На головну

Цілі і завдання освоєння дисципліни

  1. I етап. Запис завдання в симплекс-таблицю.
  2. I. Спеціальні дисципліни
  3. I. Мета та завдання КУРСОВОЇ РОБОТИ
  4. I. Мета та завдання ПРАКТИКИ
  5. I. Цілі і завдання робочої програми
  6. I. ЦІЛІ ОСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Федеральне державне бюджетне освітня установа

Вищої професійної освіти

«Костромський державний університет імені М. А. Некрасова»

Затверджено на засіданні кафедри

педагогічної освіти

Протокол № 1 від 4 вересня 2014 р

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Педагогіка

Напрям підготовки050100.62 Педагогічна освіта

профіліФізична культура, Історія, Географія, Технологія, Образотворче мистецтво, Музика

Кваліфікація (ступінь) випускника"Бакалавр"

Розроблено відповідно до федеральним державним освітнім стандартом вищої професійної освіти

Г. Кострома 2014 р

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Перелік планованих результатів навчання з дисципліни

Цілі і завдання освоєння дисципліни

Бакалавр за напрямом підготовки 050100 Педагогічна освіта має вирішувати такі професійні завдання відповідно до видів професійної діяльності:

в області педагогічної діяльності:

- Вивчення можливостей, потреб, досягнень учнів в галузі освіти і проектування на основі отриманих результатів індивідуальних маршрутів їх навчання, виховання, розвитку;

- Організація навчання і виховання у сфері освіти з використанням технологій, що відповідають віковим особливостям учнів і відображають специфіку предметної області;

- Організація взаємодії з громадськими та освітніми організаціями, дитячими колективами і батьками для вирішення завдань у професійній діяльності;

- Використання можливостей освітнього середовища для забезпечення якості освіти, в тому числі із застосуванням інформаційних технологій;

- Здійснення професійної самоосвіти і особистісного зростання, проектування подальшого освітнього маршруту і професійної кар'єри;

в області культурно-просвітницької діяльності:

- Вивчення і формування потреб дітей і дорослих в культурно-просвітницької діяльності;

- Організація культурного простору;

- Розробка і реалізація культурно-просвітницьких програм для різних соціальних груп;

- Популяризація професійної галузі знань суспільства.

-T2] Якщо не додавати тут чисті податки на продукти, то ВВП буде в основних цінах, а якщо додавати (як тут) - то в реальних | Місце дисципліни в структурі ОП ВПО

Знання, вміння, компетенції того, хто навчається, що формуються в результаті освоєння дисципліни | | Тема 1. Педагогіка як наука, основні категорії педагогіки | Критерії та показники оцінювання компетенцій на різних етапах їх формування | шкала оцінювання | Типові контрольні завдання | ФОРМИ КОНТРОЛЮ ЗА формованих знань, умінь, компетенцій | Тема 1. Важливість педагогічної професії для соціально-економічного розвитку країни. Ціннісні основи професійної діяльності в сфері освіти | документи | ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати