На головну

Компонентів

  1. Сучасне розуміння здоров'я людини та його основних компонентів

Питання для підготовки до ОКР та заліку

1Вступ (задачі предмета)

1.1 Задачі електроніки

1.2 Основні етапи розвитку електроніки

2Електрофізичні основи напівпровідникових приладів і

компонентів

2.1 Елементи зонної теорії твердого тіла

2.1.1 Енергетичний спектр атомів і кристалів

2.1.2 Кристалічна структура і зонна діаграма провідників

2.1.3 Зонні діаграми напівпровідників і діелектриків (СРС №1, Гордієнко

Ю. О. п.1.2)

2.2 Електрофізичні властивості напівпровідників

2.2.1 Загальні властивості напівпровідників

2.2.2 Власні напівпровідники

2.2.3Домішкові напівпровідники (СРС №2,Гордієнко Ю. О. п.1.3)

2.2.3.1 Означення домішкових напівпровідників та їх класифікація.

2.2.3.2 Електронні напівпровідники

2.2.3.3 Діркові напівпровідники

2.2.3.4 Компенсовані та вироджені напівпровідники

2.3 Контактні явища в напівпровідниках

2.3.1 Фізичні основи роботи p-n переходу

2.3.1.1 Напівпровідниковий p-n перехід і особливості його структури

2.3.1.1.1 Різновиди p-n переходів

2.3.1.1.2 Технологія виготовлення p-n переходів

2.3.1.2 Рівноважний стан p-n переходу

2.3.1.3 Зворотне вмикання p-n переходу

2.3.1.4 Пряме вмикання p-n переходу

2.3.1.5 ВАХ p-n переходу

2.3.1.6 Властивості p-n переходу, які використовуються при побудові

напівпровідникових приладів

2.3.1.7 Вплив неелектричних факторів на властивості і характеристики p-n

переходу

2.3.1.7.1 Вплив матеріалу на ВАХ p-n переходу

2.3.1.7.2 Вплив температури на ВАХ p-n переходу

2.3.1.8 Ємнісні властивості p-n переходу (СРС №3,Гордієнко Ю. О. п.2.6)

2.3.2 Контакт метал-напівпровідник (СРС №4,Гордієнко Ю. О. п.2.7)

2.4 Фотоелектричні і термоелектричні явища в напівпровідниках

2.4.1 Фотоелектричні явища в напівпровідниках

2.4.2 Термоелектричні явища в напівпровідниках

3 Напівпровідникові прилади

3.1 Напівпровідникові діоди

3.1.1 Загальні властивості і різновиди напівпровідникових діодів

3.1.2 Випрямляючі діоди

3.1.2.1 Призначення, характеристики та параметри випрямляючих діодів

3.1.2.2 Частотні та температурні властивості випрямляючих діодів

3.1.3 Високочастотні діоди (СРС №5,Гордієнко Ю. О. п.3.3)

3.1.4 Стабілітрони

3.1.4.1 Призначення, ВАХ та параметри напівпровідникових стабілітронів

31.4.2 Різновиди напівпровідникових стабілітронів та їх схема увімкнення

3.1.5 Варікапи (СРС №6,Гордієнко Ю. О. п.3.5)

3.1.6 Імпульсні діоди (СРС №7,Гордієнко Ю. О. п.3.6)

3.2 Біполярні транзистори

3.2.1 Будова і принцип дії біполярного транзистора

3.2.2 Основні схеми вмикання біполярного транзистора

3.2.3 Статичні характеристики біполярного транзистора

3.2.4 Біполярний транзистор як активний чотириполюсник (h-параметри)

3.2.5 Основні режими роботи біполярного транзистора (СРС №8,

Колонтаевский Ю. П., п.2.4.4)

3.2.5.1 Класифікація основних режимів роботи транзистора

3.2.5.2 вихідна динамічна характеристика транзистора

3.2.5.3 Основні параметри біполярних транзисторів

3.3 Польові транзистори

3.3.1 Польові транзистори, їх будова, різновиди і умовні позначення

3.3.2 Польові транзистори з p-n затвором (СРС №9, Колонтаєвський)

3.3.2.1 Конструкція та принцип дії ПТ з p-n затвором

3.3.2.2 Характеристики та параметри ПТ з p-n затвором

3.3.3 Принцип дії, характеристики ПТ з ізольованим затвором

3.3.3.1 Загальні властивості МДН-транзистора з індукованим каналом

3.3.3.2 Статичні характеристики МДН-транзистора з індукованим каналом

3.3.3.3 МДН-транзистор з вбудованим каналом, його статичні характеристики

3.3.4 Еквівалентна схема ПТ. Частотні та шумові властивості ПТ (СРС №10,

Гордиенко, п.5.5)

3.4 Напівпровідникові прилади з негативним диференціальним опором

3.4.1 Загальні властивості приладів з негативним диференціальним опором

3.4.2 Тиристори

3.4.2.1 Означення, застосування, умовне позначення та будова тиристорів

3.4.2.2 ВАХ та принцип дії тиристорів (СРС №11,Гордиенко п. 6.5)

3.4.2.3 Параметри тиристорів (СРС №12,Гордиенко, п.6.5)

3.4.3 Тунельні діоди (СРС №13, Гордиенко, п.6.2)

3.4.4 Діоди Гана (СРС №14,Гордиенко, п.6.4)

3.5 Оптоелектронні прилади

3.5.1 Загальні відомості про оптоелектронні прилади

3.5.2 Світлодіоди

3.5.2.1 Призначення, принцип дії та структура світло діодів

3.5.2.2 Характеристики, параметри, переваги, недоліки та застосування

світлодіодів

3.5.3 Лазери. (СРС №15,Гордиенко, ст. 132-134)

3.5.3.1 Призначення, структура та принцип дії інжекційного лазера

3.5.3.2 Характеристики та параметри лазера

3.5.4 Фотоелектронні прилади

3.5.4.1 Загальні відомості про фотоелектронні прилади

3.5.4.2 Фоторезистори

3.5.4.2.1 Будова та принцип дії фоторезисторів

3.5.4.2.2 Характеристики та параметри фоторезисторів

3.5.4.3 Фотодіоди

3.5.4.3.1 Будова та принцип дії фотодіодів

3.5.4.3.2 Характеристики та параметри фотодіодів (СРС №16, Гордиенко ст. 138-

139)

3.5.4.4 Фотоелементи. (СРС №17, Гордиенко ст. 139-141)

3.5.4.4.1 Будова та принцип дії фотоелементів

3.5.4.4.2 Характеристики та параметри фотоелементів

3.5.4.5 Фототранзистори (СРС №18, Гордиенко ст.. 141-143)

3.5.4.5.1 Будова та принцип дії фото транзисторів

3.5.4.5.2 Характеристики та параметри фототранзисторів

3.5.4.6 Оптрони (СРС №19, Гордиенко п.7.3)

3.5.4.6.1 Будова та принцип дії оптронів

3.5.4.6.2 Характеристики та параметри оптронів

3.6 Напівпровідникові резистори. Різновиди, умовне позначення,

характеристики, використання (СРС №20, Колонтаєвський п.2.2)

4 Електровакуумні прилади

4.1 Загальні відомості про електровакуумні прилади та їх класифікація

4.2 Електронна емісія

4.2.1 Поняття електронної емісії

4.2.2 Основні види електронної емісії (СРС №21, Жеребцов, ст. 210-211)

4.2.2.1 Термоелектронна емісія

4.2.2.2 Електростатична емісія

4.2.2.3 Вторинна електронна емісія

4.2.2.4 Фотоелектронна емісія

4.3 Електровакуумний діод. Будова і принцип дії

4.4 Тріод. Будова і принцип дії

4.5 Багатоелектродні лампи (СРС №22, Жеребцов, п19.1, п.19.2)

4.5.1 Тетрод. Будова і принцип дії. Денатронний ефект

4.5.2 Пентод. Будова і принцип дії

5 Газорозрядні і індикаторні прилади

5.1 Електричний розряд в газах

5.1.1 Процеси, що протікають при електричному розряді в газах

5.1.2 Види електричних розрядів в газах

5.2 Газорозрядні прилади

5.2.1 Газорозрядні стабілітрони.

5.2.1.1 Принцип дії і ВАХ газорозрядних стабілітронів

5.2.1.2 Будова та схема ввімкнення газорозрядних стабілітронів

5.2.2 Тиратрони тліючого розряду. Будова, принцип дії та схема вмикання

5.2.3 Декатрони, газотрони, ігнітрони, тиратрони дугового розряду і інші

газорозрядні прилади. Будова і принцип дії (СРС №23, Жеребцов, п.21.7)

5.3 Індикаторні прилади

5.3.1 Класифікація індикаторних приладів

5.3.2 Рідкокристалічні індикатори.

5.3.3 Неонові лампи (СРС №24, Жеребцов, п.21.5)

5.3.4 Електролюмінісцентні індикатори.

 Перелік питань до іспиту | II Перелік лабораторних та практичних робіт
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати