На головну

Наступність у роботі дитячого садка і початкової школи.

  1. В данній курсовій роботі використувані літературні джерела
  2. В. Ойкен - засновник Фрайбургської школи.
  3. Г) Небезпеки враження електричним струмом при роботі з ПК внаслідок недотримання заходів безпеки.
  4. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений
  5. ДЖЕРЕЛ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ У КУРСОВІЙ, ДИПЛОМНІЙ, МАГІСТЕРСЬКІЙ РОБОТІ
  6. Заняття3. Механізми психологічного впливу в консультативній роботі

Наступність в роботі дошкільного навчального закладу і школи, її суть і значення. Своєрідність підготовки дітей до школи. Показники готовності дитини до навчання в школі. Знайомство дітей старшого дошкільного віку зі школою, виховання інтересу до школи і навчання.

Навчально-методична література:

Основна:

1. Артемова Л. В. Театр і гра. - К., 2002.

2. Бабева В. В. Эстетическое воспитание дошкольников. - М., 1982.

3. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. - К., 1998.

4. Буре Р. С., Година Г. Н. Учите детей трудиться. - М., 1983.

5. Воспитание гуманных чувств у детей /Под ред. Л. Н. Проколиенко, В. К. Котырло. - К., 1987.

6. Воспитание детей в игре /Сост. А. К. Бондаренко, А. И. Матусик. - М., 1983.

7. Воспитание дошкольников в труде /Под ред. В. Г. Нечаевой. - М., 1983.

8. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников /Под ред. А. М. Виноградовой. - М., 1989.

9. Воспитателю о работе с семьей /Под ред. Н. Ф. Виноградовой. - М., 1989.

10. Детский сад и семья /Под ред. Т. А. Марковой. - М., 1986.

11. Дитина: Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку. - К., 1993.

12. Закон України "Про дошкільну освіту". - К., 2001.

13. Игра дошкольника /Под ред. С. Л. Новоселовой. - М., 1989.

14. Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика. - М.: Просвещение, 2000.

15. Кондратенко Т. Д., Котырло В. К., Ладывир С. А. Обучение старших дошкольников. - К., 1986.

16. Кондратова В. В. Розумове виховання дошкільників. - К., 1996.

17. Кононенко Е. Л. Трудовое воспитание детей в семье. - К., 1988.

18. Малятко: Програма виховання дітей дошкільного віку. - К., 1993.

19. Маркова Т. А. Воспитание трудолюбия у дошкольников. - М., 1991.

20. Менджерицкая Д. В. Воспитателю о детской игре. - М., 1982.

21. Національна доктрина розвитку освіти.

22. Нравственное воспитание в детском саду /Под ред. В. Г. Нечаевой, Т. А. Марковой. - М., 1984.

23. Педагогика раннего возраста /Под ред. Г. Г. Григорьевой, Н. П. Кочетовой, Д. В. Сергеевой. - М.: Академия, 1998. - С. 360.

24. Петерина С. В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста. - М., 1986.

25. Печора К. Л., Пантюхина Г. В., Голубева Л. Г. Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях. - М., 1986.

26. По німанська Т.І. Моральне виховання дошкільників. - К., 1993.

27. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка. - К.: Академвидав, 2004.

28. Поніманська Т.І. Основи дошкільної педагогіки. - К.: Академвидав, 1998.

29. Поніманська Т.І., Дичківська І. М. Дошкільна педагогіка. Практикум. - К., 2004.

30. Попова С. В. Воспитание и развитие детей раннего возраста. - М., 1984.

31. Проскура Е. В. Развитие познавательных способностей дошкольника. - К., 1985.

32. Сорокина А. И. Умственное воспитание в детском саду. - М., 1996.

33. Стельмахович М. Г. Народна педагогіка. - К.: Радянська школа, 1995.

34. Фромм Алан. Азбука для родителей. - М., 1991.

35. Щербакова К. Й., Григоренко Г.І. У сім'ї росте дитина. - К., 1995.

36. Эстетическое воспитание в детском саду /Под ред. Н. А. Ветлугиной. - М., 1985.

Додаткова:

1. Артемова Л. В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. - М., 1992.

2. Артемова Л. В. Театрализованные игры дошкольников. - М., 1991.

3. Богуш А. М., Лисенко Н. В. Українська народознавство в дошкільному закладі. - К., 1994.

4. Бондаренко А. К. Дидактические игры в детском саду. - М., 1991.

5. Вільчковський Е. С. Рухливі ігри в дитячому садку. - К., 1989.

6. Денисенко Н. Ф. Гартуємо тіло і дух! Сучасні підходи до фізичного виховання та оздоровлення дошкільнят //Дошкільне виховання. - 2001. - № 6.

7. Єфименко М. М. Театр фізичного виховання та оздоровлення дошкільників. - К., 1995.

8. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста /Сост. Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко. - М., 1989.

9. Коссаковская Е. А. Игрушка в жизни ребенка. - М., 1980.

10. Ладивір С. О. Індивідуалізація виховання дитини у дитячому садку //Дошкільне виховання. - 2002. - № 1.

11. Макаренко А. С. Книга для батьків. - К., 1980.

12. Метод научной педагогики Марии Монтессори. - К., 1992.

13. Михайленко Н. Я. Психологический анализ детской игры. - М., 1989.

14. Михайлова З. А. Игровые занимательные задачи для школьников. - М., 1990.

15. Наш орієнтир - народна педагогіка. Методичні рекомендації. - К., 1993.

16. Нікітін Б., Нікітіна Л. Ми, наші діти і внуки. - М., 1989.

17. Нікітіна О.І. Для кожної матері. - К., 1997.

18. Островская Л. Ф. Педагогические знания - родителям. - М., 1983.

19. Педагогічна культура молодим батькам. - К., 1995.

20. Первый год жизни вашего ребенка /Сост. Л. Ф. Островская. - М., 1983.

21. Сухомлинський В. О. Батьківська педагогіка. - К., 1983.

22. Сухомлинські О. В. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності //Дошкільне виховання. - 2003. - № 2.

23. Фролова А. Н. Игры-занятия с малышами. - К., 1987.

24. Фролова А. Н. Умственное воспитание детей раннего возраста. - К., 1989.

25. Чабовская А. П. Гигиена детей раннего и дошкольного возраста. - М., 1989.

26. Чуковський К.І. Від двох до п'яти. - М., 1985.

 Організація предметно-ігрового середовища в умовах дошкільного закладу. | Пояснювальна записка

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА | Пояснювальна записка | ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ | Пояснювальна записка | ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати