На головну

Пояснювальна записка

  1. I. Пояснительная записка
  2. I. Пояснительная записка.
  3. Докладная записка
  4. ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
  5. ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
  6. ЗАПИСКА

Перебудова педагогічного процесу у дошкільних закладах освіти відповідно до нової парадигми освіти, Концепції дошкільного виховання в Україні та Базового компонента дошкільної освіти вимагають змін у підготовці фахівців-вихователів дітей дошкільного віку. Це стосується, поряд з іншим, розширення кола їх знань про природу Космосу, природу планети Земля та природу України, сучасні методи ознайомлення дошкільників з природою та форми організації взаємодії педагога і вихованців в контексті її пізнання.

Основна мета курсу: забезпечення знань студентів про предмети і явища природи у їх безпосередніх взаємозв'язках; основні принципи їх відбору, методів, прийомів і форм організації дошкільників для навчання і розвитку через зміст природознавчого матеріалу відповідно до рівня розвитку суспільства на сучасному етапі. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців в галузі дошкільної освіти та виховання.

Завдання курсу полягає в систематизації знань студентів про природу; окресленні змісту інформації про об'єкти та явища оточуючої природи, доступної розумінню дітей дошкільного віку, їх потребам та інтересам; оволодінні студентами методами ознайомлення дітей з природою; розкритті перспектив використання могутнього потенціалу природи для гуманізації педагогічного процесу: розвитку розумових, моральних, естетичних сторін особистості, зміцнення здоров'я дітей; навчанні умінню доцільно використовувати форми організації співпраці дорослого і дитини в процесі пізнання світу природи; формуванні і розвитку патріотичних почуттів та національної самосвідомості студентів на основі почуття любові до природи та турботливого ставлення до неї; збагаченні естетичних вражень та формування системи цінностей у майбутніх вихователів.

 Пояснювальна записка | ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА | Організація предметно-ігрового середовища в умовах дошкільного закладу. | Наступність у роботі дитячого садка і початкової школи. | Пояснювальна записка | ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати