На головну

ЗАВДАННЯ

  1. II - Завдання
  2. J ОЗНАЙОМТЕСЯ З роздаткові матеріали. Виконайте ЗАВДАННЯ
  3. В ПРОЦЕСІ САМОПІДГОТОВКИ ЗАВДАННЯ
  4. Введення змінних і завдання імен осередкам
  5. Глава 9. Поняття рівняння лінії. Завдання лінії за допомогою рівняння
  6. Домашнє завдання
  7. Домашнє завдання

ЗВІТ

Про переддипломної практики,

Проведеною в __________________________________________________

 (Найменування організації, відділу)

Студента (ки) ___________________ курсу _____________________ групи

(прізвище ім'я по батькові)

Час проходження практики__________________________________________________________Мета і завдання практики____________________________________________________________________________________________________________________________Опис виконаної роботи___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата здачі звіту ___________________________

Керівник практики ІБК _________________________________

відгук

Про проходження переддипломної практики

Студента (ки) ___________________ курсу _____________________ групи

(прізвище ім'я по батькові)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендована оцінка ________________________________________________

Місце

друку

Керівник практики від підприємства _________________________________________________________________

(Посада, прізвище, ім'я, по батькові)


Міністерство освіти і науки

Федеральне державне бюджетне освітня установа вищої професійної освіти

«Санкт-Петербурзький державний університет

ТЕХНОЛОГІЇ І ДИЗАЙНУ »

Інститут бізнес - комунікацій

Кафедра туристичного бізнесу

Спеціальність 100103.65 «Соціально-культурний сервіс і туризм»

ЗАВДАННЯ

На переддипломну практику

Видано студенту ____________________ курсу ___________________ групи

____________________________________________________________________________ (Ф. І. О. студента)

_____________________________________________________________________________ (Найменування практики)

_____________________________________________________________________________ (найменування організації)

ЗАВДАННЯ

1. Ведення і оформлення щоденника практики з описом виконаних робіт.

2. Складання та оформлення звіту з практики.

3. Індивідуальне завдання на тему дипломної роботи

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Початок практики ______________________ Кінець практики ________________________

Завдання видав _____________________ / ________________________________ /

(Підпис) (П. І. Б.)

Завдання прийняв _____________________ / ________________________________ /

(Підпис) (П. І. Б.)


Міністерство освіти і науки

Федеральне державне бюджетне освітня установа вищої професійної освіти

«Санкт-Петербурзький державний університет

ТЕХНОЛОГІЇ І ДИЗАЙНУ »

Інститут бізнес - комунікацій

Кафедра туристичного бізнесу

Спеціальність 100103.65 «Соціально-культурний сервіс і туризм»Безпека життєдіяльності та екологія | ЩОДЕННИК
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати