На головну

VII. Підсумок уроку.

  1. II. Повідомлення теми уроку.
  2. III. Підсумок уроку.
  3. III. Підсумок уроку.
  4. V. Підсумок уроку.
  5. V. Підсумок уроку.
  6. V. Підсумок уроку.
  7. V. Підсумок уроку.

Питання: Які відкриття зробили? Чим запам'ятався урок? Які ще завдання вам хотілося б виконати?

урок 79
 Тема: Зв'язок між сумою і доданками

Педагогічна мета: створити умови для застосування правила про зв'язок між сумою і доданками; розвитку умінь розв'язувати задачі вивчених видів; повторення складу чисел першого десятка; розвитку навичок усного рахунку.

Плановані результати (предметні): знати правило про зв'язок між сумою і доданками, склад чисел першого десятка; вміти застосовувати правило про зв'язок між сумою і доданками, вирішувати завдання вивчених видів.

Універсальні навчальні дії (метапредметние):

регулятивні: усвідомлювати необхідність здійснювати контроль за результатом (ретроспективний), контроль результату на прохання вчителя; відрізняти вірно виконане завдання від невірного.

комунікативні: вміти здійснювати взаємоперевірку.

Пізнавальні: вміти довільно і свідомо володіти загальним прийомом вирішення завдань; здійснювати пошук необхідної інформації для виконання навчальних завдань; використовувати знаково-символічні кошти, в тому числі моделі і схеми для вирішення навчальних завдань; орієнтуватися на різноманітність способів вирішення завдань.

особистісні: виявляють позитивне ставлення до школи і мають адекватне уявлення про неї.III. Вивчення нового матеріалу. | III. Закріплення знання виведення про зв'язок між сумою і доданками.

VI. Підсумок уроку. | III. Закріплення вміння додавати і віднімати числа 1, 2, 3, 4, 5 і застосовувати переместітельний закон складання при вирішенні виразів. | IV. Порівняння чисел і виразів. | VII. Підсумок уроку. | Підготовча робота до вирішення завдань в два дії. | VI. Підсумок уроку. | Розбір і рішення задач вивчених видів. | V. Підсумок уроку. | Продовжіть ряд чисел, дотримуючись закономірність. | VII. Підсумок уроку. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати