На головну

Тема 2. Структура і проектування процесу навчання.

  1. I етап сестринського процесу
  2. I. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ
  3. II етап сестринського процесу
  4. III етап сестринського процесу
  5. III. Структура багатозначного слова
  6. III. Структура первісної культури.

Підходи до визначення структури процесу навчання: з позиції загальної теорії діяльності (І. Ф. Харламов); цілісності і динаміки навчального процесу (В. В. Краєвський, І. Я. Лернер); виділення ланок процесу навчання як універсального елемента одного «типового кроку» навчання, що відображає його суттєві характеристики (Ю. К. Бабанський); з позицій логіки пізнавальної діяльності учнів (М. А. Данилов, Н. А. Сорокін).

Характеристика основних компонентів структури процесу навчання. Логіка процесу навчання і засвоєння знань. Соціальне замовлення і цілі навчання. Різні підходи до конструювання цілей і змісту освіти, сучасні концепції цілей і змісту освіти. Розвиваючий характер і вікова адекватність змісту освіти. Сучасні документи, що регламентують цілі і змісту загальної середньої освіти. Діяльність учителя по організації і управління пізнавальною діяльністю школярів в процесі навчання.

Тема 3. Зміст освіти. Навчальні програми базових і курсів за вибором в різних освітніх установах.

Поняття змісту освіти. Зміст освіти як засіб розвитку особистості та формування її компетентності. Сучасні вимоги до змісту освіти. Документи, які регламентують зміст освіти. Федеральний державний освітній стандарт. Навчальний план. Поняття «навчальна програма». Структура і способи побудови навчальних програм. Види навчальних програм. Особливості програм базових і курсів за вибором в різних освітніх установах.

Поняття навчально-методичний комплекс. Підручник як масова навчальна книга. Особливості підручника.РОЗДІЛ 3. Теорії і основи технологій навчання і виховання дитини, супроводу суб'єктів педагогічного процесу | Тема 1. Теорії виховання.

Тема 7. Міжособистісні відносини в педагогічному процесі | Фонд оціночних засобів | Критерії та показники оцінювання компетенцій на різних етапах їх формування | Типові контрольні завдання | Форми контролю формуються знань, умінь, компетенцій | Тема 1. Основи педагогічного спілкування | Тема 2. Встановлення відносин співробітництва в дитячому колективі (на прикладі проведення МФР, КТД). | Навчально-методичне забезпечення для самостійної роботи учнів з дисципліни | Перелік основної та додаткової літератури, необхідної для освоєння дисципліни | Тема 2. Соціальні, культурні, національні контексти виховання і соціалізації. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати