Головна

Показники результатів економічної діяльності на мікроекономічному рівні

  1. A. Межі виробничої діяльності в СНР
  2. G. Отримання інформації про діяльність неформальних підприємств з даних рахунків СНС
  3. GRP, Rating, Share і ін. Медіа-показники
  4. H. Підходи до вимірювання діяльності, здійснюваної
  5. II. Організація діяльності дошкільного навчального закладу
  6. II. Організація діяльності дошкільного навчального закладу
  7. II. Організація діяльності дошкільного навчального закладу

Показники результатів економічної діяльності в СНР поділяються на показники валових і кінцевих (чистих) результатів. Валові показники відрізняються від чистих на величину споживання основного капіталу.

Найбільш загальним показником результатів виробництва і відтворення є випуск товарів і послуг.

Випуск товарів та послуг - це вартість всіх вироблених резидентом за певний період матеріальних благ і наданих послуг.

Показник випуску товарів і послуг є основою для обчислення інших показників результатів економічної діяльності. Тому ступінь достовірності його обчислення визначає достовірність усіх інших показників результатів.

У міжнародній статистичній практиці випуск товарів і послуг не є оцінним показником результатів економічної діяльності, так як на його величину впливає вартість спожитих в процесі виробництва товарів і послуг. Вартість спожитих товарів за винятком споживання основного капіталу, і спожитих в процесі виробництва ринкових послуг утворює проміжне споживання.

Різниця між Випуском товарів і послуг і проміжним споживанням є валову додану вартість (ВДВ). Таким чином, в показнику валової доданої вартості не враховується вартість спожитих в процесі виробництва предметів праці і послуг, до уваги береться вартість спожитого в процесі виробництва основного капіталу. Показник доданої вартості призначений для вимірювання вартості, створеної в процесі виробництва даного періоду. Тому теоретично більш правильно визначати її за вирахуванням споживання основного капіталу, що відноситься до витрат виробництва.

Різниця між валової доданої вартістю і вартістю спожитого основного капіталу »(ПОК) становить чисту додану вартість (ПДВ).

Частка ВДВ, яка залишається у виробників після вирахування витрат, пов'язаних з оплатою праці найманих працівників і чистих податків на виробництво та імпорт, утворює валовий прибуток інституційної одиниці, галузі, сектора економіки (ВП). Валовий прибуток за вирахуванням споживання основного капіталу становить чистий прибуток (ПП).

Аналогічний показник для НЕ корпоративних підприємств домашніх господарств називається змішаним доходом. Цей показник містить елемент винагороди за неоплачувану роботу членів домашніх господарств.

Доходи, що утворюються у інституційних одиниць - резидентів у результаті їх безпосередньої участі у виробництві і надання в користування знаходяться в їх власності фінансових і нефінансових не романом матеріальних активів, характеризуються показниками сальдо первинних доходів (?ПД).

Доходи, отримані або сплачені у інституційними одиницями в зв'язку з наданням в користування фінансових і нефінансових не романом матеріальних активів (землі, надр та інших природних активів), являють собою доходи від власності.

Сальдо первинних доходів визначається як різниця між усіма первинними доходами (доходами від виробництва і від власності), отриманими і виплаченими інституційними одиницями - резидентами (сектором економіки).

Сальдо первинних доходів, збільшене на величину отриманих поточних трансфертів і зменшене на величину доходів, переданих в якості поточних трансфертів, становить валовий наявний дохід (ВРД), т. Е. Дохід, який інституційна одиниця (сектор) може використовувати на кінцеве споживання і заощадження.

Чисте придбання (придбання за відрахуванням вибуття) інституційними одиницями - резидентами (сектором економіки) товарів і послуг, вироблених йди надійшли по імпорту в поточному періоді, але не спожитих протягом цього періоду, є валове нагромадження.

 Захист навколишнього середовища | Показники результатів відтворення на макроекономічному рівні

Поточні рахунки освіти, розподілу, перерозподілу і використання доходів | Рахунок розподілу первинних доходів складається для секторів і економіки в цілому. | Показники, структура і методика розробки рахунку вторинного розподілу доходів | Показники, структура і методика розробки счеші операцій з капіталом | Показники, структура і методика розробки фінансового рахунку | Баланс активів і пасивів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати