На головну

шкала оцінювання

  1. F-критерій якості оцінювання регресії
  2. Білім алушиларди? білімін а?имди? ба?алау шкаласи
  3. Візуальна шкала інтенсивності болю
  4. питання. Вибірковий метод і проблеми статистичного оцінювання
  5. Завдання для оцінювання результатів навчання у вигляді знань.
  6. Завдання для оцінювання результатів навчання у вигляді умінь і навичок.

При оцінюванні сформованості компетенцій з дисципліни «Педагогіка» використовується 5-бальна шкала.

Шкала співвідноситься з цілями дисципліни і передбачуваними результатами її освоєння, тобто оцінюється той рівень освоєння компетенцій, який заявлений в рамках навчання з даної дисципліни.

Оцінка «відмінно» ставиться, якщо студент демонструє повну відповідність знань, умінь, навичок наведеним в таблицях показниками, оперує набутими знаннями, вміннями, застосовує їх у ситуаціях підвищеної складності.

Оцінка «добре» ставиться, якщо студент демонструє часткове відповідність знань, умінь, навичок наведеним в таблицях показниками: основні знання, вміння освоєні, але допускаються незначні помилки, неточності, труднощі при аналітичних операціях, перенесення знань і умінь на нові, нестандартні ситуації.

Оцінка «задовільно» ставиться, якщо студент демонструє неповна відповідність знань, умінь, навичок наведеним в таблицях показниками: в ході контрольних заходів студент показує володіння менш 50% наведених показників, допускаються значні помилки, виявляється відсутність знань, умінь, навичок по ряду показників, студент відчуває значні труднощі при оперуванні знаннями та вміннями при їх перенесенні на нові ситуації.

Оцінка «незадовільно» ставиться, якщо студент демонструє повну відсутність або явну недостатність (менше 25%) знань, умінь, навичок у відповідність з наведеними показниками.

 Критерії та показники оцінювання компетенцій на різних етапах їх формування | Типові контрольні завдання

Цілі і завдання освоєння дисципліни | Місце дисципліни в структурі ОП ВПО | Знання, вміння, компетенції того, хто навчається, що формуються в результаті освоєння дисципліни | | Тема 1. Педагогіка як наука, основні категорії педагогіки | ФОРМИ КОНТРОЛЮ ЗА формованих знань, умінь, компетенцій | Тема 1. Важливість педагогічної професії для соціально-економічного розвитку країни. Ціннісні основи професійної діяльності в сфері освіти | документи | ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ | Перелік основної та додаткової літератури, необхідної для освоєння дисципліни |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати