Головна

документи

 1. II. Документи, що використовуються для обліку надходжень, в тому числі в іноземній валюті, в бюджетну систему Російської Федерації і їх розподілу між бюджетами
 2. Анна Михайлівна завжди тягає документи під пахвою, смішно виглядає, чи не так? - Розсміялася Чулпан.
 3. Базові документи по ПР
 4. Базові документи при спілкуванні з партнерами і клієнтами
 5. В) всі названі вище документи.
 6. ВТОРИННІ ДОКУМЕНТИ

1. Державна програма «Патріотичне виховання громадян Російської Федерації на 2006-2010 роки». Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2005 р № 422) [Текст] // Вісник освіти. - 2005. - № 19. - С. 11-59.

2. Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепція духовно-морального розвитку та виховання особистості громадянина Росії. - М .: Просвещение 2009.

3. Конвенція про права дитини [Текст] // Директор школи. - 1998. - № 2. - С. 98-125; Документи ООН про дітей, жінок та освіті. - М .: Народна освіта, 1995. - С. 7-33.

4. Методичні матеріали по організації позаурочної діяльності в освітніх установах, що реалізують загальноосвітні програми початкової загальної освіти.

5. Мінімальний обсяг соціальних послуг по вихованню в освітніх установах загальної освіти. Лист Міністерства освіти Російської Федерації № 30-51-914 / 16 від 15.12.02 [Текст] // Вісник освіти Росії. - 2003. - № 5. - С. 54-61.

6. Про основні гарантії прав дитини в Російській Федерації (в ред. Федеральних законів від 20 липня 2000 № 103-ФЗ, від 22 серпня 2004 № 122-ФЗ, від 21 грудня 2004 № 170-ФЗ)

7. Орієнтовна основна освітня програма освітньої установи. - М., 2012.

8. Орієнтовна програма виховання і соціалізації учнів. - М., 2009.

9. Федеральна цільова програма «Формування установок толерантної свідомості і профілактика екстремізму в російському суспільстві (2001-2005 роки)». Затверджено постановою Уряду РФ від 25.08.2001 № 629 [Текст] // Офіційні документи в освіті. - 2001. - № 30. - С. 67-94.

10. Федеральний державний освітній стандарт основної загальної освіти. - М .: Просвещение, 2012.

11. Федеральний закон Російської Федерації від 29 грудня 2012 № 273 - ФЗ «Закон про освіту в Російській Федерації». - М., 2012.

12. Фундаментальне ядро ??змісту загальної освіти / Ріс. акад. наук, Рос. акад. освіти; під ред. В. В. Козлова; А. М. Кондакова. - 4-е изд., Дораб. - М .: Просвещение, 2011. - 79 с.

додаткова література

 1. Бордовская, Н. В. Педагогіка: навч. посібник [Текст] / Н. В. Бордовская, А. А. Реан. - СПб .: Пітер, 2008. - 304 с.
 2. ГАЛАГУЗА А. Н., Галагузова М. А., Ларіонова І. А. Соціально-педагогічні завдання - М .: Гуманітарний видавничий центр ВЛАДОС, 2008 http://biblioclub.ru/
 3. Зайцев, В. Н. Практична дидактика. Навчальний посібник. [Текст] / В. Н. Зайцев / - М .: Народна освіта, 1999. - 216 с.
 4. Звонніков В. І., Челишкова М. Б. Оцінка якості результатів навчання при атестації (компетентнісний підхід): навчальний посібник - М .: Логос, 2012 http://biblioclub.ru/
 5. Іванов, І. П. Виховувати колективістів: з досвіду роботи шкіл Ленінграда і Ленінградської області [Текст] / І. П. Іванов. - М .: Педагогіка, 1982. - 80 с.
 6. Іванов, І. П. Методика Комунарського виховання: кн. для вчителя [Текст] / І. П. Іванов. - М .: Просвещение, 1990. - 143 с.
 7. Іванов, І. П. Енциклопедія колективних творчих справ [Текст] / І. П. Іванов. - М .: Педагогіка, 1989. - 208 с.
 8. Індивідуалізація і диференціація навчання [Текст] / Інге Унт. - М.: Педагогіка, 1990. - 192 с. http://biblioclub.ru/
 9. Караковский, В. А. Виховна система школи: педагогічні ідеї та досвід формування [Текст] / В. А. Караковский. - М .: НМО «Творча педагогіка», 1991. - 125 с.
 10. Караковский, В. А .. Стати людиною. Загальнолюдські цінності - основа цілісного навчально - виховного процесу [Текст] / В. А. Караковский. - М., 1993. - 80 с.
 11. Класний керівник в реаліях сучасної школи [Текст] / за ред. Б. В. Купріянова; упоряд. О. В. Міновская // Науково-методична серія «Нові цінності освіти / наук. ред. серії Н. Б. Крилова. - Випуск № 2. - 2009. - 244 с.
 12. Лихачов Б. Т. Педагогіка: курс лекцій - М .: Гуманітарний видавничий центр ВЛАДОС 2010 http://biblioclub.ru/
 13. Лутошкін А. Н. Як вести за собою: Старшокласникам про основи організаторської роботи / А. Н. Лутошкін. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: Просвещение, 1986. - 208 с.
 14. Лигин Н. І., Макаренко О. В. Проектуємо освітній процес з навчальної дисципліни в умовах компетентнісного підходу: навчальний посібник - Новосибірськ: НГТУ, 2013 роки http://biblioclub.ru/
 15. Маленкова, Л. І. Виховання в сучасній школі: книга для вчителя - вихователя [Текст] / Л. І. Маленкова. - М., 1999. - 300 с.
 16. Мудрик, А. В. Введення в соціальну педагогіку. Учеб. посібник для студ. [Текст] / А. В. Мудрик. - М .: Інститут практичної психології, 1997. - 365 с.
 17. Про методичні рекомендації щодо організації діяльності класного керівника в загальноосвітніх установах. Лист Міносвіти Росії (з додатком) [Текст] // Офіційні документи в освіті. - 2001. - № 23. - С. 32-40.
 18. Про підвищення виховного потенціалу освітнього процесу в загальноосвітньому закладі (лист Міносвіти РФ від 02.04.02 № 13-51-28 / 13) [Текст] // Вісник освіти Росії. - 2002. - № 14. - С. 34-40.
 19. Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення функцій класного керівника педагогічними працівниками державних загальноосвітніх установ суб'єктів Російської Федерації і муніципальних загальноосвітніх установ. Наказ Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 3 лютого 2006 № 21 [Текст] // Вісник освіти Росії. - 2006. - № 5. С. 6-11.
 20. Педагогіка: навч. [Текст] / Л. П. Крившенко [и др.]; під ред. Л. П. Крившенко. - М .: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2008. - 432 с.
 21. Педагогічні теорії, системи і технології: навчальний посібник Мільсітова С. В. Видавець: Кемеровський державний університет, 2011http: //biblioclub.ru/
 22. Планування виховної роботи в класі: Методичний посібник / під ред. Е. Н. Степанова. - М .: ТЦ «Сфера», 2001. - 129 с.
 23. Самилкіна Н. Н. Сучасні засоби оцінювання результатів навчання - М .: БИНОМ. Лабораторія знань, 2012 http://biblioclub.ru/
 24. Селевко, Г. К. Сучасні освітні технології: Навчальний посібник [Текст] / Г. К. Селевко. - М .: Народна освіта, 1998. - 256 с.
 25. Смирнов, С. А. Педагогіка: педагогічні теорії, системи, технології: навч. для студ. вищ. і середовищ. навч. закладів [Текст] / С. А. Смирнов, І. Б. Котов, Е. Н. Шиянов та ін .; під ред. С. А. Смирнова. - 6-е вид., Испр. і доп. - М .: изд. центр «Академія», 2006. - 512 с.
 26. Степанов, Є. М. Педагогу про сучасні підходи і концепціях виховання [Текст] / Є. М. Степанов, Л. М Лузіна. - М .: ТЦ Сфера, 2003. - 160 с.
 27. Титова, Є. В. Якщо знати, як діяти: розмова про методику виховання: кн. для вчителя [Текст] / Е. В. Титова. - М .: Просвещение, 1993. - 192 с.
 28. Титова, Є. В. Методика виховання (методологічні аспекти) [Текст] / Е. В. Титова. - СПб., 1996. - 51 с.
 29. Тубельскій, А. М. Формування досвіду демократичної поведінки у школярів і вчителів: методичний посібник [Текст] / А. Н. Тубельскій. - М., 2001. - 154 с.
 30. Уманський Л. І. психологія і педагогіка роботи комсорга / Л. І. Уманський, А. Н. Лутошкін. - М .: Молода гвардія, 1975. - 208 с.
 31. Якиманська І. С. Основи особистісно орієнтованої освіти - М .: БИНОМ. Лабораторія знань, 2013 роки http://biblioclub.ru/http://biblioclub.ru/

 Тема 3. Педагогічний супровід різних категорій дітей | Тема 1. Тенденції розвитку світового історико-педагогічного процесу.

Тема 1. Теорії виховання. | Тема 2. Соціальні, культурні, національні контексти виховання і соціалізації. | Тема 4. Організація взаємодії з громадськими та освітніми організаціями, дитячими колективами і батьками для вирішення завдань у професійній діяльності. | Перелік компетенцій із зазначенням етапів їх формування в процесі освоєння освітньої програми | Типові контрольні завдання | Форми контролю за сформованими знаннями, вміннями, компетенціями | Орієнтовна тематика курсових робіт | Методичні вказівки для учнів з освоєння дисципліни | Тема 2. Особливості сучасного етапу розвитку освіти в світі. | Тема 3. Теоретичні знання як основа генерації нових ідей в області розвитку освіти. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати