На головну

III частина доповіді: Аналіз

  1. A.1.a.i.1. Аналіз потоків і запасів
  2. G-Xpert ?дісімен зерттелген ?а?ири? аналізи
  3. I частина Олімпіади
  4. I частина. Голос 1 сторінка
  5. I частина. Голос 2 сторінка
  6. I частина. Голос 3 сторінка

В ході аналізу статистичних даних (Додаток Г) були зроблені наступні висновки.
 Загальний фонд заробітної плати в 2005 році склав 25656104 тис. Руб., Що на 1398326 тис.руб. більше фонду заробітної плати 2004 року і на 20135366 тис. руб. вище фонду заробітної плати 2003 року.
 Найбільшу питому вагу в складі фонду заробітної плати становлять виплати за виконану роботу і відпрацьований час. За звітний період вони склали 51,3% в загальному фонді заробітної плати, що на 2,4% вище питомої ваги цих виплат в 2004 році і на 16,3% в 2003 році.
 дані таблиці 1 роздаткового показують, що найбільшу частку в формуванні фонду заробітної плати займає та частина, яка включається в собівартість і відшкодовується у виручці за реалізовану продукцію.
 Виходячи з даних таблиці 1 можна зробити наступні висновки. Спостерігається постійне зростання витрат на оплату праці в складі продукції на собівартість, також спостерігається постійне рівномірне зростання виплат за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства. Це аргументується стабільним зростанням ФПЗ підприємства, який забезпечується твердою позицією ВАТ «Мозирський НПЗ» на ринку.
 Далі наведемо більш детальний аналіз фонду заробітної плати, включеного в собівартість продукції.
 Розрахунок факторів зміни витрат на оплату праці зробимо в аналітичній таблиці 3 роздаткового матеріалу. Для заповнення таблиці використовуються дані таблиці 2 роздаткового матеріалу, А також звіту з праці (ф.№1-т), звіт про витрати на виробництво і реалізацію продукції (ф.№5-з).
 Таким чином, збільшення витрат на оплату праці на 10554346 тис. Р. було пов'язано на 54,7% із зростанням оплати праці робітників, на 43,1% із зростанням оплати праці службовців і на 2,2% з ростом оплати праці працівників неосновної діяльності. Зміна в зміною частини оплати праці робітників викликані структурними зрушеннями у випуску продукції. У постійній частині витрат на оплату праці найбільше збільшення відбулося в оплаті праці за тарифними ставками в результаті їх збільшення.
 Аналізуючи структуру фонду заробітної плати за напрямами (додаток Д), Можна відзначити, що найбільшу питому вагу займає заробітна плата за виконану роботу і відпрацьований час (51,3%) в складі якої частка виплат за відрядними розцінками становить 48,6%, по тарифних ставок і окладів 0,5% розмір інших виплат 2,2%.
 Аналізуючи структуру фонду заробітної плати за напрямками, можна відзначити, що найбільшу питому вагу займає заробітна плата за виконану роботу і відпрацьований час (51,3%) в складі якої частка виплат за відрядними розцінками становить 48,6%, по тарифних ставок і окладів 0 , 5% розмір інших виплат 2,2%.
 Другий за величиною частиною фонду заробітної плати є заохочувальні виплати незалежно від джерела, частка яких дещо знизилася в порівнянні з минулим роком і склала в 2004 році 32,4%. Серед заохочувальних виплат значну частку займають премії, які в 2005 році становили 13,8%, що на 0,6% нижче їх частки 2004 року.
 На другому напрямку аналізу використання фонду заробітної плати доцільно проаналізувати виконання плану і динаміку фонду заробітної плати в розрізі основних груп і категорій персоналу (таблиця 4 роздаткового матеріалу).
 На підставі даних таблиці можна зробити висновок, що заробітна плата всіх категорій в порівнянні з 2004 роком зросла. Найбільшу питому вагу у фонді заробітної плати займає заробітна плата робітників (56,5%), однак, його частка в порівнянні з 2004 роком дещо знизилася (на 0,8%), а в той же час зросла частка заробітної плати службовців, в тому числі керівників і фахівців.
 проводячи аналіз таблиці 5 роздаткового матеріалуможна спостерігати випереджаюче зростання фонду заробітної плати в порівнянні зі зростанням продуктивності праці Причиною перевитрати є збільшення чисельності ППП при непропорційному збільшенні фонду заробітної плати.
 використовуючи дані таблиці 6 роздаткового матеріалу дізнаємося за рахунок яких чинників подріб чистий прибуток на рубль заробітної плати.II частина доповіді: Теорія | IV частина доповіді: Удосконалення
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати