На головну

Тема 1. Важливість педагогічної професії для соціально-економічного розвитку країни. Ціннісні основи професійної діяльності в сфері освіти

  1. A. Межі виробничої діяльності в СНР
  2. D. ОСНОВИ медичної мікології
  3. DNS виконують дозвіл імен, яке являє собою процес перетворення комп'ютерного імені в IP-адресу.
  4. G. Отримання інформації про діяльність неформальних підприємств з даних рахунків СНС
  5. H. Підходи до вимірювання діяльності, здійснюваної
  6. I. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ КЛАСИЧНОЇ МЕХАНІКИ
  7. I.1.a.i.1. Застосування центральної концептуальної основи гнучким чином

Питання для обговорення:

1. Виникнення і становлення педагогічної професії.

2. Роль вчителя в суспільстві.

3. Професійно обумовлені вимоги до особистості педагога. Поняття про професійної компетенції вчителя. Структура професійної компетенції педагога. Особистісні якості педагога. Педагогічна позиція. Мотиви вибору педагогічної професії і мотивація педагогічної діяльності.

4. Зміст, форми і методи професійно-педагогічної підготовки педагога в системі вищої педагогічної освіти. Основи професійного самовиховання і самоосвіти педагога, правові норми реалізації педагогічної діяльності та освіти.

5. Сутність педагогічної діяльності, її завдання і функції. Структура педагогічної діяльності (конструктивна, організаторська, комунікативна і ін.) Гуманістичний характер педагогічної діяльності. Основні види професійної діяльності педагога і їх структура.

6. Поняття про педагогічні цінності. Класифікація педагогічних цінностей. Освіта як загальнолюдська цінність.

Практичні завдання:

1. Зробити презентацію на тему «Роль вчителя в суспільстві».

2. Скласти професіограму вчителя.

3. Підібрати методики діагностики особистісних якостей вчителя, провести самодіагностику, скласти психологічний портрет себе як вчителя російської мови та літератури.

4. Скласти програму самоосвіти вчителя.

5. Написати основні вимоги, що стосуються атестації вчителя.

6. Написати есе на тему «Учитель нової школи».

7. На основі документів міністерства освіти виписати основні цінності професійної діяльності вчителя.

 ФОРМИ КОНТРОЛЮ ЗА формованих знань, умінь, компетенцій | документи

Цілі і завдання освоєння дисципліни | Місце дисципліни в структурі ОП ВПО | Знання, вміння, компетенції того, хто навчається, що формуються в результаті освоєння дисципліни | | Тема 1. Педагогіка як наука, основні категорії педагогіки | Критерії та показники оцінювання компетенцій на різних етапах їх формування | шкала оцінювання | Типові контрольні завдання | ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ | Перелік основної та додаткової літератури, необхідної для освоєння дисципліни |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати