На головну

РОЗДІЛ 3. Теорії і основи технологій навчання і виховання дитини, супроводу суб'єктів педагогічного процесу

  1. A) проект розділу Балкан між Росією і Австрією
  2. C) Бюджетна система, включаючи державні позабюджетні фонди, фонди страхування, кредит, фінанси господарюючих суб'єктів.
  3. D) процес поділу однорідних сипучих матеріалів на фракції (класи) за розмірами складових їх частинок
  4. D. ОСНОВИ медичної мікології
  5. I етап сестринського процесу
  6. I. Організаційно-методичний розділ
  7. I. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ КЛАСИЧНОЇ МЕХАНІКИ

Тематичний план навчальної дисципліни

 №  Назва розділу  Всього годин  аудиторні робота  Самостійна робота  форми контролю
 лекції  практичні  лаб.
 Теорії і технології навчання
 Сутність і теорії навчання. Закономірності та принципи навчання. Зв'язок навчання і розвитку особистості      Перевірка портфоліо
 Структура і проектування процесу навчання        Перевірка портфоліо
 Зміст освіти. Навчальні програми базових і курсів за вибором в різних освітніх установах      Тестування Виступ на семінарі
 Методи, технології, форми навчання      Тестування Виступ на семінарі
 Проектування індивідуальних маршрутів навчання і розвитку        Перевірка портфоліо
 Педагогічно доцільна і психологічно безпечна освітнє середовище        Перевірка портфоліо
 Основи просвітницької діяльності вчителя        Перевірка портфоліо
   Разом    
 Теорії і технології виховання  
 Теорії виховання дитини. Загальні закономірності та принципи виховання      Перевірка портфоліо
 Зміст, методи, технології і форми організації позанавчальної діяльності учнів      Виступ на семінарі
 Соціальні, культурні, національні контексти виховання і соціалізації        Перевірка портфоліо
 Організація взаємодії з громадськими та освітніми організаціями, дитячими колективами і батьками для вирішення завдань у професійній діяльності      Виступ на семінарі
 Сутність, структура і проектування процесу виховання        Перевірка портфоліо
 Способи попередження девіантної поведінки і правопорушень        Перевірка портфоліо
   Разом    
 Теорії супроводу суб'єктів педагогічного процесу
 Теорії супроводу суб'єктів педагогічного процесу      Перевірка портфоліо
   Педагогічний супровід процесів соціалізації        Перевірка портфоліо
 Педагогічний супровід різних дітей      Перевірка портфоліо
 Педагогічний супровід професійного самовизначення учнів, підготовки їх до свідомого вибору професії        Перевірка портфоліо
   Разом    
   Разом у розділі    

зміст дисципліниПерелік основної та додаткової літератури, необхідної для освоєння дисципліни | Тема 2. Структура і проектування процесу навчання.

Тема 3. Розвиток взаємодії педагога з іншими учасниками освітнього процесу, громадськими організаціями | Тема 7. Міжособистісні відносини в педагогічному процесі | Фонд оціночних засобів | Критерії та показники оцінювання компетенцій на різних етапах їх формування | Типові контрольні завдання | Форми контролю формуються знань, умінь, компетенцій | Тема 1. Основи педагогічного спілкування | Тема 2. Встановлення відносин співробітництва в дитячому колективі (на прикладі проведення МФР, КТД). | Навчально-методичне забезпечення для самостійної роботи учнів з дисципліни | Тема 1. Теорії виховання. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати