На головну

Завдання 1. Лінійні електричні кола постійного струму

  1. II - Завдання
  2. II. Електричні явища. (27 годин)
  3. IV Кратні і криволінійні інтеграли
  4. J ОЗНАЙОМТЕСЯ З роздаткові матеріали. Виконайте ЗАВДАННЯ
  5. Аналіз кожної послуги повинен показати, якою мірою місцева адміністрація дотримується принцип постійного підвищення результативності в наданні послуг.
  6. В ПРОЦЕСІ САМОПІДГОТОВКИ ЗАВДАННЯ
  7. Введення змінних і завдання імен осередкам

Відповідно до варіанту, виписати з таблиць 1.1 і 1.2 умови задачі і виконати наступне:

1. Накреслити схему електричного кола з позначенням вузлів і елементів гілок, дотримуючись вимог ЕСКД.

2. Визначити і скласти необхідну кількість рівнянь за законами Кірхгофа для визначення струмів у всіх гілках.

3. Визначити струми гілок методом контурних струмів і вузлових потенціалів і звести їх в таблицю.

4. Перевірити результати розрахунку за рівняннями балансу потужностей.

5. Визначити струм в першій гілки (в галузі, яка містить опір R1) Методом еквівалентного генератора.

Таблиця 1.1

 №варіанта  параметри ланцюга
R1 R2 R3 R4 R5 R6 E1 E2 E3 E4 E5 J6
 Ом  Ом  Ом  Ом  Ом  Ом В В В В В А

Таблиця 1.2

 варіант  Схема електричного кола
 1-05
 06-10
 11-15
 16-20
 21-25
 26-30
 31-35
 36-40
 41-45
 46-50
 51-55
 56-60
 61-65
 66-70
 71-75
 76-80
 81-85
 86-90
 91-95
 96-100


Методика символічного опису електричних схем | Завдання 2. Лінійні електричні ланцюги однофазного синусоїдального струму

Мета курсової роботи | Вимоги, що пред'являються до оформлення курсової роботи | Завдання 3. Магнітні ланцюга постійного струму | Завдання 4. Лінійні періодичні Несинусоїдальні ланцюга | Завдання 5. Перехідні процеси в лінійних ланцюгах | Завдання 1. Лінійні електричні кола постійного струму | Завдання 2. Лінійні електричні ланцюги однофазного синусоїдального струму | Завдання 3. Нелінійні магнітні ланцюги постійного струму | ДЕРЖАВНА БЮДЖЕТНА освітня установа вищої професійної освіти |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати