

Державна екзаменаційна комісія проводить комплексну оцінку рівня підготовки випускника-документознавців, визначає відповідність його підготовки вимогам Державного освітнього стандарту.джерела | ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДЕК

програма | Пояснювальна записка | структура документа | Науково-історична і практична цінність документа | Роль класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації та стандартів в інформаційному забезпеченні управління | Система органів державної влади суб'єктів Російської Федерації | Проектування технологічної, організаційної та інформаційної підсистем управління | ПРОЦЕДУРА ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ | РОБОТА ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати