На головну

III. Вивчення нового матеріалу.

  1. I. Вивчення нового матеріалу.
  2. I. Повторення та закріплення вивченого матеріалу.
  3. II. Вивчення нового матеріалу.
  4. II. Вивчення нового матеріалу.
  5. III. Вивчення нового матеріалу.
  6. III. Вивчення нового матеріалу.

- Розгляньте отримані стовпчики прикладів.

- Що помітили? (Якщо з суми відняти один доданок, то вийде інше доданок.)

Учні розглядають малюнки в завданні 1 (с. 26 підручника) і вирази, відповідні їм, і читають дані вирази хором. (Перший доданок 3, другий доданок 2, значення суми 5. З значення суми 5 віднімемо перший доданок 3, отримаємо другий доданок 2. Якщо зі значення суми 5 відняти другий доданок 2, вийде перший доданок 3.)

Усно виконується завдання 2 (с. 26 підручника).

- Яким ще прикладом на віднімання можна продовжити кожен стовпчик?

Учні працюють в зошиті: виконують завдання 2 (с. 14).

Частина завдання учні виконують з коментуванням, частина самостійно з подальшою фронтальної перевіркою.

IV. рішення виразів (Завдання під рискою, с. 26 підручника).

Перший і другий стовпчики учні вирішують самостійно з подальшою взаємоперевіркою, третій і четвертий - з докладним поясненням.

Наприклад: з дев'яти відняти три, відняти один. З дев'яти відняти три, вийде шість. З шести відняти один, буде п'ять. Значення виразу дорівнює п'яти.

До п'яти додати три, додати один. Сума чисел п'ять і три дорівнює восьми. До восьми додати один, вийде дев'ять. Значення суми дорівнює дев'яти.

V. Робота над завданнями (Завдання 4, с. 26 підручника).

Учні виділяють основні частини: умова, питання. Так як умова записана в повному обсязі, учні завершують його, орієнтуючись на малюнок:

Я завдання.

Всього в коробці було 10 ложок.

Взяли 4 ложки.

Я завдання.

Всього на блюді було 8 чашок.

Взяли 2 чашки.

Аргументують вибір знака дії, записують рішення і дають відповідь на поставлене запитання.

VI. Робота над розвитком уваги, спостережливості (Завдання на полях підручника, с. 26).VII. Підсумок уроку. | VII. Підсумок уроку.

IV. Рішення виразів. | VI. Підсумок уроку. | III. Закріплення вміння додавати і віднімати числа 1, 2, 3, 4, 5 і застосовувати переместітельний закон складання при вирішенні виразів. | IV. Порівняння чисел і виразів. | VII. Підсумок уроку. | Підготовча робота до вирішення завдань в два дії. | VI. Підсумок уроку. | Розбір і рішення задач вивчених видів. | V. Підсумок уроку. | Продовжіть ряд чисел, дотримуючись закономірність. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати