Головна

Графік Документообігу

  1. D моделювання (Процес створення 3D графіки)
  2. II. Календарний графік проходження практики
  3. III. Порядок ведення особових рахунків, що відкриваються в Федеральному казначействі і органах Федерального казначейства. Порядок документообігу при веденні особових рахунків
  4. IS ?іси?и графіктегі к?лбеуі: Тарма?тари жо?ари ба?иттал?ан
  5. VII. Графік виконання курсової роботи
  6. А) записи в щоденнику повинні відповідати завданням і графіком проходження практики;
  7. А. РОЗРАХУНОК ГРАФИКОВ ПОДАЧІ ТЕПЛОТИ У СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОГОДНИХ УМОВ

В першу чергу необхідно всю увагу приділити первинним документам, які регулярно надходять в організацію або складаються самою організацією і скласти графік.

Це сильно допоможе в роботі з первинними документами. За графіком буде зрозуміло в які терміни і хто повинен здавати документи в бухгалтерію, скільки часу йде на обробку документа.

Графік документообігу можна зробити додатком до облікової політики організації або затвердити його в окремому документі.

Коректувальні рахунки-фактури

Коригувальний рахунок-фактуру продавець складає, якщо змінилися ціна або кількість товарів, які були відвантажені покупцеві.

Перевага коригуючих рахунків-фактур полягає в наступному:

- Коли вартість товарів знижується, (припустимо через знижки), то сторони договору відображають всі пов'язані з цим зміни в розрахунку ПДВ поточним періодом.

Тобто в тому кварталі, в якому складено коригувальний рахунок-фактура.

Щоб скласти коригувальний рахунок-фактуру, у продавця повинен бути документ з підписом покупця про згоду зі зміною ціни. Це може бути доп. угоду до договору або протокол узгодження ціни.

У договорі вказати, який документ підтверджує зміна вартості товарів, щоб не було суперечок.

Якщо такого документа не буде, продавець не зможе прийняти до відрахування ПДВ по Коригувальний рахунку-фактурі з різниці між первинною та зниженою вартістю товарів.

Якщо ціна завищена або занижена через технічну помилку, то в цьому випадку вносять виправлення в рахунок-фактуру на відвантаження.

Виправлення рахунків-фактур.

Якщо продавець відвантажив товари покупцеві в минулому кварталі, а в іншому виявили помилку, то:

- Постачальнику необхідно буде виправити книгу продажів за період відвантаження товарів;

- Покупець анулює відрахування ПДВ, який він заявив в минулому кварталі і потім прийме податок до відрахування по виправленому рахунку-фактурі в поточному періоді.

Документи по інвентаризації

Періодичність інвентаризації організація встановлює самостійно.

По товарах і матеріалами в крупній організації зручно проводити інвентаризацію щомісяця.

За дебіторської та кредиторської заборгованостей - один раз в квартал.

Інвентаризація є обов'язковою перед складанням річної звітності.

Якщо при інвентаризації виявили пересортиця, то надлишки в податковому обліку визнаються доходом організації.

Недостачу врахувати у витратах можна.Документи і Форми при Інвентаризації | Питання 11. Класифікація майна підприємства і джерел його формування
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати