Головна

Типові контрольні завдання

  1. I. Завдання для самостійної роботи
  2. II. Практичні завдання для контрольної роботи
  3. III. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  4. IV. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  5. J ОЗНАЙОМТЕСЯ З роздаткові матеріали. Виконайте ВСЕ ЗАВДАННЯ

Відносно компетенції: усвідомлює соціальну значущість своєї майбутньої професії, володіє мотивацією до здійснення професійної діяльності (ОПК-1);

 Критерії / Рівні  мінімальний  середній  підсумковий
 Когнітивний (знання)  Приклади завдань для перевірки знань. Можуть використовуватися при проведенні усного опитування, контрольної роботи, для виконання самостійної роботи в міжсесійний період.ТестірованіеСоставіть професіограму вчителя Зробити презентацію на тему «Роль вчителя в суспільстві» На основі документів міністерства освіти виписати основні цінності професійної діяльності учітеляНапісать основні вимоги, що стосуються атестації вчителя    
 Інструментальний (вміння, навички)  Приклади завдань для перевірки уменій.Подобрать методики діагностики особистісних якостей вчителя, провести самодіагностику, скласти психологічний портрет себе як учітеляСоставіть програму самоосвіти учітеляСоставіть особисту професійну перспектівуНапісать есе «Моя профессіональнаяперспектіва»    

Відносно компетенції: здатний нести відповідальність за результати своєї професійної діяльності (ОПК-4);

 Критерії / Рівні  мінімальний  середній  підсумковий
 Когнітивний (знання)  Приклади завдань для перевірки знань. Можуть використовуватися при проведенні усного опитування, контрольної роботи, для виконання рефератів, докладов.ТестірованіеСформуліровать мета виховання, навчання щодо конкретної сітуаціі.Сделать презентацію на тему «Рішення педагогічних завдань» за книгою Л. Ф. Спіріна Теорія і технологія вирішення педагогічних завдань. - М., 1997..    
 Інструментальний (вміння, навички)  Приклади завдань для перевірки уменій.Составіть програму профорієнтаційної роботи зі старшокласниками, спрямовану на формування уявлень і мотивів, пов'язаних з вибором професії учітеляРешеніе педагогічних завдань    

Відносно компетенції: здатний до підготовки та редагування текстів професійного і соціально значимого змісту (ОПК-6);

 Критерії / Рівні  мінімальний  середній  підсумковий
 Когнітивний (знання)  Приклади завдань для перевірки знань. Можуть використовуватися при проведенні усного опитування, контрольної роботи, для виконання рефератів, докладов.Составіть анотований список журналів, що стосуються питань педагогікіСделать аналіз 1 найменування видань (журналів, газет) видавничого дому «Первое сентября» Скласти таблицю «Основні концепції та підходи до вивчення педагогічних явищ »    
 Інструментальний (вміння, навички)  Приклади завдань для перевірки уменій.Проаналізіровать з точки зору етапів дослідження один - два автореферату дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наукСформуліровать одну з педагогічних проблем, довести актуальність її вирішення на основі пілотажного дослідження    


шкала оцінювання | ФОРМИ КОНТРОЛЮ ЗА формованих знань, умінь, компетенцій

Цілі і завдання освоєння дисципліни | Місце дисципліни в структурі ОП ВПО | Знання, вміння, компетенції того, хто навчається, що формуються в результаті освоєння дисципліни | | Тема 1. Педагогіка як наука, основні категорії педагогіки | Критерії та показники оцінювання компетенцій на різних етапах їх формування | Тема 1. Важливість педагогічної професії для соціально-економічного розвитку країни. Ціннісні основи професійної діяльності в сфері освіти | документи | ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ | Перелік основної та додаткової літератури, необхідної для освоєння дисципліни |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати