Головна

Питання 48. Основні завдання факторного аналізу в ринковому середовищі

  1. C) Основні хімічні і фізичні перетворення
  2. I етап. Запис завдання в симплекс-таблицю.
  3. I. Основні положення
  4. I. Основні положення
  5. I. Мета та завдання КУРСОВОЇ РОБОТИ
  6. I. Мета та завдання ПРАКТИКИ
  7. I. Цілі і завдання робочої програми

Основними завданнями факторного аналізуявляютсяследующіе.

1. Відбір факторів, що визначають досліджувані результативні показники.

2. Класифікація і систематизація факторів з метою забезпечення комплексного і системного підходу до дослідження їх впливу на результати господарської діяльності.

3. Визначення форми залежності між факторами і результативним показником.

4. Моделювання взаємозв'язків між результативним і факторними показниками.

5. Розрахунок впливу факторів і оцінка ролі кожного з них у зміні величини результативного показника.

6. Робота з факторною моделлю (практичне її використання для управління економічними процесами).

Відбір факторів для аналізу того чи іншого показника здійснюється на основі теоретичних і практичних знань, набутих в цій галузі. При цьому зазвичай виходять з принципу: чим більший комплекс факторів досліджується, тим точніше будуть результати аналізу. Разом з тим необхідно мати на увазі, що якщо цей комплекс факторів розглядається як механічна сума, без урахування їх взаємодії, без виділення головних, визначальних, то висновки можуть бути помилковими. В АХД взаємозв'язане дослідження впливу факторів на величину результативних показників досягається за допомогою їх систематизації, що є одним з основних методологічних питань цієї науки.

Важливим методологічним питанням в факторному аналізі євизначення форми залежності між факторами і результативними показниками: функціональна вона чи стохастична, пряма або зворотна, прямолінійна або криволінійна. Тут використовується теоретичний і практичний досвід, а також способи порівняння паралельних і динамічних рядів, аналітичних угруповань вихідної інформації, графічний і ін.

Моделювання економічних показників (Детерміноване і стохастичне) також представляє собою складну методологічну проблему в факторному аналізі, рішення якої вимагає спеціальних знань і практичних навичок в цій галузі. У зв'язку з цим цього питання в даному курсі приділяється багато уваги.

Найголовніший методологічний аспект в АХД -розрахунок впливу факторів на величину результативних показників, для чого в аналізі використовується цілий арсенал способів, сутність, призначення, сфера застосування яких і процедура розрахунків розглядаються в наступних розділах.

І нарешті, останній етап факторного аналізу -практичне використання факторної моделі для підрахунку резервів приросту результативного показника, для планування і прогнозування його величини при зміні виробничої ситуації.Питання 47. Економіко - математичне моделювання як метод вивчення господарської діяльності | Питання 49. Класифікація факторів в економічному аналізі

Питання 35. Взаємозв'язок управлінського, виробничого та фінансового аналізу. | Питання 36. Бухгалтерський облік, фінансова звітність, як інформаційна база класичного аналізу господарської діяльності. | Питання 37. Особливості організації і методики поточного (ретроспективного), оперативного та перспективного (прогнозного) аналізу. | Питання 38. Методологія економічного аналізу як основа методики. | Питання 40. Бухгалтерські прийоми в аналізі господарської діяльності. | Питання 41. Роль аналізу в постановці цілей організації, координації, оцінці і стимулюванні виробництва. | Питання 42. Метод як загальний підхід до вивчення господарської діяльності на основі матеріалістичної діалектики. | Питання 43. Методика економічного аналізу як сукупність спеціальних прийомів (методів) аналізу | Питання 44. Розробка системи взаємопов'язаних аналітичних показників | Питання 46. Бухгалтерські прийоми в аналізі господарської діяльності. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати