На головну

освіти та науки Росії

  1. Збережемо Інститут Росії та Східної Європи
  2. VII. ЕТАПИ ПЕРЕХОДУ України до сталого розвитку
  3. X. Тема 12: художня культура Росії 19 СТОЛІТТЯ.
  4. XVIII ст. в історії Росії: перша модернізація. Російська держава і суспільство в 1-й пол. XIX ст.
  5. Абсолютної монархії в Росії

федеральне державне бюджетне освітня установа вищої професійної освіти

«Вологодський державний університет»

(Вогу)

НАКАЗ

_________________ № ________________

Про надання матеріальної підтримки

(Допомоги) навчаються на

_______________ Факультеті (МТ)

в _____________ 20 __ р

(Місяць)

Відповідно до Положення про розміри і порядок виплати матеріальної підтримки (допомоги) навчаються, затвердженим наказом ректора від __________ року № ______________ на підставі рішення Вченої ради від ___________ року (протокол № __),

НАКАЗУЮ:

1. Надати матеріальну підтримку (допомога) нужденним навчаються ______________ факультету (МТ) в ___________ 20 __ року згідно з додатком.

 (Місяць)

Підстава: рішення Комісії з надання матеріальної підтримки (допомоги) навчаються.

2. Убу і ФК виплати виробляти із засобів субсидій на інші цілі за статтею «Інші витрати».

Ректор Л. І. Соколов


Продовження додатка 5

до Положення про розміри та

порядок виплати матеріальної підтримки (допомоги) навчаються

 Посада  І. О. Прізвище  підпис  Дата  зауваження
 ПРОЕКТ ВНОСИТЬ:
__________________________ (Декан факультету / директор МТ)          
 Виконавець:
         
 Погоджено:
 Проректор по навчальній роботі  А. Н. Трітенко      
 Головний бухгалтер  С. В. Орлова      
 начальник ШЕУ  Т. Г. Попова      
 Заступник голови профспілкової організації Вогу зі студентських питань  А. А. Черкашина      

Закінчення додатка 5

до Положення про розміри та

порядок виплати матеріальної підтримки (допомоги) навчаються

додаток

до наказу ректора

від __________ № _________

перелік

навчаються ________________ факультету (МТ)

на надання матеріальної підтримки (допомоги)

 № п / п  ПІБ студента  Група  Розмір матеріальної підтримки (допомоги), руб.
 1.      
 2.      
 3.      
 4.      

_____________________ ________________ І. О. Прізвище

(Декан факультету / директор МТ) (підпис)

 Засідання Комісії з надання матеріальної підтримки (допомоги) навчаються | Вищої професійної освіти

Види, підстави та розміри матеріальної підтримки (допомоги) | Особам, які потребують навчаються | Порядок призначення і виплати матеріальної підтримки (допомоги) навчаються | Комісія з надання матеріальної підтримки (допомоги) навчаються | Засідання стипендіальної комісії _______________ факультету |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати