Головна

II частина доповіді: Теорія

  1. Aвторітаріая теорія
  2. D Еволюційна теорія пізнання
  3. I частина Олімпіади
  4. I частина. Голос 1 сторінка
  5. I частина. Голос 2 сторінка
  6. I частина. Голос 3 сторінка

ПРИКЛАД ДОПОВІДІ

Для захисту дипломної роботи

I частина доповіді: Введення

Шановні члени державної комісії надаю вашій увазі дипломну роботу.
Тема дипломної роботи: Організація оплати праці і напрямки її вдосконалення (на прикладі ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод»).
Предмет дослідження:Організація оплата праці на підприємстві.
Об'єкт дослідження: ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод»
Мета дипломної роботи: аналіз і розробка основних напрямків вдосконалення оплати праці в ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод».

II частина доповіді: Теорія

Проведене дослідження в рамках дипломної роботи дозволяє зробити наступні висновки:
 1. Заробітна плата - це сукупність винагород у грошовій, натуральній формі, одержуваних працівником за фактично виконану роботу, а також за періоди, що включаються в робочий час.
 2. З організацією заробітної плати на підприємстві не залежно від форм власності та видів діяльності пов'язано вирішення двоєдиного завдання:

· Гарантувати оплату праці кожному працівникові відповідно до результатів його праці і вартістю робочої сили на ринку праці;

· Забезпечити роботодавцю (незалежно від того, хто є роботодавцем: держава, акціонерне товариство, приватна особа або хтось інший) досягнення в процесі виробництва такого результату, який дозволив би йому (після реалізації продукції на ринку товарів) відшкодувати витрати і отримати прибуток.

3. Республіканські тарифи оплати праці визначаються за тарифними коефіцієнтами Єдиної тарифної сітки працівників РБ і встановлюваних Урядом РБ за участю профспілок тарифної ставки першого розряду.
 4. Для оцінки ефективності використання коштів на оплату праці необхідно застосовувати такі показники, як обсяг виробництва продукції в діючих цінах, виручка, сума валової, чистого прибутку на рубль зарплати та ін. В процесі аналізу слід вивчити динаміку цих показників.Контрольна робота | III частина доповіді: Аналіз
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати