На головну

в списку використаної літератури

  1. IV. Огляд літератури
  2. IV. Список нормативних актів і літератури
  3. Аналіз літератури з проблеми
  4. Аналіз літератури з проблеми
  5. Б) Список додаткової літератури
  6. Бібліографічний опис науково-методичної літератури в списку
 Офіційні документипод авторомРоссійская Федерація. Президент (2000-; В. В. Путін). Послання Президента Російської Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації [Текст]: про найважливіші загальнонаціональних завданнях // Російська газета. - 2005. - 26 апр.Россійская Федерація. Державна Дума. Цивільний кодекс Російської Федерації. [Текст] Частини перша, друга і третя: станом на 1 берез. 2005 р: офіц. текст / М-во юстиції Рос. Федерації. - М.: Юрайт, 2005. - 480 с. - (Правова б-ка) .під заглавіемКонстітуція Російської Федерації [Текст]: офіц. текст. - М., МАУП, 2005. - 63 с.Об особливі економічні зони в Російській Федерації [Текст]: федер. закон від 22 липня 2005 № 116-ФЗ // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 30, ч. II. - Cт. 3127.О координаційної антинаркотичної комісії при губернаторі області [Текст]: постанова губернатора Бєлгородської області: від 13 Жовтня. 2003 року № 114 (документ опублікований не був) // Довідкова правова система «Консультант Плюс». Розд. «Законодавство». Інформ. банк «Регіон. вип. Бєлгородська область ».Монографіі1. під автором · один авторКознов, В. В. Фінансова математика [Текст]: навч. посібник для студ. заоч. форми навчання / В. В. підступи; БелГУ, Староосколья. філ. - Білгород: Вид-во БелГУ, 2006. - 144 с. · два учасника: Кочетков, С. В. Організація грошово-кредитного регулювання [Текст]: навч.-метод. посібник / С. В. Кочетков, А. Н. Муравецкій; під заг. ред. С. В. Кочеткова. - Білгород: Вид-во БелГУ, 2005. - 207 с. : Табл. · три учасника: Гусєв, Е. І. Лікарські засоби в неврологічній клініці [Текст]: керівництво для лікарів / Є. І. Гусєв, А. С. Никифоров, А. Б. Гехт. - 2-е изд., Стер. - М.: МЕДпресс-інформ, 2006. - 416 с.2. під заглавіемДемографія [Текст]: навч. посібник вузів / під ред. В. Г. Глушкової. - 2-е вид. - М.: КНОРУС, 2006. - 290 с. : Ил., Табл.СборнікіЖенщіни і чоловіки Бєлгородської області [Текст]: стат. зб. / Федер. служба держ. статистики, території. орган федер. служби держ. статистики по Белгора. обл. - Білгород: Вид-во Белгора. облкомстата, 2005. - 120 с. : Табл.Разработка і використання гнучких освітніх технологій в системі середньої професійної освіти [Текст]: матеріали Всерос. наук.-практ. конф., Губкін, 7-8 квіт. 2005 г. / В. К. Харченко, В. Ю. Переверзєв, Л. В. Сірих і ін.; науч. ред. і упоряд. П. Є. Решетніков. - Білгород: Вид-во БелГУ, 2005. - 315 с.ДіссертацііШатрова, Т. І. Мовна гра в текстах комічної спрямованості: процеси кодування і декодування [Текст]: дис. ... Канд. філол. наук / Т. І. Шатрова; Тульський держ. пед. ун-т ім. Л. Н. Толстого. - Білгород, 2006. - 159 с.Автореферати діссертаційОстровская, О. В. Структура і функції префіксальних дієслів руху з сінестетіческіе значенням: на матеріалі німецької мови [Текст]: автореф. дис. ... Канд. філол. наук / О. В. Островська. - Білгород: Вид-во БелГУ, 2006. - 22 с.Депонірованние рукопісіСоціологіческое дослідження малих груп населення [Текст] / В. І. Іванов [и др.]; М-во освіти Рос. Федерації, Фінансова академія. - М., 2002. - 110 с. - Деп. в ВІНІТІ 13.06.02, № 145432.СтандартиГОСТ 7.1-2003. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис: загальні вимоги та правила складання [Текст]. - Введ. 2004-07-01. - М.: Изд-во стандартів, 2004. - 105 с. - (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи).абоАпаратура радіоелектронна побутова. Вхідні і вихідні параметри і типи з'єднань. Технічні вимоги [Текст]: ГОСТ Р 517721-2001. - Введ. 2002-01-01. - М.: Изд-во стандартів, 2001. - 27 с. : Іл.Сборнікі стандартовКлініческіе рекомендації [Текст]: стандарти ведення хворих для лікарів (фельдшерів) / ред. рада: А. А. Баранов і ін. - М.: ГЕОТАР-Медіа, 2005. - 899 с. : Табл.Отчети про науково-дослідницької работеСостояніе і перспективи розвитку статистики друку Російської Федерації [Текст]: звіт про НДР (заключ.): 06-02 / Ріс. кн. палата; рук. А. А. Джиго; Адмін .: В. П. Смирнова та ін. - М., 2000. - 250 с. - Інв. № 756600.ПатентиПат. 2187888 Російська Федерація, МПК7 H 04 У 1/38, Н 04 J 13/00. Приймальнопередавальне пристрій [Текст] / Чугаева В. І.; заявник і власник патенту Воронеж. наук.-іследует. ін-т зв'язку. - № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). - 3 с. : Ил.абоПриймальнопередавальне пристрій [Текст]: пат. 2187888 Рос. Федерація: МПК7 H 04 У 1/38, Н 04 J 13/00 / Чугаева В. І.; заявник і власник патенту Воронеж. наук.-іследует. ін-т зв'язку. - № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). - 3 с. : Іл.Авторскіе свідетельстваА. с. 1007970 СРСР, МКІ3 У 25 J 15/00. Пристрій для захоплення неорієнтованих деталей типу валів [Текст] / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкина (СРСР). - № 3360585 / 25-08; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. - 2 с. : Ил.абоПристрій для захоплення неорієнтованих деталей типу валів [Текст]: а. с. 1007970 СРСР: МКІ3 У 25 J 15/00 / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкина (СРСР). - № 3360585 / 25-08; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. - 2 с. : Іл.Картографіческіе ізданіяМір. Політична карта світу [Карти]: політ. пристрій на 1 січня. 2001 г. / сост. і підготує. до вид. ПКО «Картографія» в 2001 р; гл. ред. Н. Н. Полункін. - 1: 25 000 000; Полікон. пр-ція Цниигаик. - М.: Картографія, 2001. - 1 к. (2 л.). АудіоізданіяГладков, Г. А. Як левеня і черепаха співали пісню і інші казки про Африку [Звукозапис] / Г. Гладков; ісп .: Г. Віцин, В. Ліванов, О. Анофриев і ін. - М.: Екстрафон, 2002. - 1 мк.ВідеоізданіяОт заходу до світанку [Відеозапис] / реж. Р. Родрігес; в ролях: К. Тарантіно, Х. Кейтель, Дж. Клуні; Paramount Films. - М.: Прем'єр-відеофільм, 2002. - 1 вк. - Фільм вийшов на екрани в 1999 г.Електронние видання · СD-ROMБольшая енциклопедія Кирила і Мефодія 2000 [Електронний ресурс]. - М.: Кирило і Мефодій: Рос. енциклопедії., 2000. - 2 електрон опт. диск (CD-ROM): зв., цв. + Додаток .: Керівництво користувача (16 с.). - Систем. вимоги: Pentium; 8 Mб ОЗУ; MS Windows 95/98 / NT; 4-скорост. CD-ROM; SVGA-відеокарта (800х600, 65536 кол.); 16-біт. зв. карта; миша. · ресурси ІнтернетЗаіка, Е. Ф. Рекомендації по організації польових досліджень стану малих водних об'єктів за участю дітей і підлітків [Електронний ресурс] / Є. Ф. Заїка, Я. П. Молчанова, Е. П. Сіренька; Моск. союз науч. і інж. орг., РХТУ ім. Д. І. Менделєєва, The Wildlife Trusts. - М.; Переславль-Залеський, 2001-. - Режим доступу: http://www.ecoline.ru/wateroflife/books/monitor/index.html.Веряев, А. А. Від освітніх середовищ до освітнього простору: поняття, формування, властивості [Електронний ресурс] / А. А . вірячи, І. К. Шалаєв // Педагог: наука, технологія, практика: електронний журн. / Сибір. від. Міжнар. акад. наук педосвіти, Барнаульський держ. пед. ун-т та ін. - 1998. - № 4. - Режим доступу: http://www.informika.ru/text/magaz/pedagog/pedagog_4/articl_1.html.Статья з журналаЛіпатова, Т. А. Вузівські бібліотеки і інформаційна культура студентів [Текст] / Т. А. Ліпатова // Бібліотеки навчальних закладів. - 2005. - № 7. - С. 8-16.Боголюбов, А. Н. Про речових резонансах в хвилеводі з неоднорідним заповненням [Текст] / А. Н. Боголюбов, А. Л. Деліцин, M. Д. Малих / / Вісник Московського університету. Сер. 3. Фізика. Астрономія. - 2001. - № 5. - С. 23-25.Федотчев, А. І. ЕЕГ-реакції людини на переривчасті світлові впливу різної частоти [Текст] / А. І. Федотчев, А. Г. Бондар // Успіхи фізіологічних наук . - 1990. - Т. 21, № 1. - С. 97-109.Статья з газетиКірпілева, О. Тут вчаться дипломатії [Текст] / О. Кірпілева // Бєлгородські звістки. - 2006. - 14 марта.Статья з сборнікаШпаковскій, В. В. Проблеми використання принципу синергізму в управлінні [Текст] / В. В. Шпаковський // Перспективи синергетики в XXI столітті: зб. матеріалів міжнар. науч. конф. / БГТУ ім. В. Г. Шухова. - Білгород, 2003. - Т III. - С. 166-172.Отдельний том багатотомного ізданіяКазьмін, В. Д. Довідник домашнього лікаря. [Текст] В 3 ч. Ч. 2. Дитячі хвороби / В. Казьмін. - М.: АСТ: Астрель, 2002. - 503 с. : Ил.абоГіппіус, З. М. Твори [Текст]: в 2 т. / З. Гіппіус. - М.: Лаком-книга: Габестро, 2001. - Т. 2. - 415 с. - (Золота проза срібного століття) .Раздел, главаМалий, А. І. Введення в законодавство Європейського співтовариства [Текст] / А. І. Малий // Інститути Європейського союзу: навч. посібник / А. І. Малий, Дж. Кемпбелл, М. О'Нейл. - Архангельськ, 2002. - Розд. 1. - С. 7-26.РецензііГаврілов, А. В. Як звучить? [Текст] / А. Гаврилов // Книжное обозрение. - 2002. - 11 березня (№ 10-11). - С. 2. - Рец. на кн .: Музичний запас. 70-е: проблеми, портрети, випадки / Т. Чередниченко. - М.: Нове літ. огляд, 2002. - 592 с.

 

 

 Отриманих в ході виконання дисертації | Про Чемпіонат Європи WDFPF з окремим вправо пауерліфтингу

Додаток 1 | ЗАТВЕРДЖУЮ | Додаток 2 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати