На головну

сценарій уроку

  1. II. Повідомлення теми уроку.
  2. III. Підсумок уроку.
  3. III. Підсумок уроку.
  4. V. Підсумок уроку.
  5. V. Підсумок уроку.
  6. V. Підсумок уроку.
  7. V. Підсумок уроку.

I. Усний рахунок.

1. Арифметичний диктант (З використанням сигнальних карток).

Збільшити на 1 число 8.

7 зменшити на 2.

Перший доданок 4, другий доданок 2, знайти суму чисел.

З дев'яти відняти один.

Знайти суму чисел 8 і 2.

Покажіть число, яке на 1 менше 8.

Яке число передує числу 5?

Покажіть число, наступне за числом 3.

2. На дошці записані приклади:

5 +1 6 + 2 10 - 2 4 + 0

5 + 2 7 + 2 8 - 2 3 - 0

- Порівняйте приклади кожного стовпчика.

- Не вважаючи, назвіть в кожному стовпчику приклад, значення якого більше.

- Поясніть, чому так вважаєте.

- На дошці записані 3 ряди чисел:

1, 2, 5, 8, 10.

2, 4, 10.

10, 8, 4,.

- Що маєте на увазі? Які числа пропущені в кожному рядку?

- Яка з рядків є відрізком числового ряду?

- Що спільного у чисел другої і третьої рядків? (Вони парні).

II. Порівняння числа і числового виразу (Завдання 10, с. 101 підручника).

Завдання виконується з коментуванням.

III. Робота над завданнями.

Учитель читає текст із завдання 3 (с. 100 підручника).

- Це завдання? (Ні.) Чому? (Ні питання.) Поставте запитання, який відповідає цьому умові. (Скільки присідань став робити Вася?)

- Якою дією ви б вирішили задачу? (Складанням.)

- Чому? (Так як Вася став робити більше присідань.)

- Запишіть рішення. Перевірте роботу один одного.

- Складіть завдання з короткої запису і вирішите її (завдання 8, с. 101 підручника).

IV. Робота з геометричним матеріалом (Завдання 12, с. 101 підручника).

- Як ви думаєте, які фігури можуть вийти, якщо з'єднати дані точки?

- Перенесіть точки в зошит. З'єднайте їх. Ви були праві?

Виконання завдань на кмітливість (с. 101 підручника).

V. Пропедевтика теми «Додати і відняти число 3».

На дошці записані вирази:

6 + 1 + 2 10 - 1 - 2

7 + 2 + 1 8 - 2 - 1

- Що маєте на увазі? Чим схожі вирази першого стовпчика? (У них записані суми.)

- Скільки всього додали до кожного числа? (Три.)

- Як додавали? (Спочатку один, потім два, спочатку два, потім один.)

- Знайдіть значення виразів.

- Чим схожі вирази, записані в другому стовпчику? (У них вичитали.)

- Скільки всього відняли з кожного числа? (Три.) Як вичитали?

- Знайдіть значення виразів.

VI. Розвиток навичок рахунку.

Учні по групах виконують завдання 11 (с. 101 підручника): виявивши закономірність, продовжують стовпчик прикладів і знаходять значення виразів.

Самоперевірка (з дошки або з листа-ключа).

На закінчення уроку можуть виконати завдання на кмітливість (або одне з них) (с. 101 підручника).III. Самостійна робота. | I. Вивчення нового матеріалу.

Пояснення нових понять. | Читання рівностей з використанням нових термінів. | VII. Підсумок уроку. | II. Відпрацювання вміння додавати і віднімати число 2. | сценарій уроку | сценарій уроку | I. Закріплення знань учнів. | II. Робота з геометричним матеріалом. | сценарій уроку | сценарій уроку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати